นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 79 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน "เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนระดับพรีเมียม จาก 2 แหล่งผลิต" 1142 0
ทำเอง......ใช้เอง 1342 4
ดูเขา แลเรา 1394 0
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลดูภูมิทัศน์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใ้ช้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล 1155 0
Share.psu ของภาควิชาธรณีศาสตร์ 1320 0
ร่วมฟังการขยายผล ดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช การผลิตและการตลาด ณ ประเทศไต้หวัน 1772 1
บรรยายขยายผล : ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 1397 0
ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม ตอน 3 1583 0
ผลจากการร่วมชมงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 1506 0
ผลจากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์การผลิตและการตลาด ณ ประเทศเวียดนามและจีน 1950 0
ผลจากโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 1658 0
เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ 2104 0
ฟังการบรรยายขยายผล จากโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาวาริชศาสตร์ 2184 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การยืมเงินทดรองจ่ายและปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงิน 5104 0
รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2 1589 6
ผลจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมเลเซีย ของภาควิชาธรณีศาสตร์ 1692 0
คุยเฟื่องเรื่องหน่วยอาคารฯ ตอน 2 1391 0
ผลจากการไปดูงานการปลูกพืชผักและเมล็ดพันธุ์ที่กาญจนบุรี 1673 2
ขอเชิญฟังการบรรยายขยายผล 1378 0
ผลจากการจัดบรรยายขยายผล ณ ประเทศมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง) 1452 0
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง) 1382 0
เวียดนาม... 1709 0
ขอเชิญฟังการบรรยายขยายผล 1310 4
รวมพลคนเขียน Blog 1325 0
ขอเชิญฟังบรรยายขยายผลเรื่อง ดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ประเทศเวียดนาม 1333 0
การเกษตร เกาะ jeju ณ ประเทศเกาหลีใต้ 1480 2
บอกเล่าประสบการณ์... 1491 5
คุยเฟื่องเรื่องบริการหน่วยอาคารฯ คณะทรัพย์ ม.อ. 1405 1
บรรยายพิเศษ การเกษตร พืชศาสตร์ ที่เกาะ jeju เกาหลีใต้ 1378 0
บรรยายพิเศษ...รวมพลคนเขียน Blog... 1462 0
บรรยายพิเศษ...บอกเล่าประสบการณ์บริหารจัดการภาควิชา 1335 0
บรรยายพิเศษ...คุยเฟื่องเรื่องหน่วยอาคารฯ... 1308 0
ฟังการบรรยาย : เปิดโลกทัศน์ที่ญี่ปุ่น และ ข่าวเรื่องระบบแท่ง จากที่ประชุม ปขมท. 1207 0
dropdownlist 1600 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยสารบรรณ และหน่วยการเจ้าหน้าที่คณะทรัพย์ฯ... 1585 0
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 1720 0
เคล็ดลับการออมเงิน 2611 3
เทคนิคการนำ Dropdownlist มาประยุกต์ใช้กับแบบฟอร์มสำนักงาน 1594 0
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1728 1
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 1443 1
เคล็ดลับการออมเงิน 1612 2
ผลจากการประชุม Asian Pacific Aquaculture 2009 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 1651 0
"มุ่งตรงลงรากหญ้า มุ่งหน้าสู่สากล" 1762 0
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ 1161 0
ผลจากการประชุมวิชาการ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 1670 1
การบริหารจัดการพัสดุ 2061 1
เทคนิคการบริหารจัดการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1204 2
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และเกษตรที่สูง 2179 1
บรรยายพิเศษ...การบริหารจัดการพัสดุ... 1679 0
บรรยายพิเศษ...เทคนิคการบริหารจัดการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1168 0
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และเกษตรที่สูง 1453 0
ดูยางพาราที่อินเดีย 1860 1
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1783 3
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายขยายผล 1688 0
ผลจากการจัดทำสารนิพนธ์ หัวข้อ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุคณะใน ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ 3538 1
การปฏิบัติและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ 1430 2
ผลจากการจัดทำสารนิพนธ์ หัวข้อ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุคณะใน ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ 1948 1
บรรยาย...การปฏิบัติและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ 1433 1
Change : อุดมศึกษาไทย 1460 0
หลักสูตรนักบริหาร ม.อ. รุ่นที่ 1 1381 0
ธรรมชาติกับการดูนก 2941 1
ธรรมชาติและนก 1346 0
กาแฟอราบิก้า 2292 6
ไม้ผลเมืองร้อน กับ อาหารปลาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1621 0
เรียนรู้เรื่องกาแฟ...อราบิก้า 1812 6
เพื่อสุขภาพที่ดี 1517 1
ยางพารา 3218 3
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา และบรรยายพิเศษขยายผล 1452 1
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายขยายผล 1681 2
การใช้ตัวอย่างดินเป็นวัตถุทางนิติวิทยาศาสตร์ 1470 0
ควันหลง 1241 1
ภาพบรรยากาศเมื่อวัน.... 1310 3
บรรยายพิเศษ 1439 7
บรรยายพิเศษ 1575 6
บรรยายพิเศษ 1233 0
บรรยายพิเศษ 1240 0
กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ 1407 0
บรรยายพิเศษทางวิชาการ 1450 2
บรรยายพิเศษ 1549 1