นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

สารบัญหน้า 1 : 79 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน "เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนระดับพรีเมียม จาก 2 แหล่งผลิต" 849 0
ทำเอง......ใช้เอง 1089 4
ดูเขา แลเรา 1122 0
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลดูภูมิทัศน์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใ้ช้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล 909 0
Share.psu ของภาควิชาธรณีศาสตร์ 1099 0
ร่วมฟังการขยายผล ดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช การผลิตและการตลาด ณ ประเทศไต้หวัน 1539 1
บรรยายขยายผล : ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 1160 0
ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม ตอน 3 1323 0
ผลจากการร่วมชมงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 1254 0
ผลจากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์การผลิตและการตลาด ณ ประเทศเวียดนามและจีน 1696 0
ผลจากโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 1434 0
เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ 1908 0
ฟังการบรรยายขยายผล จากโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาวาริชศาสตร์ 1939 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การยืมเงินทดรองจ่ายและปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงิน 4797 0
รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2 1394 6
ผลจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมเลเซีย ของภาควิชาธรณีศาสตร์ 1506 0
คุยเฟื่องเรื่องหน่วยอาคารฯ ตอน 2 1241 0
ผลจากการไปดูงานการปลูกพืชผักและเมล็ดพันธุ์ที่กาญจนบุรี 1569 2
ขอเชิญฟังการบรรยายขยายผล 1230 0
ผลจากการจัดบรรยายขยายผล ณ ประเทศมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง) 1310 0
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง) 1234 0
เวียดนาม... 1541 0
ขอเชิญฟังการบรรยายขยายผล 1137 4
รวมพลคนเขียน Blog 1163 0
ขอเชิญฟังบรรยายขยายผลเรื่อง ดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ประเทศเวียดนาม 1197 0
การเกษตร เกาะ jeju ณ ประเทศเกาหลีใต้ 1338 2
บอกเล่าประสบการณ์... 1336 5
คุยเฟื่องเรื่องบริการหน่วยอาคารฯ คณะทรัพย์ ม.อ. 1220 1
บรรยายพิเศษ การเกษตร พืชศาสตร์ ที่เกาะ jeju เกาหลีใต้ 1170 0
บรรยายพิเศษ...รวมพลคนเขียน Blog... 1279 0
บรรยายพิเศษ...บอกเล่าประสบการณ์บริหารจัดการภาควิชา 1150 0
บรรยายพิเศษ...คุยเฟื่องเรื่องหน่วยอาคารฯ... 1128 0
ฟังการบรรยาย : เปิดโลกทัศน์ที่ญี่ปุ่น และ ข่าวเรื่องระบบแท่ง จากที่ประชุม ปขมท. 1051 0
dropdownlist 1464 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยสารบรรณ และหน่วยการเจ้าหน้าที่คณะทรัพย์ฯ... 1472 0
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 1592 0
เคล็ดลับการออมเงิน 2481 3
เทคนิคการนำ Dropdownlist มาประยุกต์ใช้กับแบบฟอร์มสำนักงาน 1474 0
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1551 1
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 1305 1
เคล็ดลับการออมเงิน 1482 2
ผลจากการประชุม Asian Pacific Aquaculture 2009 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 1523 0
"มุ่งตรงลงรากหญ้า มุ่งหน้าสู่สากล" 1642 0
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ 1046 0
ผลจากการประชุมวิชาการ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 1494 1
การบริหารจัดการพัสดุ 1913 1
เทคนิคการบริหารจัดการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1073 2
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และเกษตรที่สูง 1984 1
บรรยายพิเศษ...การบริหารจัดการพัสดุ... 1536 0
บรรยายพิเศษ...เทคนิคการบริหารจัดการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1052 0
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และเกษตรที่สูง 1326 0
ดูยางพาราที่อินเดีย 1677 1
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1591 3
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายขยายผล 1502 0
ผลจากการจัดทำสารนิพนธ์ หัวข้อ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุคณะใน ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ 3406 1
การปฏิบัติและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ 1303 2
ผลจากการจัดทำสารนิพนธ์ หัวข้อ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุคณะใน ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ 1812 1
บรรยาย...การปฏิบัติและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ 1287 1
Change : อุดมศึกษาไทย 1328 0
หลักสูตรนักบริหาร ม.อ. รุ่นที่ 1 1254 0
ธรรมชาติกับการดูนก 2800 1
ธรรมชาติและนก 1212 0
กาแฟอราบิก้า 2152 6
ไม้ผลเมืองร้อน กับ อาหารปลาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1521 0
เรียนรู้เรื่องกาแฟ...อราบิก้า 1679 6
เพื่อสุขภาพที่ดี 1396 1
ยางพารา 3098 3
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา และบรรยายพิเศษขยายผล 1322 1
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายขยายผล 1549 2
การใช้ตัวอย่างดินเป็นวัตถุทางนิติวิทยาศาสตร์ 1319 0
ควันหลง 1110 1
ภาพบรรยากาศเมื่อวัน.... 1187 3
บรรยายพิเศษ 1292 7
บรรยายพิเศษ 1422 6
บรรยายพิเศษ 1114 0
บรรยายพิเศษ 1098 0
กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ 1271 0
บรรยายพิเศษทางวิชาการ 1274 2
บรรยายพิเศษ 1384 1