นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 79 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน "เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนระดับพรีเมียม จาก 2 แหล่งผลิต" 980 0
ทำเอง......ใช้เอง 1182 4
ดูเขา แลเรา 1226 0
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลดูภูมิทัศน์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใ้ช้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล 1000 0
Share.psu ของภาควิชาธรณีศาสตร์ 1180 0
ร่วมฟังการขยายผล ดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช การผลิตและการตลาด ณ ประเทศไต้หวัน 1640 1
บรรยายขยายผล : ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 1268 0
ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม ตอน 3 1413 0
ผลจากการร่วมชมงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 1353 0
ผลจากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์การผลิตและการตลาด ณ ประเทศเวียดนามและจีน 1789 0
ผลจากโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 1504 0
เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ 1971 0
ฟังการบรรยายขยายผล จากโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาวาริชศาสตร์ 2021 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การยืมเงินทดรองจ่ายและปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงิน 4940 0
รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2 1455 6
ผลจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมเลเซีย ของภาควิชาธรณีศาสตร์ 1562 0
คุยเฟื่องเรื่องหน่วยอาคารฯ ตอน 2 1287 0
ผลจากการไปดูงานการปลูกพืชผักและเมล็ดพันธุ์ที่กาญจนบุรี 1592 2
ขอเชิญฟังการบรรยายขยายผล 1277 0
ผลจากการจัดบรรยายขยายผล ณ ประเทศมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง) 1348 0
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง) 1274 0
เวียดนาม... 1590 0
ขอเชิญฟังการบรรยายขยายผล 1182 4
รวมพลคนเขียน Blog 1211 0
ขอเชิญฟังบรรยายขยายผลเรื่อง ดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ประเทศเวียดนาม 1239 0
การเกษตร เกาะ jeju ณ ประเทศเกาหลีใต้ 1371 2
บอกเล่าประสบการณ์... 1371 5
คุยเฟื่องเรื่องบริการหน่วยอาคารฯ คณะทรัพย์ ม.อ. 1269 1
บรรยายพิเศษ การเกษตร พืชศาสตร์ ที่เกาะ jeju เกาหลีใต้ 1218 0
บรรยายพิเศษ...รวมพลคนเขียน Blog... 1320 0
บรรยายพิเศษ...บอกเล่าประสบการณ์บริหารจัดการภาควิชา 1190 0
บรรยายพิเศษ...คุยเฟื่องเรื่องหน่วยอาคารฯ... 1174 0
ฟังการบรรยาย : เปิดโลกทัศน์ที่ญี่ปุ่น และ ข่าวเรื่องระบบแท่ง จากที่ประชุม ปขมท. 1088 0
dropdownlist 1498 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยสารบรรณ และหน่วยการเจ้าหน้าที่คณะทรัพย์ฯ... 1496 0
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 1639 0
เคล็ดลับการออมเงิน 2532 3
เทคนิคการนำ Dropdownlist มาประยุกต์ใช้กับแบบฟอร์มสำนักงาน 1511 0
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1622 1
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 1339 1
เคล็ดลับการออมเงิน 1519 2
ผลจากการประชุม Asian Pacific Aquaculture 2009 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 1568 0
"มุ่งตรงลงรากหญ้า มุ่งหน้าสู่สากล" 1678 0
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ 1063 0
ผลจากการประชุมวิชาการ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 1552 1
การบริหารจัดการพัสดุ 1967 1
เทคนิคการบริหารจัดการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1100 2
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และเกษตรที่สูง 2079 1
บรรยายพิเศษ...การบริหารจัดการพัสดุ... 1588 0
บรรยายพิเศษ...เทคนิคการบริหารจัดการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1078 0
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และเกษตรที่สูง 1361 0
ดูยางพาราที่อินเดีย 1741 1
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1660 3
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายขยายผล 1566 0
ผลจากการจัดทำสารนิพนธ์ หัวข้อ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุคณะใน ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ 3446 1
การปฏิบัติและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ 1344 2
ผลจากการจัดทำสารนิพนธ์ หัวข้อ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุคณะใน ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ 1855 1
บรรยาย...การปฏิบัติและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ 1335 1
Change : อุดมศึกษาไทย 1373 0
หลักสูตรนักบริหาร ม.อ. รุ่นที่ 1 1294 0
ธรรมชาติกับการดูนก 2847 1
ธรรมชาติและนก 1252 0
กาแฟอราบิก้า 2198 6
ไม้ผลเมืองร้อน กับ อาหารปลาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1546 0
เรียนรู้เรื่องกาแฟ...อราบิก้า 1715 6
เพื่อสุขภาพที่ดี 1436 1
ยางพารา 3134 3
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา และบรรยายพิเศษขยายผล 1360 1
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายขยายผล 1592 2
การใช้ตัวอย่างดินเป็นวัตถุทางนิติวิทยาศาสตร์ 1370 0
ควันหลง 1149 1
ภาพบรรยากาศเมื่อวัน.... 1226 3
บรรยายพิเศษ 1343 7
บรรยายพิเศษ 1473 6
บรรยายพิเศษ 1154 0
บรรยายพิเศษ 1147 0
กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ 1320 0
บรรยายพิเศษทางวิชาการ 1342 2
บรรยายพิเศษ 1450 1