นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3088
ความเห็น: 3

UKM คือ อะไร

UKM คือ เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ชื่อเต็มคือ University Knowledge Management Network

จากบันทึก ม.อ. กับการเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ของพี่ เมตตา อาจมีหลายคนตั้งคำถามว่า เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย หรือ UKM นั้น คืออะไร วันนี้มีคำอธิบาย มาช่วยไขข้อข้องใจ ให้กับเจ้าหนูจำมัยทั้งหลายค่ะ

 

UKM คือ เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ชื่อเต็มคือ University Knowledge Management Network เป็นเครือข่ายที่ก่อตัวขึ้นเอง (self-organize) โดยการรวมตัวกันของ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  และ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เครือข่าย UKM เกิดจากความพร้อมใจรวมตัวกันเองไม่มีใครเป็นผู้จัดตั้ง ไม่มีใครผูกขาดเป็นเจ้าของ แต่สมาชิกเป็นเจ้าของร่วมกัน ร่วมกันจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการเครือข่าย และสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นผู้ประสานงานหลักกัน มหาวิทยาลัย ละ 1 ปี

ซึ่งในปีแรก (พ.ศ.2548) ตกลงกันว่าขอให้มหาวิทยาลัยมหิดล รับเป็น secretariat ของเครือข่าย

มี รองศาสตราจารย์.นพ.อภิชาติ ศิวยาธร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้จัดการเครือข่าย มีเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ซึ่งคุณนภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์ เป็นผู้อำนวยการสำนัก) เป็นคณะ secretariat

ในปีต่อมา (พ.ศ.2549) มหาวิทยาลัยที่สานต่อการเป็น secretariat ของเครือข่าย จากมหาวิทยาลัยมหิดล คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มี อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดการเครือข่าย มีเจ้าหน้าที่ของงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ซึ่งคุณเที่ยง จารุมณี เป็นผู้อำนวยการกอง) เป็นคณะ secretariat

เมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ.2550) มหาวิทยาลัยที่สานต่อการเป็น secretariat ของเครือข่าย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือมหาวิทยาลัยนเรศวร

มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นผู้จัดการเครือข่าย มีเจ้าหน้าที่ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร (ซึ่งคุณเจนจิต รังคะอุไร เป็นผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา) เป็นคณะ secretariat

และในปีนี้ (พ.ศ.2551) มหาวิทยาลัยที่สานต่อการเป็น secretariat ของเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มี รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นผู้จัดการเครือข่าย มีเจ้าหน้าที่ของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะ secretariat

วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ก็เพื่อให้เกิดพลังเสริมแรง (synergy) ระหว่างกันของสมาชิกเครือข่าย ใช้ความแตกต่างหลากหลายระหว่างสมาชิกเครือข่ายให้กลายเป็นพลัง สร้างสรรค์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก จุดสำคัญของการเป็นเครือข่ายก็คือ สมาชิกมีความเป็นอิสระต่อกัน มีเป้าหมายในรายละเอียดแตกต่างกันได้ แต่มารวมตัวกันเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จัดการความรู้เพราะเชื่อว่าการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายอื่น ๆ จะทำให้การริเริ่ม และการเคลื่อนขบวนจัดการความรู้ดำเนินการได้อย่างเข้มแข็ง และ ถูกวิธีมากขึ้น ได้อาศัย กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยอื่น นำมาปรับใช้ในมหาวิทยาลัยของตนเอง

สามารถดูรายละเอียดของสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมได้ จาก บันทึก นี้นะคะ

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

(^_^)
Ico48
แพร [IP: 192.168.100.112]
28 March 2008 13:07
#25817

ได้ เมนูอะไรไปกินอ่ะ เมื่อวาน อิอิ....

ว่าแล้วสาวนั้นหน้าคล้าย ๆ พี่แป้น

อ๊าววว ไม่คล้ายแระ ใช่เลย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.248.180
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ