นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1385
ความเห็น: 0

โครงการ In House Practical Training

ความรู้พื้นฐานด้านงานช่าง

เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีไม่ได้เรียนวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างทำให้ขาดทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานหลายชนิด ฝ่ายช่างภาควิชาวิศวกรรมเคมี จึงได้จัด โครงการ In House Practical Training  เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านงานช่างแก่นักศึกษาเรื่อง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า  เครื่องต๊าปเกลียวท่อประปาและอุปกรณ์ประปา 

การเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมีเป็นการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ  เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านไหนๆ สิ่งที่ต้องจำเป็นและเกี่ยวข้อง  คือ  การบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรหรือส่วนประกอบต่างๆ   นักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านงานช่างต่างๆและการใช้เครื่องมือด้านช่างทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้พื้นฐานด้านงานช่างไปใช้ในการประกอบการทำ งานในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน  

              

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 มีนาคม 2555 10:17 แก้ไข: 06 มีนาคม 2555 10:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.146.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ