นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3502
ความเห็น: 0

การจัดการองค์ความรู้ด้วย 5ส

การจัดการองค์ความรู้ด้วย 5ส

สวัสดีค่ะทุกท่าน เดือนนี้ดิฉันนำ ความรู้ที่เกี่ยวกับ 5ส มาฝากอีกตามเคย ค่ะ โดยในเดือนนี้ ก็จะเป็นการนำเทคนิค 5ส มาการจัดการองค์ความรู้ ค่ะ ซึ่ง “การจัดการองค์ความรู้” หรือที่เรียกว่า KM ค่ะ เอาละค่ะอย่ารอช้าเราอ่านกันดีกว่า ว่า เราจะจัดการองค์ความรู้ด้วย 5ส ได้อย่างไร??

           5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สามารถต่อเติมเสริมแต่งให้สามารถตอบสนองความต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์การได้อย่างหลากหลาย เพราะมีโครงสร้างเป็นพื้นฐานการจัดการคุณภาพ คือ การสร้างวินัยให้กับบุคลากร โดยการพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมด้วยองค์ประกอบของแต่ละ ส ซึ่งสอดแทรกอยู่ในทุกกระบวนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การจัดระบบวิธีการทำงานในทุกกระบวนการ (ส1 : สะสาง) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอยู่เสมอ (ส2 : สะดวก) ตรวจสอบแก้ไขและป้องกันความผิดปกติเป็นประจำ (ส3 : สะอาด) จัดทำให้เป็นมาตรฐานทุกครั้งหลังการปรับปรุง (ส4 : สร้างมาตรฐาน) และฝึกอบรมให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันและมีวินัยที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตลอดเวลา (ส5 : สร้างวินัย)

           วัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งที่อยู่ใน 5ส ก็คือ การจัดการองค์ความรู้ ด้วยการจัดให้มีระบบการสร้างต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในกิจกรรม เป็นตัวอย่างเพื่อการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ มีการนำเสนอผลงาน มีการไปดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ แต่ที่สำคัญและขาดไม่ได้คือ จะต้องมีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับทั้งหลายนั้นมาทำให้เป็นรูปธรรมโดยการสร้างระบบการจัดทำสื่อการฝึกอบรมและสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นวิทยากรภายในที่จะถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นสู่บุคลากรอื่นๆเพื่อยกมาตรฐานความรู้ความสามารถของบุคลากรนั้นให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นเพียงพอต่อการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีการนำวิธีปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จมาจัดทำเป็นคู่มือการอบรม การนำข้อมูลเกี่ยวกับทำงานมาแสดงบนบอร์ดเพื่อเป็นสื่อกลางทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตรงกัน

         การจัดทำระบบให้มีการบันทึกความรู้ที่ได้จากกิจกรรม 5ส การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญภายในองค์การ จึงเป็นการนำกิจกรรม 5ส มาต่อเติมเสริมแต่งให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรได้ในทุกระดับและทั่วถึงทุกคนในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในระดับปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรงและต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบค้นหาความผิดปกติและแก้ไข การกำหนดเป็นมาตรฐาน และการมีวินัยที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน

          และนั่นคือจุดเริ่มต้นของ 5ส กับ การจัดการองค์ความรู้

ขอบคุณข้อมูลความรู้จาก : http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1506&read=true&count=true

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): 5ส  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2555 17:11 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2555 17:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.212.206.217
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ