นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1945
ความเห็น: 0

ทำ 5ส อย่างไรให้ต่อเนื่อง

ทำ 5ส อย่างไรให้ต่อเนื่อง

สวัสดีค่ะ

 Tip ประจำเดือนนี้ที่นำมาฝากกันค่ะ "ทำ 5ส อย่างไรให้ต่อเนื่อง"
       การทำ 5ส ให้ต่อเนื่องได้นั้นต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกระดับในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงความเอาใจใส่ และจริงจังกับการทำกิจกรรม 5ส โดยหมั่นสอบถามถึงความคืบหน้าของกิจกรรมจากคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงควรสละเวลามาเป็นคณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5ส ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือนครั้ง อย่างน้อยที่สุดผู้บริหารระดับสูงควรร่วมตรวจกิจกรรม 5ส กับคณะตรวจ 5ส ปีละ 1 ครั้ง
      นอกจากนี้ผู้บริหารอาจเดินเยี่ยมให้กำลังใจแก่พื้นที่ต่างๆ ขณะที่กำลังปฏิบัติกิจกรรม 5ส คณธกรรมการกิจกรรม 5ส ต้องดำเนินกิจกรรมตามแผนงานกิจกรรม 5ส ขององค์กร โดยกระตุ้น รณรงค์ส่งเสริมอย่างเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรรู้สึกตื่นตัวเรื่อง 5ส ตลอดเวลา พื้นที่ย่อยบางพื้นที่ที่มีความคืบหน้าเรื่อง 5ส น้อยคณะกรรมการกิจกรรม 5ส ก็ต้องเข้าไปให้คำแนะนำและกระตุ้นรณรงค์ส่งเสริม ระดับพื้นที่ย่อย นำโดยหัวหน้าพื้นที่ต้องมีความจริงจังในการดำเนินกิจกรรม 5ส มีการประชุมพื้นที่ ทำแผนการปรับปรุงพื้นที่ และทำ 5ส ตามแผนรวมทั้งมีการกระตุ้นสมาชิกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
      ความร่วมมือกันของทุกฝ่ายจะนำมาซึ่งความสำเร็จของกิจกรรม 5ส ดังนั้นจึงไม่อาจขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้ ทุกคนทุกพื้นที่ในองค์กรต้องพร้อมใจกันปรับปรุงพัฒนากิจกรรม 5ส จึงจะสามารถรักษาความต่อเนื่องของกิจกรรม 5ส ได้

ขอบคุณที่มา : หนังสือรวมคำถามยอดฮิต 5ส คุณเชษฐพงศ์ สินธารา

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 December 2011 10:41 Modified: 13 December 2011 10:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.225.59.14
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ