นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 13 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สัมภาษณ์ผู้เกษียณ "พี่ประสพศักดิ์ มณีรัตน์ " 2039 1
สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติปีการศึกษา 2556 1814 2
จากทะเลบัน สู่วังประจันทร์ 2106 6
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1673 1
งานบวช 2221 2
นักกิจกรรมตัวอย่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554 3554 2
มาดูเชียร์ลีดเดอร์ที่ได้รางวัลงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 29 2254 2
เก็บตกจากประเพณี4จอบแห่งชาติครั้งที่ 29 2328 2
ผลการลงคะแนนเสียงรับรองคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2555 1838 2
กีฬาประเภทประกวด 2540 2
กีฬาฮาเฮ 3133 0
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2025 6
จากเกษตรแดนสะตอสู่เกษตรแดนคาวบอย 2158 2