นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 13 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สัมภาษณ์ผู้เกษียณ "พี่ประสพศักดิ์ มณีรัตน์ " 1816 1
สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติปีการศึกษา 2556 1624 2
จากทะเลบัน สู่วังประจันทร์ 1923 6
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1529 1
งานบวช 2057 2
นักกิจกรรมตัวอย่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554 3344 2
มาดูเชียร์ลีดเดอร์ที่ได้รางวัลงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 29 2086 2
เก็บตกจากประเพณี4จอบแห่งชาติครั้งที่ 29 2173 2
ผลการลงคะแนนเสียงรับรองคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2555 1674 2
กีฬาประเภทประกวด 2385 2
กีฬาฮาเฮ 2999 0
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 1877 6
จากเกษตรแดนสะตอสู่เกษตรแดนคาวบอย 2012 2