นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) รวมข้อมูล 2 ชุดเข้าด้วยกัน

มีข้อมูลอยู่ 2 ชุด ชุดละ 6,000กว่า Record ในรูปแบบของ MS Excel ชุดแรก มีเขตข้อมูล IDCITIZEN_IDSTD_IDPREFIX_NAMESTD_FNAMESTD_LNAMEUOC_STD_PROVINCE_IDBIRTH_PROVINCEROOMBUILDINGADDRESS_NOMOO_NOTROKSOIROADDISTRICTAMPHURREF_PROVINCE_PROVINCE_IDPROVINCE... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Ikkyu   สร้าง: 24 มีนาคม 2552 14:01 แก้ไข: 24 มีนาคม 2552 14:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (7) องค์กรอัจฉริยะ(1)

จากการค้นหาสิ่งที่เกี่ยวกับองค์กรอัจฉริยะ เพื่อจะนำมาใช้กับกองแผน ในการพัฒนาการทำงาน เลยเอามายำๆ รวมกันให้ชาวกองแผนได้ช่วยกันถอดรหัสเพื่อนำมาประยุต์ใช้หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม และเนื่องจาก วันที่ 23 กพ 52 เวลา 9.30-12.00 นมีวาระที่ประชุมจะเป็นเร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): กองแผนงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Ikkyu   สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2552 10:23 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2552 10:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) SPSS กับ Basic Tables

เตือนความจำ การใช้ SPSS ในส่วนของ Basic Table เพื่อแสดงค่าสถิติพื้นฐานเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย ตัวอย่าง เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ แต่ละสาขาวิชา ตามตัวอย่างตารางดังนี้ไปที่ Analyze --> Table --> Basic Tables...ใส่ตัวแปรที... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): basic tables  spss
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Ikkyu   สร้าง: 11 ธันวาคม 2551 10:27 แก้ไข: 11 ธันวาคม 2551 10:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) webstat(3)

จาก webstat และ webstat(2) วันนี้เป็นวันสิ้นเดือนพอดีครับ ขอนำเสนอข้อมูลที่เก็บสถิติผู้เข้าเยี่ยมชม http://www.planning.psu.ac.th/ ของเดือนสิงหาคม 2551 และ กันยายน 2551 โดยเก็บสถิติจาก https://www.google.com/analyticsโดยสถิตินี้จะต้องรวบรวมเพื่อส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Ikkyu   สร้าง: 30 กันยายน 2551 14:50 แก้ไข: 03 มีนาคม 2552 12:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เข้าห้องสมุดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่จำได้ไหม

วันนี้หลังเลิกงาน หลังจากผ่านอะไรมาหลากหลาย ตั้งใจจะไปยืมหนังสือที่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หอสมุดคุณหญิงหลงฯ) หนังสือที่ว่าเกี่ยวกับ เทคนิคการพยากรณ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา / ศิริลักษณ์ สุวรรณว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ห้องสมุด
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Ikkyu   สร้าง: 09 กันยายน 2551 23:00 แก้ไข: 09 กันยายน 2551 23:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ตรวจสอบข้อมูลฐานข้อมูล ระบบ job.psu.ac.th ด้วย SPSS

ตรวจสอบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยข้อมูล จาก 2 แหล่ง คือจาก สารสนเทศจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550 เป็นตารางสรุปข้อมูลโดยกองแผนงาน(กองแผนผู้จัดทำข้อมูล) และข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางที่ นำไปใช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Ikkyu   สร้าง: 19 สิงหาคม 2551 09:59 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2551 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การกำหนด Values สำหรับตัวแปรชนิด String ใน SPSS 11.5

เมื่อเราใช้ spss เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลคงจะเจอกันบ่อยๆ สำหรับการกำหนดตัวแปร ที่เป็นประเภท String(ประเภทตัวอักษรหรือข้อความ) และเนื่องจากผมไม่เคยนำข้อมูลที่นำมาตรวจสอบ ไปใช้ต่อกับงานด้าน database สำหรับการกำหนดตัวแปรที่เป็นประเภทพวก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Ikkyu   สร้าง: 18 สิงหาคม 2551 10:02 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2551 10:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) webstat(2)

หลังจาก webstat ภาคแรก ที่นำเสนอ ไปแล้วนั้นได้มี อาจารย์ NovemberRain และ พี่ Our Shangri-La เข้ามาช่วยตั้งข้อสังเกตและมีคำถามมากมาย เกี่ยวกับระบบที่ใช้รายงานสถิติอยู่เดิม ซึ่ง ikkyu ก็เห็นด้วยกับพี่ๆ กับข้อสังเกตต่างๆ อิอิ พร้อมกับขี้เกียจไปดู c... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Ikkyu   สร้าง: 14 สิงหาคม 2551 16:10 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2551 10:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) webstat

* เพื่อเก็บข้อมูลสถิติเว็บ www.planning.psu.ac.thจากหนังสือ มอ 001/ว871 เรื่อง ขอทราบจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หน่วยงาน ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สงขลานครินทร์ กำลังมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการรายงานเพื่อจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Uni... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Ikkyu   สร้าง: 01 สิงหาคม 2551 16:27 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2551 09:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ดูอันดับผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของ PSU จาก ISI

ก่อนอื่นขอแนะนำที่ให้ข้อมูลเพื่อทำความรู้จัก ISI กันก่อนครับ โดยเข้าไปศึกษาได้จาก web ของห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลครับ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/garfield.htmhttp://www.isiknowledge.com/ประวัติ ISI และ Dr. Eugene Garfield ผู้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Ikkyu   สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2551 14:42 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2551 11:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]