นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

BuNcH
Ico64
อภิชาติ เกื้อก่อบุญ
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1877
ความเห็น: 0

โรบัสต้า กาแฟของภาคใต้

การปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของสถานีวิจัยเทพา

จากสถาวะการณ์ในปัจจุบัน พืชเศรษฐกิจที่มาแรงในขณะนี้คือยางพาราและปาล์มนำมัน ซึ่งราคายางพาราได้ทะลุกิโลละร้อยไปแล้วนั้น ทำให้เกษตรกรในหลายๆพื้นที่ได้หันมาปลูกยางพารากันมากขึ้น และได้ลดการผลิตพืชดั้งเดิมลง กาแฟก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เกษตรกรหลายรายได้หันไปปลูกยางหรือปาล์มแทนทั้งๆที่พื้นที่ปลูกไม่เหมาะสม ทำให้พื้นที่ของการปลูกกาแฟลดลงอย่างมาก จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการทดลองปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าในพื้นที่ของสถานีวิจัยเทพา (แต่เดิมพื้นที่ของเทพาและสะบ้าย้อยเคยมีการปลูกกาแฟมาก่อนและยังมีพันธุ์บางส่วนที่หลงเหลืออยู่) โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดตั้งคณะทำงานกาแฟขึ้นมาเพื่อทดลองปลูกกาแฟ ทำให้คณะกรรมการทำงานโครงการกาแฟ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เดินทางไปดูงานการปลูกกาแฟในพื้นที่จังหวัดสุราฎธานีและชุมพร แล้วได้นำกาแฟโรบัสต้าพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อจากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มาปลูกที่สถานีวิจัยเทพา ในเนื้อที่ 12.5 ไร่ ซึ่งได้ทำการปลูกไปในเดือนตุลาคม 2552 ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขึ้นตอนการดูแลรักษา

สร้าง: 31 มีนาคม 2553 11:35 แก้ไข: 31 มีนาคม 2553 11:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ