นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

BuNcH
Ico64
อภิชาติ เกื้อก่อบุญ
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1146
ความเห็น: 1

15 มิอาจลืมเลือน Basic Farm Work 2/2552

ฝึกงานนักศึกษา วิชา 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน)
ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-14 มี.ค.53 ที่ผ่านมา สถานีวิจัยและฝึกภาคสนามเทพาได้รับมอบหมายให้ฝึกงานฟาร์มพื้นฐานให้แก่นักศึกษาชั้นปี่ที่1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จากภาควิชาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์และวาริชศาสตร์ จำนวน 56 คน แบ่งการฝึกงานออกเป็น 7 ลักษณะงานได้แก่ ยาง ปาล์ม ไม้ผล ครัว การเลี้ยงผึ้ง เรือนเพาะชำและงานพัฒนาสถานี ซึ่งการฝึกงานนักศึกษาครั้งนี้จะเป็นการสร้างการเรียนรู้ ซึ่งงานทั้งหมดเป็นงานพื้นฐานที่เกษตรกรต้องทำเป็น และเจ้าของสวนหรือฟาร์มก็จำเป็นต้องรู้เพื่อนำไปใช้ในการจัดการสวน แต่สิ่งที่งานฟาร์มพื้นฐานเน้นฝึกนักศึกษาคือ การใช้ชีวิตพื้นฐาน หัดจ่ายตลาด หัดหุงข้าวและทำกับข้าวเอง หัดซักเสื้อผ้าเอง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนอีกหลายคน ซึ่งการฝึกงานครั้งนี้นั้นทำให้นักศึกษาหลายคนได้เข้าใจคำว่า "เพื่อน" และการเคารพกันมากยิ่งขึ้น ทำให้ความเป็น "ลูกทรัพยากร" เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น และหลังการฝึกงานผมเชื่อว่านักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานฟาร์มพื้นฐาน 15 วันไปแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็นจากสถานีวิจัยคลองหอยโข่งหรือท่าเชียด นักศึกษาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะเป็น "ลูกสงขลานครินทร์" ที่มีคุณภาพทั้งกายและใจต่อไป
สร้าง: 19 มีนาคม 2553 09:25 แก้ไข: 31 มีนาคม 2553 11:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีที่เล่าสู่กันอ่าน

ขอบคุณคุณที่ดูแล ถ่ายทอด และปลูกฝัง การดูแลตนเอง การอยู่ร่วมในสังคม อยู่ร่วมกับคนอื่น การเป็นลูกทรัพยากร ลูกสงขลานครินทร์ สู่คนรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ