นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Thaniya KAOSOL
Ico64
Thaniya KAOSOL
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 3976
ความเห็น: 4

เก้าอี้บริหาร...เก็บเกี่ยวประสบการณ์...งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์

เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ดิฉันกลับจากศึกษาต่อได้ 6 ปีกว่าแล้ว มีโอกาสได้ไปช่วยงานบริหารทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่สังกัดอย่างต่อเนื่อง (มิได้ขาด) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อาจารย์หลายท่านบอกว่าเป็นอาจารย์ไปเร่งทำวิจัยดีกว่าการมานั่งทำงานบริหาร เพราะจะได้ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. ส่งผลให้พวกเราอาจารย์ได้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพของเรา  อีกทั้งเมื่อหมดวาระเราก็ต้องกลับไปเป็นอาจารย์ธรรมดาเหมือนเดิม ดิฉันก็เห็นด้วยมิได้ขัดแต่อย่างใด เพราะเราเป็นอาจารย์ก็ต้องการความก้าวหน้าทางวิชาชีพของเราด้วย

เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายสำหรับงานให้ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องเพราะคณบดีหมดวาระ และพวกเรารอผลการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คนใหม่กันอยู่

ดิฉันเลยอยากนำประสบการณ์เล็กๆ สำหรับท่าน แต่ยิ่งใหญ่สำหรับดิฉันมาเล่าสู่กันฟัง สมัยช่วยงานวิชาการรู้สึกชอบงานวิชาการมาก แต่เมื่อได้มารับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว อยากจะบอกว่าเป็นงานที่เหมาะกันพอดี

ความรับผิดชอบหลักในงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย กำหนดกลยุทธ์ของบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะสายอาจารย์ที่คณะเก่าแก่อย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มีอาจารย์เกษียณปีหนึ่งๆ หลายคนทีเดียว งานสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรและอาจารย์ใหม่  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญในสายงานทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ดูแลด้านสุขภาพบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรในคณะฯ และรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูลของบุคลากรทั้งคณะฯ 

งานบริหารทรัพยากรบุคคลยากกว่าที่คิด เพราะต้องรับผิดชอบบุคลากรทั้งองค์กร ถามว่าดิฉันเป็นผู้บริหารที่เก่งหรือไม่??? ตอบได้เลยว่า “ไม่ค่ะ” เพราะเราไม่ได้มีอาชีพเป็นนักบริหาร แต่เราเป็นเพียงอาจารย์ที่ทำหน้าที่หลักคือ งานสอน วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แต่ดิฉันถือว่าการได้รับโอกาสให้เข้ามาช่วยงานบริหาร คือโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายๆ เพราะไม่ใช่งานในหน้าที่หลัก และผู้บริหารอย่างพวกเรามาบริหารแล้วก็ต้องลงจากตำแหน่งไปเป็นอาจารย์ธรรมดาเหมือนเดิม ไม่เหมือนหัวหน้างานของบุคลากรสายสนับสนุนที่เมื่อได้เป็นหัวหน้างาน ผู้อำนวยการแล้วก็จะเป็นตำแหน่งนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญกว่าเราแน่

การบริหารงานด้านบุคคลต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ร่วมกัน ต้องมีศิลปะในการพูด ต้องรู้จักนิ่ง ต้องใจเย็น (ทั้งๆ ที่เป็นคนใจร้อนมาก)  ต้องรู้จักวางตัว ต้องเป็นธรรม ต้องใจกว้างยอมรับการแก้ไข และที่สำคัญกว่านั้นต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน โดยไม่ยึดติดความเป็นตัวตนของตัวเอง รวมทั้งต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้น ทำงานอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นคณะเก่าแก่ของมหาวิทยาลัย มีการสอนงานให้กับรุ่นน้องที่มาใหม่ สามารถทำงานกันอย่างเป็นทีมได้ดี สิ่งที่ดิฉันเห็นชัดเจนก็คือ บุคลากรของเรารักองค์กร พร้อมพัฒนาตนเองและองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จร่วมกัน

ดิฉันก็ภูมิใจที่ได้มาทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล แม้จะเป็นน้องใหม่อยู่มากในเรื่องนี้ สิ่งที่ดิฉันได้รับมีทั้งการเรียนรู้งานบริหาร การพัฒนาตนเอง การรู้จักวางตัว การเรียนรู้ถึงการบริหารอย่างบริสุทธิ์และโปร่งใส ประสบการณ์เล่านี้คงไม่เกิดขึ้นและได้สั่งสมหากเราไม่ลองก้าวลงมาทำงาน

ดิฉันขอขอบคุณคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งสองท่าน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้เข้ามาเรียนรู้งานอีกด้านหนึ่ง ที่แม้ไม่ใช่ภาระหลักของอาจารย์แต่ก็ได้ประสบการณ์ที่แลกไม่ได้ด้วยเงิน นอกจากลงมือทำด้วยตนเอง ขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน

ปล. เมื่อถึงเวลาก็ต้องลงจากเขา แต่เป็นความภาคภูมิที่ได้ปีนขึ้นไปบนเขา เพราะได้เห็นโลกกว้าง เปิดวิสัยทัศน์และมุมมองใหม่ๆ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 กันยายน 2556 11:02 แก้ไข: 19 กันยายน 2556 11:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เขียนได้น่ารักมากค่ะ

งานบริหารเป็นงานที่ยาก ที่ต้องรับฟัง นิ่งใจเย็น ยอมรับพร้อมแก้ไข ปรับปรุง

ยิ่งอ่านยิ่งรักอาจารย์ขึ้นเป็น 10 เท่า

เป็น แควนลุง นิรุตต์ ด้วยเหรอคะ

อิ..อิ..

อ่านแล้วชื่นชมในความเป็นบุคคลเรียนรู้ที่พร้อมจะเรียนรู้และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ น่าชื่นชมจริงๆค่ะ

ขอบคุณทุกความเห็นค่ะ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เล็กๆ ที่อยากเล่าค่ะ

ดีใจจังที่อาขารยืคิดบวก แบบว่า

มันต้องแสดงบทบาทจากหลายๆ ศาสตร์

การเจริญก้าวหน้าในหน้าที่จึงจะสมบูรณ์แบบ เชียร์ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ