นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Thaniya KAOSOL
Ico64
Thaniya KAOSOL
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

อ่าน: 3476
ความเห็น: 1

สายสัมพันธ์เลือดใหม่วิศวะดงยาง

อบรมบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เก็บมาเล่าจากโครงการอบรมบุคลากรใหม่ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดขึ้นปีเว้นปี ภายใต้ชื่อโครงการ "สายสัมพันธ์เลือดใหม่วิศวะดงยาง..." ในวันที่ 27-28 เมษายน 2556 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งโครงการนี้จะจัดให้บุคลากรใหม่ทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน โดยกิจกรรมของเราปีนี้ได้เชิญวิทยากรมาจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นทีม นำทีมโดย อ.ภูวนัย เหมือนวุ่น หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนจุลสมัย ซึ่งได้เห็นผลงานท่านมาครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อตอนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งท่านเป็นวิทยากรที่เก่งอย่างหาตัวจับได้ยากท่านหนึ่งทีเดียว ในครั้งนี้มีบุคลากรใหม่เข้าร่วมทั้งสิ้น 23 คน อาจารย์ 5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 18 คน

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 พวกเราเดินทางด้วยรถบัสคณะฯ เมื่อถึงหาดแก้วรีสอร์ท ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อจากนั้นทีมบริหารก็ทยอยกันขึ้นบรรยายเกี่ยวกับภารกิจและกิจกรรมในด้านต่างๆ ของคณะวิศวะฯ ให้กับบุคลากรใหม่ได้รับฟัง หลังจากนั้นช่วงบ่ายวิทยากรทีมงาน อ.ภูวนัยได้เริ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดี การทำงานเป็นทีม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน นำทีมโดยคณบดีได้ร่วมกิจกรรมไปพร้อมกับบุคลากรใหม่ ทำให้ดิฉันรู้สึกประทับใจมากในความเป็นกันเอง และตั้งใจทำกิจกรรมร่วมกับบุคลากรใหม่

พวกเราทำกิจกรรมกับวิทยากรจนถึงกลางวันของวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันมีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มอาจารย์ใหม่ และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนใหม่ เพื่อฟังบรรยายเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการ และจรรยาบรรณบุคลากร ได้เดินทางกลับในช่วงเย็น

กิจกรรมดังกล่าวจบลงอย่างดี ต้องขอขอบคุณทีมงานการจัดการทรัพยากรบุคคลที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้กับบุคลากร สำหรับอาจาย์ใหม่ และบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากติดภารกิจไม่ต้องเสียใจนะค๊ะ ทางทีมงานฯ จะจัดให้ท่านได้เข้าร่วมในปีถัดไปค่ะ

  

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 เมษายน 2556 19:23 แก้ไข: 29 เมษายน 2556 19:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 panyarak, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นกิจกรรมของคณะฯ ที่ดีมากๆ เลยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.217.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ