นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2024
comment: 4

งานสงกรานต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

สงกรานต์ รดน้ำขอพร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ซึ่งปกติจะตรงกับวันที่ 13 เมษายน ทุกปี ทางคณะฯ จึงเลือกวันดีวันนี้ก่อนที่คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านจะเดินทางกลับบ้านไปรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเล่นน้ำสงกรานต์กันที่บ้านเกิด จัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณลานอาคาร ด้านหน้าห้องประชุมมงคลสุข และหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยปีนี้ทีมงานนำโดยประธาน ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ ได้เน้นงานสงกรานต์แบบเรียบง่าย มีการสรงน้ำพระพุทธรูป และการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล คณาจารย์ผู้ใหญ่และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการแล้วมาร่วม รวมทั้งคณบดี และอาจารย์อาวุโสมาร่วมงานรดน้ำดำหัวให้พวกเราได้รับพรดีๆ จากท่านกลับไปดำเนินชีวิตและการงานกันต่อไป รวมทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่อีกด้วย

วันนี้ทุกท่านมาพร้อมหน้าพร้อมตากันด้วยเสื้อลายดอกหลากสี และเสื้อบาติกสวยงาม แม้ปีนี้เราไม่มีประกวดการแต่งกายแต่ทุกท่านก็แต่งกายได้สวยงาม และอนุรักษ์ไทยกันพร้อมเพรียง หลังจากการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ น้องอาร์ พิธีกรคนสวยประจำคณะฯ ก็เชิญชวนทุกท่านร่วมรับประทานของว่างร่วมกัน โดยปีนี้มีขนมไทยหน้าตาน่าทานหลายอย่าง ได้ทานจ่ามงกุฎก็ประทับใจมากเลยค่ะ อีกทั้งภาชนะที่ใช้เป็นใบตอง ให้ความรู้สึกเราคนไทยต้องอนุรักษ์วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยไว้

งานปีนี้เราเน้นความเรียบง่ายและจัดงานแบบประหยัด แต่อบอุ่น เราตั้งงบประมาณไว้เพียง 25,000 บาท ซึ่งก็ถือว่าได้อนุรักษ์ประเพณีไทย พร้อมทั้งชาววิศวะฯ ได้ร่วมใจกันประหยัดเพื่อคณะฯ ของเราด้วยค่ะ

งานนี้สำเร็จได้ด้วยดี ดิฉันในฐานะรองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาคือ คณบดี และรองฯ สุธรรม อีกทั้งขอบคุณ ท่านประธานคือ ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ และหัวหน้า หัวหน้าหน่วย และหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน รวมทั้งกรรมการทุกท่านด้วยค่ะ

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 April 2013 12:14 Modified: 10 April 2013 12:14 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
mandala (Recent Activities)
10 April 2013 12:20
#86499

เทศกาลแห่งความชื่นมื่น อาหารว่างน่ากินมากค่ะ

Ico48
วิริยะ ทองเรือง [IP: 172.31.32.224]
10 เมษายน 2556 12:34
#86501

อบอุ่นและเรียบง่ายดี ขอบคุณคณะผู้จัดครับ

ปีนี้ ชาว สนอ.ไปร่วมกับชุมชน

บรรยากาศได้รดน้ำ ผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ สนอ.หายไป คร้า!

แต่คงจะได้อีกบรรยากาศ

จะมาแลกเปลี่ยนนะคะ

อิ..อิ..

จัดเรียบง่าย สบายๆ เป็นกันเอง มีความอบอุ่นเป็นครอบครัวใหญ่ บุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จัดงานได้ดีมากค่ะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.247.75
Message:  
Load Editor
   
Cancel or