นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Thaniya KAOSOL
Ico64
Thaniya KAOSOL
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2295
ความเห็น: 1

มอบเกียรติบัตรโครงการพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 2)

พี่เลี้ยงของอาจารย์ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

จิบน้ำชายามบ่ายสายวิชาการวันนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบเกียรติบัตรให้กับพี่เลี้ยงบุคลากรใหม่ สายวิชาการ ซึ่งเสียสละเวลาและกำลังกาย เพื่อดูแลอาจารย์ใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรของเรา และทำงานอยู่กับองค์กรของเราเป็นเวลานานๆ

 

โดยโครงการนี้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างคนกับองค์กรและสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรใหม่ ในรอบนี้เป็นพี่เลี้ยงของอาจารย์ใหม่ซึ่งมีทั้งหมด 13 คน ดูแลอาจารย์ใหม่จำนวน 13 คน และบุคลากรสายสนับสนุนใหม่อีก 1 คน โดยขออนุญาตพี่เลี้ยงของอาจารย์ใหม่ทุกท่าน บอกเล่าสิ่งดีๆ ที่ท่านได้ทำกับทุกคน ดังมีรายชื่อดังนี้

 

1. ผศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ พี่เลี้ยงของ อ.กิตติคุณ ทองพูล

2. รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล พี่เลี้ยงของ อ.ภาสกร เวสสะโกศล

3. ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล พี่เลี้ยงของ อ.สราวุธ โกนสร้าง

4. รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี พี่เลี้ยงของ อ.นิติพันธุ์ วิทยผดุง

5. ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ พี่เลี้ยงของ อ.กุลภัสร์ ทองแก้ว

6. ผศ.พิเชฐ ตระการชัยศิริ พี่เลี้ยงของ คุณณัฐพล ศรีสวัสดิ์

7. รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร พี่เลี้ยงของ อ.ณัฐวรรณ กลัดแก้ว

8. ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร พี่เลี้ยงของ อ.พงศ์ศิริ จุลพงศ์

9. ผศ.ดร.มนูญ มาศนิยม พี่เลี้ยงของ อ.วิฆเนศว์ ดำคง

10. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ พี่เลี้ยงของ คุณกมลวรรณ สองนาม

11. รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชาญ พี่เลี้ยงของ อ.ไพโรจน์ วุ่นชุม

12. อ.ธรรมรัฏฐ์ พี่เลี้ยงของ อ.จักรพันธ์ สัวบุตร

13. ผศ.ดร.ธนิยา เกาศล พี่เลี้ยงของ อ.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ และอ.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน

 

ขออนุญาตเป็นตัวแทนจากทีมบริหารและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณอาจารย์พี่เลี้ยงทุกท่านที่เสียสละและให้ความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราเป็นอย่างดี

 

วันนี้ในงานจิบน้ำชาและมีการมอบประกาศเกียรติบัตรสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยงของอาจารย์ใหม่ทุกท่าน ได้ยินคำพูดจากอาจารย์พี่เลี้ยงของอาจารย์ใหม่ท่านหนึ่ง ฟังแล้วรู้สึกปลื้มใจ อิ่บเอิบและประทับใจ จนขออนุญาตอาจารย์นำมาเล่าสู่กันฟัง อาจารย์ท่านนี้บอกกับดิฉันด้วยหน้าตาสดชื่นเห็นแววตาวิ๊งๆว่า "วันนี้ได้รู้สึกภูมิใจมากที่สุดในชีวิต ที่ได้เข้ารับเกียรติบัตรที่แสดงว่าท่าน...เป็นผู้ที่มีทัศนคติ ความประพฤติ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี "ภายใต้โครงการที่ปรึกษาบุคลากรใหม่" (ซึ่งเป็นข้อความที่เขียนไว้ในเกียรติบัตร) ซึ่งทำให้รู้สึกภาคภูมิใจและทรงเกียรติยิ่งกว่าการได้รับรางวัล Best paper อีก" 

 

หลังจากได้ยินอาจารย์ท่านนี้พูดแล้ว ในฐานะดูแลโครงการนี้ และการทรัพยากรบุคคลพูดได้คำว่า "ปลื้มใจที่สุด"  ปลื้มทั้งในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่เลี้ยงของอาจารย์ใหม่เหมือนกันค่ะ เพราะเข้าใจหน้าที่พี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ เป็นอย่างดี เราส่งมอบและแบ่งปันสิ่งดีดี ตั้งแต่การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน การขอทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ การวางเส้นทางเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ และการดึงน้องใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะฯ ดิฉันยังรู้สึกเกือบจะเป็นอาจารย์แม่เลี้ยงของอาจารย์ใหม่ทั้งสองท่านที่ดูแล นึกแล้วประทับใจกับโครงการดีดีแบบนี้ ขอบคุณคุณเฉลียวที่เป็นคนบุกเบิกโครงการดีๆ นี้ให้กับคณะฯ ของเรา

 

รวมทั้งอยากฝากแนวคิดของการเป็นพี่เลี้ยงของอาจารย์และบุคลากรใหม่ให้กับบุคลากรใหม่จะกำลังจะกลายเป็นบุคลากรถาวรของเราให้คอยช่วยกันดูแลน้องๆ ใหม่ที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราต่อไปเช่นกัน

 

ปล. ขอบคุณพี่เลี้ยงทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างจริงใจค่ะ ทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะฯ ของเราได้ค่ะ 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กันยายน 2555 19:51 แก้ไข: 11 กันยายน 2555 19:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Toey, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Toey (Recent Activities)
11 September 2012 20:36
#80430

กระผมในฐานะอาจารย์ใหม่ที่มีพี่เลี้ยง ก็ขอขอบคุณคณะวิศวะฯ ที่มีโครงการดีๆ แบบนี้ และขอบคุณมากที่สุด คือ อาจารย์พี่เลี้ยง ผศ.ดร.ธนิยา เกาศล เป็นอย่างสูงที่ดูแล ให้คำปรึกษาที่ดีตลอดมา แม้ว่าโครงการนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ท่านก็ยังให้คำปรึกษาที่ดีตลอดมา...ผมคิดว่าถ้ามีน้องใหม่เข้ามาที่ภาควิชา ผมก็จะมอบสิ่งที่ดีๆ ให้เหมือนกับที่ท่าน อาจารย์ธนิยา มอบความรักและความหวังดีแก่ผมต่อไป...

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ