นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Thaniya KAOSOL
Ico64
Thaniya KAOSOL
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1844
ความเห็น: 0

ผลพวงจากการประเมินคุณภาพภายในเกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14)

ตำแหน่งทางวิชาการ

การประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงกลางวันของวันนี้ นำทีมโดย รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการและเลขานุการ ในครั้งนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือ รศ.ประดิษฐ์ มีสุข ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศของภาควิชา หน่วยงานและคณะวิศวกรรมศาสตร์คึกคัก

วันนี้ เวลา 11.00-12.00 น. ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมฟัง "การนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน" ณ ห้องประชุมมงคลสุขค่ะ

สำหรับตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะในกลุ่มสายวิชาการ คงจะหนีไม่พ้นตัวชี้วัด สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์ ในที่นี้หมายถึง การยกระดับคุณภาพของอาจารย์ประจำคณะฯ ให้ได้ระดับคุณภาพตามคุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการ ในปีนี้คะแนนจากการประเมินตนเองอยู่ที่ 3.87 จะเห็นว่ายังอยู่ในระดับดี

ผลการดำเนินการในปี 2554 ของคณะฯ อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากยังคงมีอาจารย์ถึง 17 ท่านที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะฯ คาดหมายว่า ในปี 2555 ปีหน้าดัชนีชี้วัด สมศ.14 คงจะยกระดับได้สูงขึ้นจากปีนี้

โดยตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวนอาจารย์ผู้ยื่น 4 ท่านดังนี้

1. ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2. ดร.นิคม สุวรรณวร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

4. ดร.สินินาฎ จงคง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

สำหรับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวนอาจารย์ผู้ยื่น 13 ท่าน ซึ่งถือว่ามากเป็นประวัติการ ดังนี้

1. ผศ.ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2. ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3. ผศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4. ผศ.ดร.ทวีศักดิ เรืองพีระกุล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5. ผศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

6. ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

7. ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

8. ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

9. ผศ.ดร.ธนิยา เกาศล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

10. ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

11. ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

12. ผศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

13. ผศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

สำหรับอาจารย์ที่ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของตำแหน่งทางวิชาการของท่านได้ที่ http://arac.psu.ac.th

สำหรับท่านที่กำลังอยู่ในระหว่างทำผลงานทางวิชาการ ทางการจัดการทรัพยากรบุคคลขอเป็นกำลังใจให้คณาจารย์ทุกท่านมุ่งมั่นและดำเนินการให้สู่เป้าหมายต่อไป หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการสามารถติดต่อมาได้ที่ คุณสุวิมล และคุณเฉลียว เบอร์โทร.7110

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 สิงหาคม 2555 09:55 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2555 09:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ