นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Thaniya KAOSOL
Ico64
Thaniya KAOSOL
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1837
ความเห็น: 0

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง

ผลการปฏิบัติงาน

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และเลื่อนค่าจ้าง ครั้งที่ 2 ของปี 2555 เวียนมาถึงอีกแล้วค่ะ

ขอให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เตรียมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงภาระงาน (TOR) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งในส่วนข้อตกลงจะประกอบด้วย

  1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อตกลงฯ (TOR สัดส่วน 80 คะแนน ประกอบด้วย ภาระงานหลัก และภาระงานพิเศษ 70 คะแนน และภาระงานทางสังคม 10 คะแนน)
  2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Competency สัดส่วน 20 คะแนน โดยปัจจุบันสามารถทำในระบบ online)

โดยขอให้ทางหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ดำเนินการประเมินผลการดำเนินการของบุคลากรในสังกัดของภาควิชาหรือหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ขอให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเพิ่มค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

 

สำหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเพิ่มค่าจ้าง ทางคณะฯ กำลังรอมหาวิทยาลัยดำเนินการและจัดส่งข้อมูลกลับมาที่คณะ และคณะฯ จะรีบแจ้งรายละเอียดไปยังภาควิชาและหน่วยงานให้เร็วที่สุด

 

สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Competency) หากบุคลากรมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมขอให้แจ้งผ่านทางภาควิชาหรือหน่วยงาน และขอให้ภาควิชาหรือหน่วยงานรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กรกฎาคม 2555 13:37 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2555 13:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ