นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Thaniya KAOSOL
Ico64
Thaniya KAOSOL
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2787
ความเห็น: 0

ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

ผู้บริหารที่ดีต้องมีธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล (Good Governance): หลักในการปฏิบัติสำหรับการเป็นผู้บริหารที่ดี

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พบกับอาจารย์ผู้ใหญ่ที่นับถือคนหนึ่ง อาจารย์เพิ่งทราบว่าแหม่มเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อ.ผู้ใหญ่: ผมขอแสดงความยินดีกับอ.แหม่มด้วยนะครับ

แหม่ม: ขอบคุณค่ะ

อ.ผู้ใหญ่: อ.แหม่มน่าจะเป็นหัวหน้าภาคโยธาที่เป็นผู้หญิงคนแรกของภาควิชาฯ นะ ผมคิดว่า

แหม่ม: ใช่แล้วค่ะ

อ.ผู้ใหญ่: อ.คิดว่าการบริหารต้องยึดหลักปฏิบัติอะไรในการเป็นผู้บริหารที่ดี

แหม่ม: สำหรับแหม่มเหรอค่ะ แหม่มยึดหลักของธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาควิชาของเราค่ะ

อ.ผู้ใหญ่: ผมมั่นใจนะ ว่าอ.แหม่มจะบริหารภาควิชาได้อย่างราบรื่นแน่นอน

แหม่ม: (ยิ้มน้อยๆ) สาธุนะค๊ะอาจารย์

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หลังจากมีเวลาในวันหยุดจึงนำเอาเรื่องของธรรมาภิบาลมาเล่าสู่กันฟัง

ธรรมาภิบาล (Good governance) เป็นหลักการที่นำไปใช้บริหารงานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เราเองก็คงจะได้ยินอยู่บ่อยๆ สำหรับความหมายของคำว่า "ธรรมมาภิบาล" คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการควบคุมดูแลหน่วยงานหรือองค์กรให้เป็นไปในครรลองธรรม อาจแปลสั้นว่า "ธรรมาภิบาลคือการบริหารจัดการที่ดี"

หลักธรรมาภิบาลตามสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดไว้ประกอบด้วย 6 หลักการคือ

1. หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม

2. หลักนิติธรรม : การออกกฎ ระเบียบข้อบังคับ และกติกาต่างๆ ให้มีความทันสมัย และเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสมาชิก

3. หลักความโปร่งใส : การทำงานที่มีความโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

4. หลักความมีส่วนร่วม : การทำให้สมาชิกมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆ ของหน่วยงาน

5. หลักความรับผิดชอบ : ผู้บริหารต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การทำงานที่ตนรับผิดชอบอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุงได้ทันท่วงที

6. หลักความคุ้มค่า : ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรอย่างจำกัด ดังนั้นการบริหารจัดการที่ดีจำเป็นต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า

โดยทุกหลักการมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษา "ความสมดุล" ในมิติต่างๆ ไว้

แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารมาแล้วหลายระดับ แต่ก็ยังมิเคยได้มีโอกาสมาบริหารภาควิชาฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของตัวเอง หลังจากมานั่งบริหารได้ประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง บอกได้เลยค่ะว่าไม่ง่าย เพราะบุคลากรในภาควิชาฯ ก็เหมือนพี่น้อง เหมือนคนในครอบครัว ทำให้การบริหารยิ่งต้องยึดหลักการธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการของความถูกต้อง มากกว่าหลักการของการถูกใจ และจะพยายามบริหารงานให้ครบ 4 ปีตามวาระให้ได้ ทั้งนี้ส่วนสำคัญในการบริหารงานนอกจากธรรมาภิบาลของหัวหน้าภาคฯ แล้วก็ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนร่วมภาควิชาฯ ทุกคนด้วย

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2557 15:47 แก้ไข: 23 พฤศจิกายน 2557 15:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 MK, Ico24 Monly, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ