นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Teeradet
Ico64
Mr. Teeradet -
Support
IT , Price of Songkla University.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2281
ความเห็น: 0

ติดตั้ง Copssh บน Windows7

Copssh

ฝั่ง Server

- เมื่อ Gen key ขึ้นมา โดยใช้คำสั่ง ssh-keygen -t rsa
   จะได้  2 ไฟล์ คือ key id_rsa , id_rsa.pub
- ทำการcopy ชื่อ เป็น authorized_keys เพื่อนำไปใช้ใน windows
   โดยใช้คำสั่ง  cp id_rsa.pub => authorized_keys
* ไฟล์ id_rsa จะใช้ในฝั่ง Server  (ubuntu)
* ส่วนไฟล์ id_rsa.pub ไว้สำหรับแปลงเป็นไฟล์ authorized_keys เพื่อใน Client (windows)


ฝั่ง Client (windows 7)

- ติดตั้ง user account ไว้ในเครื่อง คือ Administrator พร้อมตั้ง password
- ติดตั้งโปรแกรม copssh ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/copssh/Copssh_4.1.0_Installer.exe
- ทำการติดตั้ง Service Account ไม่ต้องกรอก โดย Next ไปเรื่อยๆ แล้วตกลง
- เลือก user Administrator เพื่อใช้งานในโปรแกรม copssh โดยไปที่ เมนู Start All Program --> Copssh --> 01. Copssh control panel
- ไปที่เมนู User เลือกเป็น Administrator
- ทำการ Copy Key สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 
1. นำkey จาก ftp://192.168.xx.xx/keycopssh/authorized_keys  ที่ได้สร้างไว้แล้วมาลงใน C:\Program Files\ICW\home\Administrator\.ssh  เป็นอันเสร็จสิ้น
2. ไปที่ เมนู Start All Program --> Copssh --> 02. Start a Unix BASH Shell
การทำ ftp ไปที่ 192.168.xx.xx เอา authorized_keys มาลงใน /home/Administrator/.ssh
- หากไม่ได้ทำการเช็คว่า service is running ขึ้นไฟสีเขียว อยู่หรือเปล่า

 
ทดสอบ (ubuntu)

scp -o StrictHostKeyChecking=no    Administrator@192.168.xx.xx:/cygdrive/g/test1  .  (copy file)

ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no Administrator@192.168.xx.xx "shutdown -s -t 0"  (shutdown)

ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no Administrator@192.168.xx.xx "shutdown -a"  (cancel shutdown)

ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no $Administrator@192.168.41.114 "shutdown -s -t 240 -c 'please backup data and check virus .... message from IT Department tel 7758'" (Input Text)


ที่มาส่วนหนึ่ง  http://opensource.cc.psu.ac.th/Win32

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): copssh
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 เมษายน 2555 06:37 แก้ไข: 24 เมษายน 2555 06:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Teeradet, Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.236.68
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ