นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1776
comment: 6

ช๊อปช่วยชาติอย่างไรให้ได้ประโยชน์

ช๊อปช่วยชาติ ภาษีอากร

ต้องการช๊อปช่วยชาติมีเงื่อนไขอย่างไร 

  - ต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี

  - ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการ ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560

  - ซื้อสินค้าและบริการในประเทศ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ไม่รวมการจ่ายบริการนำเที่ยวและค่าที่พัก)

  - สินค้าหรือบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% กรณีสินค้าหรือบริการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนได้ 

 - ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (รวม VAT แล้ว)

 - ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร

หากเราช๊อปช่วยชาติไป 15,000 บาท เราจะลดหย่อนภาษีได้เท่าใด

ผู้มีเงินได้จะได้รับภาษีคืนเท่าไดขึ้นอยู่กับฐานอัตราภาษีของตัวเอง เช่น ผู้ที่มีฐานอัตราภาษี 35% หากซื้อสินค้าไป 15,000 บาท เมื่อนำไปคำนวณค่าลดหย่อนตอนยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว จะได้ภาษีคืนถึง 5,250 บาท เท่ากับว่าซื้อสินค้าแบบมีส่วนลดถึง 35% ซึ่งเป็นอัตราคืนภาษีสูงสุดของนโยบายนี้ ขณะที่ผู้ที่มีฐานอัตราภาษี 5% หากจ่ายซื้อสินค้าไป 15,000 บาท ก็จะได้ภาษีคืนเพียง 750 บาทหรือได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้าแค่ 5%  ดังแสดงในตัวอย่าง

นายเอ ได้รับเงินเดือนเดือนละ 35,000 บาท นายเอเป็นคนโสด และได้ช๊อปช่วยชาติจำนวน 15,000 บาท การคำนวณภาษีของนายเอ กรณีมีการช๊อปช่วยชาติและไม่มีเป็นดังนี้

กรณีไม่มีการช๊อปช่วยชาติ 15,000 บาท

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)     35,000x12                  = 420,000

หักค่าใช้จ่าย 50%ไม่เกิน 100,000                                        =  100,000

เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย                                                      = 320,000

หัก ลดหย่อน                                                                    = 60,000

เงินได้สุทธิ                                                                      = 260,000

คำนวณภาษี

150,000  ยกเว้น +110,000*5%= 5,500 บาท

หากไม่มีการช๊อปช่วยชาติจำนวน 15,000 บาทต้องเสียภาษี 5,500 บาท

กรณีมีช๊อปช่วยชาติ 15,000 บาท 

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)     35,000x12                    = 420,000

หักค่าใช้จ่าย 50%ไม่เกิน 100,000                                          =  100,000

เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย                                                        = 320,000

หักลดหย่อน

            ผู้มีเงินได้                                          = 60,000

            ช๊อปช่วยชาติ                                     =15,000        = 75,000

เงินได้สุทธิ                                                                        = 240,000

คำนวณภาษี

150,000  ยกเว้น +95,000*5%= 4,750 บาท

กรณีมีช๊อปช่วยชาติ 15,000 บาท เสียภาษี 4,750 บาท

สรุป  จะเห็นว่าการช๊อปช่วยชาติ 15,000 บาทสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 750 บาท เท่านั้น เนื่องจากนายเอ อยู่บนฐานอัตราภาษีที่ 5 % 

สุดท้ายนี้ใครต้องการจะช๊อปช่วยชาติให้พิจารณาถึงความจำเป็นของสินค้าที่จะซื้อก่อนและให้ซื้อกับกิจการที่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้เท่านั้น นะคะ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือโทร 1161 สายด่วนกรมสรรพากร

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2560 14:01 แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2560 14:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 kwang saelee และ Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
Losa [IP: 193.176.211.94]
31 January 2020 16:39
#111166

ขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะ  pg slot

Ico48
lily dada [IP: 193.37.33.70]
11 March 2020 15:21
#111637

ขอบคุณที่มาแนะนำแชร์ข่าวสารดีๆ นะค่ะ >>> slotxo

Ico48
PIEE [IP: 223.206.220.101]
24 มีนาคม 2563 15:28
#111803

very good Content ------------>PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT

Ico48
TikTok [IP: 185.92.24.27]
16 ตุลาคม 2563 15:20
#114571

ข้อมูลมีประโยชน์มากๆเลยครับขอบคุณมากๆจริงๆ y8

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.236.62.49
Message:  
Load Editor
   
Cancel or