นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1464
ความเห็น: 2

เปลี่ยนแปลงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ลดหย่อนภาษี บุคคลธรรมดา

โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเพิ่มการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนในหลายรายการ ซึ่งทำให้คนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นได้เสียภาษีน้อยลงในปี 2560 รายการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้  

                          รายการ  

           เดิม

          ใหม่

 

 ค่าใช้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) และ (2)

 40%ไม่เกิน60,000

 50 %ไม่เกิน100,000

 

 ค่าใช้จ่ายเงินได้พึงประเมินมาตรา 40(3)

 40%ไม่เกิน60,000

 50 %ไม่เกิน100,000

 

 ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้

    30,000.00

       60,000.00

 

 ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้

    30,000.00

       60,000.00

 

 ค่าลดหย่อนบุตร

    15,000.00

       30,000.00

ไม่เกิน 3 คน และยกเลิกค่าเล่าเรียน 2,000 บาท

 กองมรดก

    30,000.00

       60,000.00

 

 


 

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2559
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560
เงินได้สุทธิ
อัตราภาษี
เงินได้สุทธิ
อัตราภาษี
0 – 150,000
ได้รับการยกเว้น
0 – 150,000
ได้รับการยกเว้น
150,001 – 300,000
5%
150,001 – 300,000
5%
300,001 – 500,000
10%
300,001 – 500,000
10%
500,001 – 750,000
15%
500,001 – 750,000
15%
750,001 – 1,000,000
20%
750,001 – 1,000,000
20%
1,000,001 – 2,000,000
25%
1,000,001 – 2,000,000
25%
2,000,001 – 4,000,000
30%
2,000,001 – 5,000,000
30%
4,000,001 เป็นต้นไป
35%
5,000,001 เป็นต้นไป
35%

ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

 

1. กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว

เงื่อนไข
ปีภาษี 2559
     ปีภาษี 2560
ผู้มีเงินได้เป็นโสด
ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้เกิน50,000 บาท

     ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้เกิน                    100,000 บาท

ผู้มีเงินได้มีคู่สมรส

ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 100,000 บาท

     ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน          200,000 บาท

2. กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน

เงื่อนไข
ปีภาษี 2559
     ปีภาษี 2560

ผู้มีเงินได้เป็นโสด

ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้เกิน
30,000 บาท

     ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้เกิน
     60,000 บาท

ผู้มีเงินได้มีคู่สมรส

ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน
60,000 บาท

     ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน          120,000 บาท


*ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ยังคงสามารถ ใช้ต่อไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีครั้งนี้ ทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเป็นธรรมมากขึ้น สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน เดือนละ 26,000 บาทขึ้นไป จึงจะต้องเสียภาษี

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 July 2017 14:35 Modified: 14 July 2017 14:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Jirawat Sinchai, Ico24 KaMkAeW, and Ico24 ตะหลิว.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Losa [IP: 194.5.49.5]
01 Febuary 2020 16:44
#111181

ขอบคุรข้อมูลดีๆนะคะ slotxo

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ