นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทา ยุ
Ico64
ทวีพงษ์ ยุนุ๊

กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 35 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ล่าหอยเสียบ 1847 4
เคล็ดลับการกระตุ้นสมอง 1545 4
สลามปัตตานียามเช้า 1577 10
เช้าสบาย...ริมฝั่งคลอง 1922 3
ปัตตานีย้อนยุค...สู่สันติสุขแดนใต้ 2003 4
ค่ายสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 2559 6
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 53 : ตอนที่ 2 1666 2
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 53 : ตอนที่ 1 1531 3
ปัตตานีย้อนยุค...สู่สันติสุขแดนใต้ 1968 1
ลงเลโคลน โดนหอยตำ ปูดำหนีบ 1963 5
บันทึกเขาน้ำค้าง 1461 3
บันทึกทะเลบัน 1476 6
เขเรือ แลหิงห้อย 2251 17
ปีกแห่งฝัน 1858 11
เรียนรู้ดูของจริง อิงรัฐธรมนูญ 1534 9
เสียงคลื่น...ที่บางปลาหมอ 1698 9
หนุ่มสาวเอ๋ย…สิ่งควรรู้ ตอน นักศึกษา ม.อ. กับการรู้ทันเรื่องเพศศึกษา 2449 12
เสนห์...เมืองลุง 1434 8
หอพัก..ต้นใหม่ 1802 7
กระดาษหนึ่งใบ 1645 8
ยามผมส่องกระจก 3 1498 8
กาลเวลา...นราธิวาส 3 1586 9
กาลเวลา...นราธิวาส 2 1308 8
กาลเวลา...นราธิวาส 1351 5
คุณค่าแห่ง...ชิวิต 1245 6
ความรู้ที่ไม่ถูกนำมาปฏิบัติ 1310 7
คนริมทาง 1611 6
ใต้...ต้นหูกวาง 3928 9
ยามผมส่องกระจก 2 1244 8
สู่เลโคลน 1580 8
ความแตกต่าง 1447 3
ยามผมส่องกระจก 1232 5
เส้นทางเดิน... 1047 1
อิสรภาพที่หายไป 1643 9
แนะนำตัวครับ...พี่น้อง 1202 5