นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 35 post

Post Title Page Visits comment
ล่าหอยเสียบ 1846 4
เคล็ดลับการกระตุ้นสมอง 1545 4
สลามปัตตานียามเช้า 1577 10
เช้าสบาย...ริมฝั่งคลอง 1922 3
ปัตตานีย้อนยุค...สู่สันติสุขแดนใต้ 2002 4
ค่ายสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 2558 6
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 53 : ตอนที่ 2 1664 2
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 53 : ตอนที่ 1 1530 3
ปัตตานีย้อนยุค...สู่สันติสุขแดนใต้ 1967 1
ลงเลโคลน โดนหอยตำ ปูดำหนีบ 1963 5
บันทึกเขาน้ำค้าง 1459 3
บันทึกทะเลบัน 1475 6
เขเรือ แลหิงห้อย 2251 17
ปีกแห่งฝัน 1857 11
เรียนรู้ดูของจริง อิงรัฐธรมนูญ 1533 9
เสียงคลื่น...ที่บางปลาหมอ 1697 9
หนุ่มสาวเอ๋ย…สิ่งควรรู้ ตอน นักศึกษา ม.อ. กับการรู้ทันเรื่องเพศศึกษา 2449 12
เสนห์...เมืองลุง 1433 8
หอพัก..ต้นใหม่ 1801 7
กระดาษหนึ่งใบ 1643 8
ยามผมส่องกระจก 3 1497 8
กาลเวลา...นราธิวาส 3 1585 9
กาลเวลา...นราธิวาส 2 1306 8
กาลเวลา...นราธิวาส 1349 5
คุณค่าแห่ง...ชิวิต 1244 6
ความรู้ที่ไม่ถูกนำมาปฏิบัติ 1310 7
คนริมทาง 1609 6
ใต้...ต้นหูกวาง 3928 9
ยามผมส่องกระจก 2 1243 8
สู่เลโคลน 1579 8
ความแตกต่าง 1446 3
ยามผมส่องกระจก 1231 5
เส้นทางเดิน... 1045 1
อิสรภาพที่หายไป 1642 9
แนะนำตัวครับ...พี่น้อง 1201 5