นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยุดา
Ico64
นางสาว เปรมยุดา สุขวัฒโน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน่วยคลัง, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2415
ความเห็น: 3

บทสัมภาษณ์คุณสมพิศ ศรีพงศ์พันธุ์

สมัยนั้นบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีไม่มากนัก จึงรู้จักกันเกือบหมดทั้งมหาวิทยาลัย

 
     
     

    ดิฉันเป็นหนึ่งในหลาย ๆ คนที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้ลิขิตบุคคลที่เกษียณหนึ่งท่านของหน่วยคลังคือนางสมพิศ ศรีพงศ์พันธุ์  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน  สรรพนามที่ใช้เรียกได้แก่  “พี่เหมียว น้องเหมียว  คุณเหมียว  และเหมียว” 
ขึ้นอยู่กับอายุและสถานภาพของผู้เรียกและผู้ถูกเรียกค่ะ  เราได้พูดคุยกับพี่เหมียว (เพราะเป็นน้อง ๆ ค่ะ) แบบพี่เล่าประสบการณ์ สิ่งที่พบเห็นมาให้น้อง ๆ ฟัง  เหล่าปุจฉามาจากนางสิงห์ทั้งหลายได้แก่ คุณสุวภัทร วชิรอนันต์  คุณจารี ทองสกูล  คุณสุนัทณี แสงแจ่ม  คุณยุวภา โฆสกิตติกุล  คุณภิรมย์ สุขวัฒโน และเก็บภาพคนสวย ๆ โดยคุณศศิธร ลิ่มจู้ค่ะ  ต่อไปนี้จะเป็นปุจฉา วิสัชนา ด้วยความเป็นกันเองแบบพี่ ๆ น้อง ๆ ค่ะ

 

ปุจฉา :  พี่เหมียวเข้ามาทำงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้อย่างไร
 
พี่เหมียว :  หลังจากจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในปัจจุบัน) ได้ไปทำงานเป็นพนักงานบัญชีที่โรงแรมคิงส์ หาดใหญ่ เป็นการทำงานที่สนุก  สบาย และอร่อย(เพราะมีอาหารเลี้ยงด้วยค่ะ) ด้วยชะตาฟ้าลิขิตในปี 2519 ได้รับการชักชวนจากอาจารย์ทัศนีย์  ชูเกียรติ (อดีตผู้อำนวยการกองคลังและเป็นอาจารย์สอนที่เทคนิคภาคใต้ด้วย) ให้เข้ามาสอบทำงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย  ได้รับการบรรจุเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 เป็นข้าราชการสายสนับสนุนคนแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
 คณบดีของคณะฯในขณะนั้นคือ ผศ.ดร.เจือ  สุทธิวนิช ขณะนั้นยังเป็นโครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานอยู่ที่ตึกชีววิทยา ชั้น 4  ต่อมาย้ายไปอยู่ตึกพรีคลีนิค คณะวิทยาศาสตร์  จนกระทั่งปี 2523  โครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีตึกเป็นของตัวเองและได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 
ปุจฉา :  การทำงานในคณะฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง
 
พี่เหมียว :  ในปี 2519-2520 ถนนใน ม.อ. เป็นดินลูกรังแดง สมาชิกร่วมรุ่นก็มีอาจารย์ยุพินพรรณ  อาจารย์อภินันท์  อาจารย์ยุทธนา ถือได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกของคณะฯ  หัวหน้าการเงินคนแรกของพี่คือ อาจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก  ต่อมาก็เป็นอาจารย์กุลฉวี  ลีละพนัง อยู่ภาควิชากีฏวิทยา (คือภาควิชาการจัดการศัตรูพืชในปัจจุบัน)  ถัดมาเป็นอาจารย์วิไลวรรณ  บรมธนรัตน์ (ภาควิชาวาริชศาสตร์) มีอาจารย์กนก  ถิระวัฒน์ (ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร) เป็นเลขานุการคณะ  สมัยนั้นบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีไม่มากนัก จึงรู้จักกันเกือบหมดทั้งมหาวิทยาลัย
ส่วนคณะทรัพยากรธรรมชาติขณะนั้นมีประมาณ 10 คนทั้งอาจารย์และข้าราชการจึงมีความสนิทสนมกันมาก  มีการจัดทัศนศึกษากันบ่อยครั้งและนัดสังสรรค์กันทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สโมสรอาจารย์ฯ  ปัจจุบันคณะฯมีบุคลากรมากขึ้น  มีการพัฒนาไปมากและรวดเร็ว  จากยุคพิมพ์ดีดสู่ยุคคอมพิวเตอร์  บุคลากรในคณะฯต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 
ปุจฉา :  เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
 
พี่เหมียว :  เมื่อเราต้องทำงานที่เกี่ยวกับระเบียบก็เป็นธรรมดาที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งกับคนบ้าง  การทำงานเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกัน  หรือไม่เข้าใจรายละเอียด  ต้องอาศัยความอดทนในการติดต่อประสานงานแต่ก็ไม่หนักหนามากมายก็คุยกันได้  สมัยก่อนการทำงานไม่วุ่นวาย ไม่เครียด
ไม่มีการประกันคุณภาพ  ไม่มี KPIs  แต่ละคนก็ทำเฉพาะงานของตัวเอง 
 
ปุจฉา :  มีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้พี่เหมียวเลือกจะทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 
พี่เหมียว :  แรงจูงใจการทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ อันดับแรกคือคุณพ่อของพี่ที่ต้องการให้ลูกสาวคนนี้รับราชการเพราะมีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร  พี่มาทำงานที่นี่ทำงานด้วยความตั้งใจ  เปรียบคณะฯเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่อยู่แล้วมั่นคง  มีบุญคุณที่ทำให้ลูกเรียนจนจบทั้งสองคน  แล้วอยู่ที่นี่ทั้งครอบครัวที่นี่มีทุกอย่างให้พี่เป็นความผูกพัน

ปุจฉา :  มีหลักการครองตน ครองคน และครองงานอย่างไร
 
พี่เหมียว :  การทำงานก็ทำอย่างเต็มที่ ทำให้ดีที่สุดไม่ว่าทำถูกหรือผิดก็ยอมรับในคำติชม  เมื่อมีปัญหาในการทำงานพยายามไม่เครียด  เมื่องานไม่เสร็จก็จะเป็นกังวลอยู่ตลอดต้องแวะมาทำจนงานเสร็จไม่ว่าหน้าที่ประจำหรือหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย
 
ปุจฉา :  ความประทับใจที่มีต่อองค์กร
 
พี่เหมียว :  คณะทรัพยากรธรรมชาติเหมือนให้ชีวิต  อยู่แล้วไม่กังวล ไม่เครียด
อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขทั้งชีวิต ทั้งครอบครัว และการทำงานที่ให้ความมั่นคงแก่ชีวิตของพี่

ปุจฉา :  ชีวิตหลังเกษียณของพี่เหมียว คิดว่าจะทำอะไรบ้าง
 
พี่เหมียว :  คาดหวังว่าอยากพักผ่อนซักพักก่อน  โดยเฉพาะอันดับแรกจะไปอยู่กับลูกชายที่จังหวัดสระบุรีก่อนแบบหลาย ๆ วันแล้วค่อยหาอะไรทำต่อหลังจากนั้น 
แล้วก็ดูแลแม่ได้เต็มที่ขึ้น
 
ปุจฉา :  อยากฝากอะไรให้กับรุ่นน้อง ๆ บ้าง

พี่เหมียว :  รับผิดชอบหน้าที่ใดก็ทำให้ดีที่สุด อยู่องค์กรไหนก็ให้รักองค์กรเพราะถ้าองค์กรมั่นคง  ชีวิตเราก็จะมั่นคงด้วย

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กันยายน 2555 16:41 แก้ไข: 13 กันยายน 2555 17:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 **ซูซี่**, Ico24 Baby, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Chutima [IP: 192.168.37.31]
14 กันยายน 2555 12:32
#80500

เป็นทัศนคติที่ดีมากเลยคะ ชื่นชมคะ

น้องสาวนุ้ยค่ะ นามสกุล อาจารย์กนก ถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็น "ติระวัฒน์" น่ะ ไม่ใช่ "ถิระวัฒน์" แต่การเขียนไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่า

พี่เหมียวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้อง ๆ ไม่ว่า ในด้านการครองชีวิตคู่ และการดูแลลูก และตอนนี้พี่เหมียวได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ถึงเวลาที่ได้พักผ่อน ขอให้พี่เหมียวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไปเที่ยวที่ไหน อย่าลืมชวนน้องตาไปเที่ยวด้วยนะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ