นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 2095 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 1133 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 4150 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18859 2
ครบ 15 ปี [C] 1137 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1374 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1646 3
น้องบี 1524 2
ตลาดต้องชม 1786 3
น้ำใจเด็กน้อย 1004 2
รับสมัครใหม่ 1383 5
เกื้อกูล 916 0
ตลาดปลอดโฟม 1191 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1191 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1232 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 913 1
หัวอกคนชิม 1125 2
ตลาดนัดเกษตรกร 804 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1414 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1424 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1390 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1254 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1468 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1400 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1281 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1694 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 2031 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1923 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2205 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2389 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2269 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2261 3