นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 32 post

Post Title Page Visits comment
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 2089 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 1128 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 4145 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18852 2
ครบ 15 ปี [C] 1133 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1367 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1645 3
น้องบี 1520 2
ตลาดต้องชม 1785 3
น้ำใจเด็กน้อย 1000 2
รับสมัครใหม่ 1382 5
เกื้อกูล 911 0
ตลาดปลอดโฟม 1186 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1191 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1230 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 911 1
หัวอกคนชิม 1122 2
ตลาดนัดเกษตรกร 804 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1410 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1423 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1388 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1251 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1467 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1395 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1275 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1692 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 2027 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1920 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2204 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2387 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2266 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2260 3