นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 1282 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 925 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 3922 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18547 2
ครบ 15 ปี [C] 998 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1204 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1492 3
น้องบี 1368 2
ตลาดต้องชม 1609 3
น้ำใจเด็กน้อย 877 2
รับสมัครใหม่ 1239 5
เกื้อกูล 782 0
ตลาดปลอดโฟม 1041 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1045 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1092 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 799 1
หัวอกคนชิม 1006 2
ตลาดนัดเกษตรกร 706 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1296 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1301 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1262 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1141 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1341 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1264 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1181 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1584 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 1921 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1794 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2093 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2267 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2103 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2146 3