นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 2190 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 1187 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 4214 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18933 2
ครบ 15 ปี [C] 1171 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1416 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1690 3
น้องบี 1566 2
ตลาดต้องชม 1836 3
น้ำใจเด็กน้อย 1045 2
รับสมัครใหม่ 1448 5
เกื้อกูล 961 0
ตลาดปลอดโฟม 1240 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1234 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1274 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 961 1
หัวอกคนชิม 1168 2
ตลาดนัดเกษตรกร 844 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1462 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1468 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1438 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1291 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1511 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1449 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1322 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1738 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 2058 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1966 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2231 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2426 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2322 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2306 3