นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 2008 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 1095 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 4104 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18804 2
ครบ 15 ปี [C] 1099 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1342 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1616 3
น้องบี 1498 2
ตลาดต้องชม 1759 3
น้ำใจเด็กน้อย 978 2
รับสมัครใหม่ 1358 5
เกื้อกูล 876 0
ตลาดปลอดโฟม 1147 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1149 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1194 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 884 1
หัวอกคนชิม 1098 2
ตลาดนัดเกษตรกร 783 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1384 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1387 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1361 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1227 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1438 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1367 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1249 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1667 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 2005 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1894 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2180 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2365 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2230 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2238 3