นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1390
ความเห็น: 1

ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง

             "ดีใจที่ได้มาดู ทำให้ได้รับกำลังใจที่จะไปทำสวนของผมให้ดีต่อไป"  "มาเห็น ทำให้รู้ว่าของเค้าดีอย่างไร ของเราดีอย่างไร"  ฯลฯ เป็นความคิดเห็นของเกษตรกร ที่จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. หลังจากถอดบทเรียนการศึกษาดูงานในสวนลุงนิล
              ตลอด 2 วันที่ผ่านมา สัมพันธภาพระหว่างผู้จำหน่ายกับดิฉันดูผ่อนคลายมากขึ้น แววตาที่กระตือรือร้นแสดงความสนใจ การตรงต่อเวลา ของผู้ร่วมทางที่เป็นเกษตรกร ทำให้ดิฉันนึกชื่นชม ความคิดเห็นล้วนมีมุมมองน่าสนใจ ไม่ต่างจากนักวิชาการ เป็นมุมมองซื่อๆ ตรงไปตรงมา แต่ตรงประเด็น
            ตลาดเกษตร ม.อ. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สจรส. มอ. เป็นงบประมาณจาก สสส. เพื่อพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ให้เป็นอุทยานอาหารปลอดภัยและ ที่ให้ความรู้เป็นอาหารสมองแก่ผู้บริโภค โดยแทรกในกิจกรรมของตลาดอย่างสม่ำเสมอ
          กิจกรรมศึกษาดูงานเป็นหนึ่งในกิจกรรมในส่วนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้จำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะที่เป็นเกษตรกร
         ดิฉันเห็นคุณค่าของการศึกษาดูงานอย่างชัดเจนในการเดินทางครั้งนี้ บางทีการบอกเล่าให้ปฏิบัติเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ สู้พาเค้ามาพบ มาเห็น มาดูด้วยสองตาตัวเอง แล้วร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยทุกคนยอมรับ และอยากจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ดีเท่า หรือดีกว่าที่ได้เห็นมา
           ช่องว่างที่เล็กลง ทำให้ได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ยิ่งเห็นแววตาที่มีความสุขของผู้ร่วมทาง แววตาที่เปี่ยมด้วยความหวัง พลัง ที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติ ยิ่งทำให้รู้สึกดีใจ คุ้มค่าที่มา
           รู้สึกขอบคุณ สสส. และ สจรส. ผู้สนับสนุนการเดินทาง ดิฉันเชื่อว่าเป็นการสนับสนุนที่คุ้มค่า เพราะหากเกษตรกรเพียงคันรถบัสปรับเปลี่ยน ท้ายสุดประโยชน์จะตกกับผู้บริโภคที่อยู่ปลายทางที่จะได้รับอาหารที่ปลอดภัย
            เป็นการเดินทางที่คุ้มค่า เพราะจะเปลี่ยนทิศทางของตลาดเกษตร ม.อ. ไปสู่ทศวรรษใหม่ที่ต้องติดตามกันต่อไป
          
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2557 23:25 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2557 23:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 MK, และ 11 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

กรอบคิดที่แปลกใหม่และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ การลงทุนเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นในอนาคต กิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ทำให้ช่องว่างระหว่างกลุ่มผู้ทำธุรกิจแคบลง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.233.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ