นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1635
ความเห็น: 0

การปิดโครงการวิจัย

ในบันทึกก่อนได้ชี้แจงถึง แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยที่ยังต้องการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ต้องการเวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

สำหรับบันทึกนี้ ขอชี้แจง “การปิดโครงการวิจัย” สำหรับนักวิจัยที่ประสงค์ปิดโครงการวิจัย โดยสามารถดำเนินการได้ 3 แนวทาง คือ

4.1 จัดส่งผลวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย

1) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (จัดส่งเป็นร่างรายงานก่อน)

2) สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ที่ได้ใช้จ่ายไปแล้ว ตามแบบวิจัย 5/งบแผ่นดิน หรือ แบบวิจัย 5/รายได้ ตามแหล่งทุนที่ได้รับ

3) ผลงานลักษณะอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 - สำเนาพิมพ์ (Reprint) หรือหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือวารสารที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ

 - เอกสารการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 - การนำไปใช้ประโยชน์ โดยต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่นำไปใช้

4.2 ยุติโครงการและคืนทุนที่เหลือ ดำเนินการ โดย

1) จัดส่งเอกสารต่อไปนี้ จำนวน 1 ชุด

 - รายงานผลการวิจัยส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

 - สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ที่ได้ใช้จ่ายไปแล้ว ตามแบบวิจัย 5/งบแผ่นดิน หรือ แบบวิจัย 5/รายได้ ตามแหล่งทุนที่ได้รับ

2) คืนทุนวิจัยส่วนที่เหลือ (ทั้งที่นักวิจัยและคณะ/หน่วยงาน)


4.3 คืนทุนวิจัยทั้งหมด

โดยการคืนทุนวิจัย ให้คืนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งให้ชดใช้จากผู้ให้ทุน

 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 มิถุนายน 2558 00:09 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2558 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.146.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ