นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1530
ความเห็น: 0

แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย

          ในการดำเนินโครงการวิจัย บางครั้งงานอาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ หลายประการประกอบกัน นักวิจัยหลายท่านที่ยังต้องการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ต้องการเวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมักสอบถามเข้ามาที่ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ถึง “แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย” จึงขอชี้แจง ดังนี้

1.1 ระยะเวลาที่จะขอขยาย

ทุกโครงการวิจัยจะขอขยายได้ไม่เกิน 1 ปี โดยขอได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาอนุมัติต้องปิดโครงการภายใน 30 วัน

1.2 การขอขยายเวลา

- ทำหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยผ่านหัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน มายังงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติต่อไป
โดยนักวิจัยควรดำเนินการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เดือน

- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุมัติ ได้แก่ แบบวิจัย 14.1  และ รายงานความก้าวหน้า ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
โดยสามารถ Download เอกสารดังกล่าว ได้ที่

http://rdo.psu.ac.th/index.php/internal-fund/133-fund-award/internal-fund/year-ago/189-budget-2557

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มิถุนายน 2558 23:59 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2558 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.146.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ