นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 18 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปรับอัตราค่าจ้าง พนักงานเงินรายได้คณะทรัพยฯ 1495 0
การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 4483 18
การขอหนังสือเดินทางราชการ (Passport) และการลงตรา VISA 4080 3
ทรัพยา ฮาเฮ ตอน แก้ปริศนา ค้นหา RC ส่งท้ายปี 2555 2853 6
ทุเรียนน้ำ ไล่มะเร็ง เจ๋งกว่าคีโม 10,000 เท่า 11150 12
อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มเจ ปี 55 1423 0
ขอเชิญร่วมเสวนา 1806 0
สรุปผลโครงการ พัฒนาบุคลากร 2286 1
โครงการพัฒนาบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2606 1
สิทธิของผู้ประกันตน...ที่ควรรู้ 1889 1
เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2742 2
รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง และผลงานดีเด่น 2317 4
ผลการประเมินโครงการ "จิตสำนึกสาธารณะด้วยพุทธวจน" 10426 0
โครงการ "แรงจูงใจ สู่ตำแหน่งทางวิชาการ" 1458 0
เชิญร่วมฟังบรรยาย สะอาดคิด พิชิตงาน 1530 1
สรุปผลการประเมินเส้นทางสู่ชำนาญการ 1662 1
งานเกษตรภาคใต้ 1714 5
ขอแสดงความยินดี 1632 6