นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(6) ตอนที่ 6 หอพักนักศึกษายุคแรก

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 25 พ.ค. 2550)แนะนำกันก่อน ตอนที่พวกเราเดินทางมาถึงหาดใหญ่เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2515 นั้น หอพักนักศึกษาที่ถูกออกแบบเป็นรวงผึ้งนั้น ที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แก่ หอชายปีก A,B,C ส่วนหอชายปีก D,E,F นั้นเสร็จแต่ปีก D ป... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By panyarak   created: 14 March 2008 17:28 Modified: 30 September 2011 06:08 [ Report Abuse ]

(9) ตอนที่ 5 คาเฟทีเรีย(อิ่มอร่อยกับอาหาร-สนุกกับการทำกิจกรรม)

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 25 พ.ค. 2550)อ่านบันทึกย้อนหลังแนะนำกันก่อนตอนที่ 1 ก้าวแรกที่ ม.อ.ตอนที่ 2 กิจกรรมใน ม.อ.ตอนที่ 3 ย่างก้าวสู่ภายนอกตอนที่ 4 บ้านของเรา-ระหว่างจินตนาการกับความจริงขบวนนักศึกษาจาก กทม.มาถึงหาดใหญ่และเดินทางเข้ามหาวิทยาลัย... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By panyarak   created: 05 Febuary 2008 15:15 Modified: 15 March 2008 09:22 [ Report Abuse ]

(2) ตอนที่ 4 บ้านของเรา-ระหว่างจินตนาการกับความจริง

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 21 พ.ค. 2550)อ่านบันทึกย้อนหลังแนะนำกันก่อนตอนที่ 1 ก้าวแรกที่ ม.อ.ตอนที่ 2 กิจกรรมใน ม.อ.ตอนที่ 3 ย่างก้าวสู่ภายนอกตอนเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 พี่ๆ สอนให้เราร้องเพลงของสถาบัน จำได้ว่ามีพี่พัฒน์ เลี่ยมจรัสกุล พี่วิทยาศาสตร์ร... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By panyarak   created: 05 Febuary 2008 08:44 Modified: 05 Febuary 2008 08:46 [ Report Abuse ]

(4) ตอนที่ 3 ย่างก้าวสู่ภายนอก

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 15 พ.ค. 2550)อ่านบันทึกย้อนหลังแนะนำกันก่อนตอนที่ 1 ก้าวแรกที่ ม.อ.ตอนที่ 2 กิจกรรมใน ม.อ.กลุ่มนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครแห่งประเทศไทย(น.อ.ท) เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมนิสิตนักศึกษาหลายสถาบัน มีการจัดกิจกรรมประเภทก้าวหน้าที่แหวก... more »
By panyarak   created: 05 Febuary 2008 00:21 Modified: 05 Febuary 2008 08:49 [ Report Abuse ]

(9) ตอนที่ 2 กิจกรรมใน ม.อ.

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 15 พ.ค. 2550) แนะนำกันก่อน ตอนที่ 1 ก้าวแรกที่ ม.อ. "We are gama rho and lambdaWe want to win the matchIf we try must be successfulWe must make it wonderful"ท่อนบนนี้เป็นเพลงเชียร์กีฬาที่ผมนึกออกอยู่เพลงเดียว พ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By panyarak   created: 04 Febuary 2008 08:03 Modified: 05 Febuary 2008 08:15 [ Report Abuse ]

(1) ตอนที่ 1 ก้าวแรกที่ ม.อ.

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 15 พ.ค. 2550) แนะนำกันก่อน ปี พ.ศ.2514 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดการเรียนการสอนเป็นปีที่ 5 มีบัณฑิตรุ่นแรกสำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2513 จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 คน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 คนและภาควิชาวิศวกรรมโ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By panyarak   created: 01 Febuary 2008 16:56 Modified: 26 May 2008 08:34 [ Report Abuse ]

(8) แนะนำกันก่อน

ขอแนะนำก่อนว่า เรื่องที่นำมาลง เป็นข้อเขียนของศิษย์เก่ารุ่น 5 ชื่อ พี่วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ ซึ่งจบวิศวกรรมเคมีครับ ช่วงที่เรียนใน ม.อ. ก็เป็นคนที่อยู่ในวงกิจกรรม และที่สำคัญเป็นผู้ที่ประพันธ์เพลง "ลาร่มศรีตรัง" ครับ ตอนที่ 1 ก้าวแรกที่ ม... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By panyarak   created: 01 Febuary 2008 15:33 Modified: 22 Febuary 2009 14:22 [ Report Abuse ]