นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 17 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ตอนที่ 16 แหล่งอาหารจานร้อนของชาว ม.อ.ในอดีต 5032 14
ตอนที่ 15 งานศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ใน ม.อ. 2889 3
ตอนที่ 14 ที่มาและที่ไปของเพลง "ลาร่มศรีตรัง" 3382 1
ตอนที่ 13 กิจกรรมปีการศึกษา 2517 3138 3
ตอนที่ 12 ม.อ.กับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 4886 8
ตอนที่ 11 กิจกรรมนักศึกษา ปี 2516 2935 7
ตอนที่ 10 กิจกรรมนักศึกษา (ต่อ) 2661 3
ตอนที่ 9 กิจกรรมนักศึกษา 3498 0
ตอนที่ 8 อาคารเรียนและสภาพแวดล้อมยุคแรก 2967 2
ตอนที่ 7 ดอกศรีตรังช่อใหม่ 4656 0
ตอนที่ 6 หอพักนักศึกษายุคแรก 3478 6
ตอนที่ 5 คาเฟทีเรีย(อิ่มอร่อยกับอาหาร-สนุกกับการทำกิจกรรม) 3834 9
ตอนที่ 4 บ้านของเรา-ระหว่างจินตนาการกับความจริง 2669 2
ตอนที่ 3 ย่างก้าวสู่ภายนอก 3184 4
ตอนที่ 2 กิจกรรมใน ม.อ. 2940 9
ตอนที่ 1 ก้าวแรกที่ ม.อ. 4148 1
แนะนำกันก่อน 2673 8