นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Suttida Saebao
Ico64
Suttida Saebao
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

(0) ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตร TARM – สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตร TARM ขั้นตอนที่ 3 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา โดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัยให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการทำวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Suttida Saebao   สร้าง: 26 มีนาคม 2558 12:38 แก้ไข: 26 มีนาคม 2558 12:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขึ้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา TARM - การสอบวัดคุณสมบัติ

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตร TARM ขั้นตอนที่ 2 การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน ความพร้อม ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก เพื่อวัดความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ในร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Suttida Saebao   สร้าง: 11 มีนาคม 2558 15:43 แก้ไข: 11 มีนาคม 2558 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา TARM - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตร TARM ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม 1. ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม --> แบบฟอร์ม บว.1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม นักศึกษ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Suttida Saebao   สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2558 17:00 แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2558 11:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ปร.ด.การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน การสมัครเข้าศึกษาแบบตลอดปี จะเริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 2 มี.ค. 58 - 30 มิ.ย. 58 นะคะ ^*^ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Suttida Saebao   สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2558 14:50 แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2558 14:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]