นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 25 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การเก็บรวบรวมข้อมูล 1624 1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 1760 2
รายงานความคืบหน้าระบบประกันคุณภาพวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 1 1175 2
การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบใหม่แล้วน่ะ) 1346 1
บรรยากาศการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2551 3069 16
ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 1310 4
เล่าสู่กันฟัง....ประกันคุณภาพวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1088 0
ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1362 3
ประกันคุณภาพวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีก้าวไปอีกขั้น 1283 6
ความก้าวหน้าของระบบประกันคุณภาพวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาค 4 1296 1
ความก้าวหน้าของระบบประกันคุณภาพวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาค 3 1043 0
ความก้าวหน้าของระบบประกันคุณภาพวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาค 2 1077 0
ความก้าวหน้าของระบบประกันคุณภาพวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1075 0
แนวคิดด้านระบบประกันคุณภาพ 1234 1
นโยบายการประกันคุณภาพ 1397 1
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 1355 0
สรุปข่าวประกันคุณภาพ 1267 3
ความก้าวหน้า 5 ส ยกที่ 7 1325 1
ความก้าวหน้า 5 ส ยกที่ 6 1599 7
ความก้าวหน้า 5 ส ยกที่ 5 1175 0
ความก้าวหน้า 5 ส ยกที่ 4 1293 3
ความก้าวหน้า 5 ส ยกที่ 3 1514 1
ความก้าวหน้า 5 ส ยกที่ 2 1253 2
ความก้าวหน้า 5 ส ยกที่ 1 1541 1
กิจกรรม 5ส 1742 8