นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(12) AAR-การวางแผนกลยุทธ์-ณ ทะเลบัน จ.สตูล #3

...ก่อนที่จะเขียนบันทึกฉบับนี้ ได้เข้าไปอ่านบันทึกทั้งหมดใน รวมบันทึกจัดทำแผนกลยุทธ์Share ณ ทะเลบัน โดยพี่แมงปอรวบรวมไว้ที่http://share.psu.ac.th/blog/por-mouth/27515 ซึ่งล่าสุดนับได้ 26 บันทึกแล้ว นั้นหมายถึงว่า จากการจัดกิจกรรมแค่กิจกรรมเดียว มี... more »
Sections: Miscellaneous
License: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ Public_domain
By sunkrub   created: 06 March 2013 02:07 Modified: 06 March 2013 02:09 [ Report Abuse ]

(12) AAR-การวางแผนกลยุทธ์-ณ ทะเลบัน จ.สตูล #2

...ขึ้นบนรถบัส เลือกที่นั่งเป็นแถวสุดท้าย นั่งท้ายสุด มุมขวาสุด อันที่จริงไม่ได้เลือกหรอกครับ แต่มันว่างพอดี เนื่องจากมาทีหลังแล้ว คนอื่นๆ เลยจองที่ให้เราเรียบร้อยฮาๆๆๆ (อ่อๆๆ นึกขึ้นได้ มีน้องไก่ จากสำนักส่งเสริมฯ อีกคนคับ ที่มาจากปัตตานี ลืม แฮะ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ Public_domain
By sunkrub   created: 04 March 2013 23:16 Modified: 04 March 2013 23:19 [ Report Abuse ]

(9) AAR-การวางแผนกลยุทธ์-ณ ทะเลบัน จ.สตูล #1

ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของคณะฯ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ของ share.psu เนื่องจากท่านเลขานุการคณะฯ (คุณเรวัต) ได้ทราบมาว่าเมื่อปี 2550 เคยอบรมมาแล้วครั้งหนึ่ง ...นานมากกกแล้ว อีกทั้งกระผมเองได้รับมอบหมายให้รายงานข้อมูลด้าน km ของสำนักงานเลขานุการค... more »
Sections: Miscellaneous
License: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ Public_domain
By sunkrub   created: 03 March 2013 00:19 Modified: 04 March 2013 23:38 [ Report Abuse ]

(13) “เมืองใหญ่สองทะเล”

… “น้ำเงินและขาว เราบูชา ศรีมหาวชิราวุธที่เคยรุ่งเรือง....” เป็นเพลงมาร์ชโรงเรียนเก่าผมเองครับ “มหาวชิราวุธ” จบมาก็นานละ ตั้งแต่ปี 43 (น่าจะใช่นะ ผมจบรุ่น 103) ไม่ใช่อะไรครับ ที่นำเนื้อเพลงนี้มาขึ้นก่อนเพราะว่าเมื่ออ... more »
By sunkrub   created: 19 December 2007 10:05 Modified: 01 March 2013 21:46 [ Report Abuse ]