นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 760
ความเห็น: 0

ชาวมอ.ตรัง ร่วมใจไปลงประชามติ 7 ส.ค. 59

ประชามติ

ขอเชิญชวนชาวม.อ. ตรัง ร่วมลงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 8.00-16.00 น. โดยคุณสมบัติผู้มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

1. สัญชาติไทย (ผู้แปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง (เกิดก่อน 9 สิงหาคม 2541)

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง

หลักฐานแสดงตนในการออกเสียง ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้)

2. บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้โดยมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวของรัฐ บัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็นต้น 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ประชามติ psu trang
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 สิงหาคม 2559 09:42 แก้ไข: 04 สิงหาคม 2559 09:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La และ Ico24 kwang saelee.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ