นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สารบัญหน้า 1 : 52 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KM : บูรณาการวิชาการและกิจการนักศึกษา : บำเพ็ญประโยชน์ 2415 0
มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา 2864 17
มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552 3213 14
เป็นห่วงนักศึกษา : ไข้หวัด 2009 2666 7
ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ 2894 0
ผู้มีอุปการะคุณ:อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ท่านดร.กันตธีร์ ศุภมงคล 3357 8
ศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกลูกกตัญญู 2302 6
ข่าว Update ล่าสุดสำหรับสายสนับสนุน 2340 8
การบริหารความเสี่ยงในหอพักนักศึกษา 5883 18
กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์ 3387 9
ความคาดหวัง : ความก้าวหน้าของข้าราชการพนักงานสายสนับสนุน 4035 27
Workshop กำหนดมาตรฐานหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1792 4
แนวทางการพัฒนานักศึกษา : หอพักในฝัน 2813 10
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: อย่าลองของ..ต้องจ่าย 1,000 บาท 3492 18
หลัก 3 ช. : บทบาทภาวะผู้นำนักศึกษากิจกรรม 4857 9
ขานรับ KM กรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1921 4
คลองร้อยสายที่ร้อยใจ ประทับใจ หิ่งห้อย 5996 28
กิจกรรม 5 ส. พัฒนานักศึกษาในหอพัก 7561 17
จ่ายหนี้ Blog Tag 4271 41
อาจารย์ที่มีความเป็นครู 2964 24
ส่งนักศึกษาถึงฝั่ง 1797 12
เวทีนี้มีพี่เลี้ยง : วิถีทางการประชาธิปไตยในวัยนักศึกษา 1639 8
เขียนข่าวสาส์นหอพักฉบับที่ 7/2550 วันที่ 2 มกราคม 2551 2260 12
คนเก่งและคนดี 2345 25
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ (2) 2300 14
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานที่ต้องมีศาสตร์และศิลป์(1) 2752 11
นำเสนอ : Blogger สาวกิจการนักศึกษาเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี 2327 18
รุ่นน้องควรเอาอย่าง 1696 7
การบ่มเพาะคนดีนอกเหนือจากการเป็นคนเก่ง 2301 22
ใครเอ่ย : พ่อบ้านที่มีลูกสาวมากที่สุด 1896 6
เรื่องความน่ารักของนักศึกษา 2215 10
ความประทับใจ KM ของนักศึกษา : เรื่องเล่าเร้าพลัง 5726 22
แนะนำ : Blogger สาวมหัศจรรย์ 1792 5
แนะนำ Blogger หน้าใหม่ : แม่ที่มีลูกมาก 2930 13
ผู้นำที่ดี: มีคุณสมบัติอย่างไร 6900 17
ลองทายซิคะว่า : ใครสั่งทหารได้บ้าง 3040 10
ทุกคนใส่เสื้อสีชมพู 4669 11
ใครทราบบ้างคะ : คำว่า "ครูบาอาจารย์มาจากไหน" 3458 6
โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ : นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 3079 6
ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน 2717 21
ภาพบรรยากาศและความประทับใจโครงการเรียนสนทนาภาษาจีน 2571 16
การพัฒนานักศึกษา 2216 9
กิจกรรมนักศึกษากับทรานสคริปกิจกรรม 5515 15
รถไฟฟ้า:รถสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา 7164 6
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6458 8
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3042 6
นำเสนอ Blogger ใหม่ หอพักกองกิจการนักศึกษา 2792 6
แนะนำ Blogger กองกิจการนักศึกษา 3072 10
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ 4050 8
เรื่องเล่าจากการสื่อสารในองค์กร 3768 5
เก็บตกการประชุม Communication Platform 2688 4
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3084 7