นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สารบัญหน้า 1 : 52 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KM : บูรณาการวิชาการและกิจการนักศึกษา : บำเพ็ญประโยชน์ 2123 0
มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา 2561 17
มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552 2889 14
เป็นห่วงนักศึกษา : ไข้หวัด 2009 2320 7
ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ 2578 0
ผู้มีอุปการะคุณ:อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ท่านดร.กันตธีร์ ศุภมงคล 2970 8
ศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกลูกกตัญญู 2040 6
ข่าว Update ล่าสุดสำหรับสายสนับสนุน 2061 8
การบริหารความเสี่ยงในหอพักนักศึกษา 5542 18
กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์ 3056 9
ความคาดหวัง : ความก้าวหน้าของข้าราชการพนักงานสายสนับสนุน 3834 27
Workshop กำหนดมาตรฐานหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1664 4
แนวทางการพัฒนานักศึกษา : หอพักในฝัน 2648 10
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: อย่าลองของ..ต้องจ่าย 1,000 บาท 3318 18
หลัก 3 ช. : บทบาทภาวะผู้นำนักศึกษากิจกรรม 4708 9
ขานรับ KM กรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1713 4
คลองร้อยสายที่ร้อยใจ ประทับใจ หิ่งห้อย 5708 28
กิจกรรม 5 ส. พัฒนานักศึกษาในหอพัก 7165 17
จ่ายหนี้ Blog Tag 3976 41
อาจารย์ที่มีความเป็นครู 2776 24
ส่งนักศึกษาถึงฝั่ง 1613 12
เวทีนี้มีพี่เลี้ยง : วิถีทางการประชาธิปไตยในวัยนักศึกษา 1425 8
เขียนข่าวสาส์นหอพักฉบับที่ 7/2550 วันที่ 2 มกราคม 2551 2073 12
คนเก่งและคนดี 2136 25
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ (2) 2092 14
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานที่ต้องมีศาสตร์และศิลป์(1) 2510 11
นำเสนอ : Blogger สาวกิจการนักศึกษาเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี 2089 18
รุ่นน้องควรเอาอย่าง 1500 7
การบ่มเพาะคนดีนอกเหนือจากการเป็นคนเก่ง 2081 22
ใครเอ่ย : พ่อบ้านที่มีลูกสาวมากที่สุด 1707 6
เรื่องความน่ารักของนักศึกษา 1930 10
ความประทับใจ KM ของนักศึกษา : เรื่องเล่าเร้าพลัง 5491 22
แนะนำ : Blogger สาวมหัศจรรย์ 1590 5
แนะนำ Blogger หน้าใหม่ : แม่ที่มีลูกมาก 2625 13
ผู้นำที่ดี: มีคุณสมบัติอย่างไร 6614 17
ลองทายซิคะว่า : ใครสั่งทหารได้บ้าง 2751 10
ทุกคนใส่เสื้อสีชมพู 4435 11
ใครทราบบ้างคะ : คำว่า "ครูบาอาจารย์มาจากไหน" 3181 6
โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ : นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 2804 6
ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน 2555 21
ภาพบรรยากาศและความประทับใจโครงการเรียนสนทนาภาษาจีน 2383 16
การพัฒนานักศึกษา 1990 9
กิจกรรมนักศึกษากับทรานสคริปกิจกรรม 5266 15
รถไฟฟ้า:รถสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา 6806 6
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6073 8
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2789 6
นำเสนอ Blogger ใหม่ หอพักกองกิจการนักศึกษา 2515 6
แนะนำ Blogger กองกิจการนักศึกษา 2804 10
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ 3655 8
เรื่องเล่าจากการสื่อสารในองค์กร 3495 5
เก็บตกการประชุม Communication Platform 2436 4
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2759 6