นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สารบัญหน้า 1 : 52 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KM : บูรณาการวิชาการและกิจการนักศึกษา : บำเพ็ญประโยชน์ 2049 0
มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา 2461 17
มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552 2784 14
เป็นห่วงนักศึกษา : ไข้หวัด 2009 2226 7
ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ 2468 0
ผู้มีอุปการะคุณ:อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ท่านดร.กันตธีร์ ศุภมงคล 2846 8
ศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกลูกกตัญญู 1949 6
ข่าว Update ล่าสุดสำหรับสายสนับสนุน 1984 8
การบริหารความเสี่ยงในหอพักนักศึกษา 5405 18
กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์ 2972 9
ความคาดหวัง : ความก้าวหน้าของข้าราชการพนักงานสายสนับสนุน 3783 27
Workshop กำหนดมาตรฐานหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1630 4
แนวทางการพัฒนานักศึกษา : หอพักในฝัน 2592 10
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: อย่าลองของ..ต้องจ่าย 1,000 บาท 3254 18
หลัก 3 ช. : บทบาทภาวะผู้นำนักศึกษากิจกรรม 4638 9
ขานรับ KM กรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1664 4
คลองร้อยสายที่ร้อยใจ ประทับใจ หิ่งห้อย 5616 28
กิจกรรม 5 ส. พัฒนานักศึกษาในหอพัก 7008 17
จ่ายหนี้ Blog Tag 3933 41
อาจารย์ที่มีความเป็นครู 2732 24
ส่งนักศึกษาถึงฝั่ง 1575 12
เวทีนี้มีพี่เลี้ยง : วิถีทางการประชาธิปไตยในวัยนักศึกษา 1389 8
เขียนข่าวสาส์นหอพักฉบับที่ 7/2550 วันที่ 2 มกราคม 2551 2042 12
คนเก่งและคนดี 2100 25
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ (2) 2044 14
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานที่ต้องมีศาสตร์และศิลป์(1) 2470 11
นำเสนอ : Blogger สาวกิจการนักศึกษาเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี 2039 18
รุ่นน้องควรเอาอย่าง 1446 7
การบ่มเพาะคนดีนอกเหนือจากการเป็นคนเก่ง 2043 22
ใครเอ่ย : พ่อบ้านที่มีลูกสาวมากที่สุด 1652 6
เรื่องความน่ารักของนักศึกษา 1852 10
ความประทับใจ KM ของนักศึกษา : เรื่องเล่าเร้าพลัง 5421 22
แนะนำ : Blogger สาวมหัศจรรย์ 1530 5
แนะนำ Blogger หน้าใหม่ : แม่ที่มีลูกมาก 2554 13
ผู้นำที่ดี: มีคุณสมบัติอย่างไร 6535 17
ลองทายซิคะว่า : ใครสั่งทหารได้บ้าง 2664 10
ทุกคนใส่เสื้อสีชมพู 4353 11
ใครทราบบ้างคะ : คำว่า "ครูบาอาจารย์มาจากไหน" 3060 6
โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ : นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 2715 6
ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน 2484 21
ภาพบรรยากาศและความประทับใจโครงการเรียนสนทนาภาษาจีน 2313 16
การพัฒนานักศึกษา 1914 9
กิจกรรมนักศึกษากับทรานสคริปกิจกรรม 5193 15
รถไฟฟ้า:รถสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา 6714 6
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5962 8
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2691 6
นำเสนอ Blogger ใหม่ หอพักกองกิจการนักศึกษา 2399 6
แนะนำ Blogger กองกิจการนักศึกษา 2706 10
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ 3512 8
เรื่องเล่าจากการสื่อสารในองค์กร 3380 5
เก็บตกการประชุม Communication Platform 2317 4
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2605 5