นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สารบัญหน้า 1 : 52 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KM : บูรณาการวิชาการและกิจการนักศึกษา : บำเพ็ญประโยชน์ 1992 0
มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา 2392 17
มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552 2707 14
เป็นห่วงนักศึกษา : ไข้หวัด 2009 2166 7
ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ 2057 0
ผู้มีอุปการะคุณ:อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ท่านดร.กันตธีร์ ศุภมงคล 2764 8
ศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกลูกกตัญญู 1902 6
ข่าว Update ล่าสุดสำหรับสายสนับสนุน 1944 8
การบริหารความเสี่ยงในหอพักนักศึกษา 5315 18
กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์ 2921 9
ความคาดหวัง : ความก้าวหน้าของข้าราชการพนักงานสายสนับสนุน 3713 27
Workshop กำหนดมาตรฐานหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1610 4
แนวทางการพัฒนานักศึกษา : หอพักในฝัน 2558 10
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: อย่าลองของ..ต้องจ่าย 1,000 บาท 3214 18
หลัก 3 ช. : บทบาทภาวะผู้นำนักศึกษากิจกรรม 4601 9
ขานรับ KM กรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1638 4
คลองร้อยสายที่ร้อยใจ ประทับใจ หิ่งห้อย 5559 28
กิจกรรม 5 ส. พัฒนานักศึกษาในหอพัก 6901 17
จ่ายหนี้ Blog Tag 3897 41
อาจารย์ที่มีความเป็นครู 2699 24
ส่งนักศึกษาถึงฝั่ง 1528 12
เวทีนี้มีพี่เลี้ยง : วิถีทางการประชาธิปไตยในวัยนักศึกษา 1364 8
เขียนข่าวสาส์นหอพักฉบับที่ 7/2550 วันที่ 2 มกราคม 2551 2018 12
คนเก่งและคนดี 2063 25
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ (2) 2007 14
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานที่ต้องมีศาสตร์และศิลป์(1) 2447 11
นำเสนอ : Blogger สาวกิจการนักศึกษาเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี 2003 18
รุ่นน้องควรเอาอย่าง 1411 7
การบ่มเพาะคนดีนอกเหนือจากการเป็นคนเก่ง 2011 22
ใครเอ่ย : พ่อบ้านที่มีลูกสาวมากที่สุด 1624 6
เรื่องความน่ารักของนักศึกษา 1810 10
ความประทับใจ KM ของนักศึกษา : เรื่องเล่าเร้าพลัง 5371 22
แนะนำ : Blogger สาวมหัศจรรย์ 1505 5
แนะนำ Blogger หน้าใหม่ : แม่ที่มีลูกมาก 2508 13
ผู้นำที่ดี: มีคุณสมบัติอย่างไร 6480 17
ลองทายซิคะว่า : ใครสั่งทหารได้บ้าง 2622 10
ทุกคนใส่เสื้อสีชมพู 4307 11
ใครทราบบ้างคะ : คำว่า "ครูบาอาจารย์มาจากไหน" 3025 6
โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ : นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 2667 6
ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน 2434 21
ภาพบรรยากาศและความประทับใจโครงการเรียนสนทนาภาษาจีน 2279 16
การพัฒนานักศึกษา 1875 9
กิจกรรมนักศึกษากับทรานสคริปกิจกรรม 5137 15
รถไฟฟ้า:รถสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา 6645 6
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5892 8
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2621 6
นำเสนอ Blogger ใหม่ หอพักกองกิจการนักศึกษา 2345 6
แนะนำ Blogger กองกิจการนักศึกษา 2648 10
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ 3449 8
เรื่องเล่าจากการสื่อสารในองค์กร 3315 5
เก็บตกการประชุม Communication Platform 2256 4
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2551 5