นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

สารบัญหน้า 1 : 52 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KM : บูรณาการวิชาการและกิจการนักศึกษา : บำเพ็ญประโยชน์ 2270 0
มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา 2710 17
มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552 3051 14
เป็นห่วงนักศึกษา : ไข้หวัด 2009 2507 7
ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ 2732 0
ผู้มีอุปการะคุณ:อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ท่านดร.กันตธีร์ ศุภมงคล 3175 8
ศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกลูกกตัญญู 2156 6
ข่าว Update ล่าสุดสำหรับสายสนับสนุน 2192 8
การบริหารความเสี่ยงในหอพักนักศึกษา 5701 18
กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์ 3193 9
ความคาดหวัง : ความก้าวหน้าของข้าราชการพนักงานสายสนับสนุน 3939 27
Workshop กำหนดมาตรฐานหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1719 4
แนวทางการพัฒนานักศึกษา : หอพักในฝัน 2728 10
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: อย่าลองของ..ต้องจ่าย 1,000 บาท 3409 18
หลัก 3 ช. : บทบาทภาวะผู้นำนักศึกษากิจกรรม 4789 9
ขานรับ KM กรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1792 4
คลองร้อยสายที่ร้อยใจ ประทับใจ หิ่งห้อย 5860 28
กิจกรรม 5 ส. พัฒนานักศึกษาในหอพัก 7347 17
จ่ายหนี้ Blog Tag 4097 41
อาจารย์ที่มีความเป็นครู 2859 24
ส่งนักศึกษาถึงฝั่ง 1686 12
เวทีนี้มีพี่เลี้ยง : วิถีทางการประชาธิปไตยในวัยนักศึกษา 1501 8
เขียนข่าวสาส์นหอพักฉบับที่ 7/2550 วันที่ 2 มกราคม 2551 2147 12
คนเก่งและคนดี 2225 25
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ (2) 2193 14
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานที่ต้องมีศาสตร์และศิลป์(1) 2625 11
นำเสนอ : Blogger สาวกิจการนักศึกษาเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี 2202 18
รุ่นน้องควรเอาอย่าง 1580 7
การบ่มเพาะคนดีนอกเหนือจากการเป็นคนเก่ง 2172 22
ใครเอ่ย : พ่อบ้านที่มีลูกสาวมากที่สุด 1790 6
เรื่องความน่ารักของนักศึกษา 2055 10
ความประทับใจ KM ของนักศึกษา : เรื่องเล่าเร้าพลัง 5598 22
แนะนำ : Blogger สาวมหัศจรรย์ 1667 5
แนะนำ Blogger หน้าใหม่ : แม่ที่มีลูกมาก 2756 13
ผู้นำที่ดี: มีคุณสมบัติอย่างไร 6742 17
ลองทายซิคะว่า : ใครสั่งทหารได้บ้าง 2859 10
ทุกคนใส่เสื้อสีชมพู 4529 11
ใครทราบบ้างคะ : คำว่า "ครูบาอาจารย์มาจากไหน" 3307 6
โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ : นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 2932 6
ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน 2630 21
ภาพบรรยากาศและความประทับใจโครงการเรียนสนทนาภาษาจีน 2462 16
การพัฒนานักศึกษา 2096 9
กิจกรรมนักศึกษากับทรานสคริปกิจกรรม 5381 15
รถไฟฟ้า:รถสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา 6979 6
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6259 8
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2909 6
นำเสนอ Blogger ใหม่ หอพักกองกิจการนักศึกษา 2651 6
แนะนำ Blogger กองกิจการนักศึกษา 2934 10
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ 3857 8
เรื่องเล่าจากการสื่อสารในองค์กร 3629 5
เก็บตกการประชุม Communication Platform 2573 4
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2921 6