นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 3785
ความเห็น: 27

ความคาดหวัง : ความก้าวหน้าของข้าราชการพนักงานสายสนับสนุน

"การสัมมนาเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 1-3 ชาว ม.อ.เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 90 คน ล้วนมีวัตถุประสงค์ต้องการไป......................

"การสัมมนาเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 1-3  ชาว ม.อ.เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 90  คน ล้วนมีวัตถุประสงค์ต้องการไปเที่ยวเชียงใหม่จริงหรือ??"

 

โดยส่วนตัวผู้เขียนมิได้มีความคิดเห็นดังข้อความข้างต้นเลย ดิฉัน มีวัตถุประสงค์การเข้าร่วมโครงการ มีเหตุผลหลายประเด็น ดังนี้

 

1. มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาบุคลากรทุกสายให้ก้าวไปพร้อมกันให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์มหาวิทยาลัย

 

2. ต้องการมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการวิจัยในสายสนับสนุน โดยเฉพาะกิจการนักศึกษา เพราะต่อไปนี้ ชำนาญการทั้งหลาย ต้องมี TOR ผลงานวิชาการเพิ่มด้วย จากที่มหาวิทยาลัยเคยจัดเน้นเรื่องระเบียบวิธีวิจัย มากกว่าจะได้ประสบการณ์จากผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ

 

3. ได้ศึกษาประวัติวิทยากรทุกท่านใน website เป็นวิทยากรสายสนับสนุน น่าจะตรงกับสาขาวิชาเฉพาะ พร้อมมีตัวอย่างและประสบการณ์การทำวิจัยเฉพาะสาขาสายสนับสนุนมากมาย และกว้างขวาง  เมื่อได้เข้าอบรม ความคาดหวังเป็นจริงดังที่คิด เพราะวิทยากรทุกท่านได้นำประสบการณ์ตรงของวิทยากรมาเล่าสู่กันฟัง และได้ทราบระเบียบ ข้อปฏิบัติใหม่ๆ  ซึ่งยังไม่มีใน ม.อ.

4. ไม่พบว่ามหาวิทยาลัยมีแผนงานพัฒนาบุคลากร จะจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรชำนาญการให้สูงกว่า จึงต้องพยายามใฝ่รู้ และแสวงหาเพื่อพัฒนา หลังจากได้ชำนาญการมาร่วม 10 ปี พร้อมนำความรู้ที่ได้มาเป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่นต่อไป

 

5. ดิฉันมีงานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จเกิน 50% ร่วมกับคุณอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา เรื่อง "คุณลักษณะและความต้องการในการพัฒนานักศึกษาตามทัศนะของอาจารย์ ผู้บริหาร และนักศึกษา" ซึ่งหากเข้าอบรมโครงการนี้ วิทยากรกรุณาช่วยดู และให้คำแนะนำในการทำผลงานต่อไป

 

จากเหตุผล 5 ประเด็น ทำให้ดิฉันมีความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดเคลือบแฝง

 

***ขอชื่นชมผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ที่สนับสนุนข้าราชการ/พนักงาน สายสนับสนุน และเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร

 

 และได้คาดหวังว่า ในจำนวน 90 คนนี้ อาจมีชำนาญการและเชี่ยวชาญเพิ่มนะคะ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 04 เมษายน 2551 11:35 แก้ไข: 08 เมษายน 2551 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นผู้หนึ่งค่ะที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่มานั้น เพื่อตัวเอง ถือเป็นวัตถุประสงค์รองค่ะ  ส่วนวัตถุประสงค์หลักนั้น ได้รับมอบหมายจากท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้มาดูรูปแบบของการจัด ว่าเพราะเหตุใด คนถึงมาเข้าฟังกันล้นหลามทุกรุ่น จึงทำให้ได้พบว่า เนื้อหาและรูปแบบที่ทางผู้จัดได้วางไว้ ต่างจากที่ทางมหาวิทยาลัยเคยจัดทุกครั้ง

การจัดของเชียงใหม่นี้ ส่วนใหญ่แล้วเป็นการนำผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการทำผลงานมาเล่าให้เราฟัง ซึ่งได้รับประโยชน์มากมายเลยค่ะ ทำให้กลัวการทำผลงานไปเลย  ไม่ทราบว่าท่านอื่น ๆ ที่มาร่วมฟังจะรู้สึกเหมือนดิฉันรึเปล่านะคะ  และที่สำคัญเราได้เครือข่ายคนทำงานวิชาชีพเดียวกัน เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องงานต่อ ๆ ไปค่ะ

 

อ้อ  ขอบอกว่า วิทยากรทุกท่าน ได้ทำหน้าที่สมกับที่เป็นชำนาญการอย่างสมบูรณ์แบบจริง ๆ ค่ะ เพราะทุกเรื่องที่ท่านถ่ายทอด ไม่สามารถหาอ่านได้จากตำราใด ๆ เพราะท่านถ่ายทอดจากประสบการณ์ความเป็นชำนาญการของท่าน

 

คุ้มค่าจริง ๆ ค่ะที่ได้มา

Ico48
s o m p o r n p [IP: 202.28.25.220]
04 เมษายน 2551 11:57
#26313
ชื่มชมความใฝ่รู้ และติดตามความก้าวหน้าของสายสนับสนุนของทีม มอ. และอีกหลาย ๆ มหาวิทยาลัยค่ะ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ อาจจะมีบางอย่างที่ขัดใจผุ้เข้าร่วมสัมมนา แต่สิ่งที่จะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความใส่ใจของผู้เข้าร่วม และยิ่งใครมีผลงานมา ทีมวิทยากรเต็มใจอ่านให้ด้วยความยินดี ขอบอกค่ะ
Ico48
เหมยหนิง [IP: 202.28.35.2]
07 เมษายน 2551 16:36
#26451

น้องเหมยหลิง  พี่หนิงวาสนาอักเสบไม่ได้ไปเลย  ทั้งๆที่สนใจมาก

ยังไงพี่ขอสำเนาเอกสารด้วยได้ไหมคะ  นะคะ  เจอกันที่ภูเก็ตจ้า

ขอบคุณค่ะ

 • ดิฉันเป็นคนหนึ่งด้วยคะที่เข้าร่วมประขุมในครั้งนี้  ชึ่งมอ.ไปกันทั้งหมดประมาณ 50 คนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่  และยังมีผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ไปด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของสายสนันสนุน ที่มอ.ยังขาดหรือมองข้ามไป ในเรื่องนี้ และรุ่นต่อไปมอ. เป็นเจ้าภาพจัดที่ จ.กระบี่เป็น่รู่น Avanceชึ่งเหมาะและเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีผลงานวิชาการ/หรือชำนาญการทั้งหลาย ผู้ใดสนใจโปรดติตตามนะคะ  
 • การไปประชุมครั้งนี้ดิฉัน/คุณอัมพร คงต้องขอขอบคุณ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาทีเห็นความสำคัญ/เห็นประโยนช์ ที่ได้อนุมัติให้ไปเข้าร่วมประชุมคะ
 • การไปประชุมในครั้งนี้ ดิฉันได้รับความรู้มากมายแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งชำนาญการแล้วก็ตาม เช่น

            - ได้รับทราบกฎ ระเบียบต่างๆ ใหม่ที่เป็นประโยนช์ให้กับตัวเอง และผู้ใต้บังคับบัญชา ในเรื่องความก้าวหน้า

          -  ได้รับทราบประสบการณ์ที่วิทยากรชึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจผลงานวิชาการว่ามีวิธีการดูผลงาน/ตรวจผลงานอย่างไร ทั้งนี้เพราะว่าดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานให้มหาวิทยาลัยอื่นเช่นกัน

        -  ได้รับทราบความรู้การทำผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น  ในเรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน  การวิเคราะห์ผลงาน จากงานประจำ ชึ่งเป็นผลงานที่เป็นประโยนช์โดยตรงกับหน่วยงาน

         -ได้รู้จักเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย /วิทยากรและยังได้ศึกษาค้นคว้าผลงานที่หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีก

         ดังนั้นการไปประชุมครั้งดิฉันถือว่าคุ้มค่ามากคะ

 • ขอบคุณมากค่ะ น้อง รัตติยา เขียวแป้น
 • เราได้ร่วมหัวจมท้ายกันจริง ๆ นะ พี่เคยเข้าอบรม สัมมนา การเป็นชำนาญการมากครั้งนะ แต่ไม่เคยได้เข้าร่วมฟังหรือแลกเปลี่ยนการเป็นผู้เชี่ยวชาญนะ คราวนี้ถือว่าเชียงใหม่จัดได้สุดยอด
 • หากมีการประเมินคะแนนเต็มร้อย พี่ให้ 95 ค่ะ
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนสุดเจ็ง เพราะเป็นวิทยากรสายสนับสนุน ตรงวิชาชีพเราค่ะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แถมดูงานวิจัยให้พี่ส่งการบ้านไปล่วงหน้า กำไร 2 เด้ง.....คร่า.
   
 • หวัดดีจ๊ะ น้อง s o m p o r n p
 • พี่ป๊ะเจียงใหม่ รอบบนี้สุดคุ้มจริง ได้ความรู้มากมาย ได้ลปรร.กับวิทยากรหลายท่าน มีกำลังใจในการทำเชี่ยวชาญค่ะ แต่ต้องรอเวลาหน่อยจ้า
 • พี่กลับมาไม่ได้แจ้งแถลงไขเลย ต้องขอโทษด้วยนะ แล้วไม่ได้เฮือนข้าจ้าวด้วย เคยไปแล้ว 2 ครั้งจ้า
 • พี่ต้องรีบกลับหาดใหญ่ แม่ไม่สบายค่ะ ล้มลงเพราะความดันและเบาหวาน ยังเดินไม่ได้ค่ะให้นักกายภาพมาดูบำบัดที่บ้าน กลางวันจ้างพี่เลี้ยงดูแล กลางคืนลูก ๆ ผลัดกันเข้าเวร
 • สวัสดีค่ะน้อง เหมยหนิง
 • พี่ตั้งใจป๊ะ ก๊วน g2k ที่เจียงใหม่นะ ปรากฎว่าไม่ป๊ะผู้ใด๋เลย ป๊ะแต่น้องอึ่งอ๊อบเจ้าบ้านจ๊ะ
 • สุขสบายดีกันเด้อชาวมหาสารคาม
 • คิดฮ็อดหลายเด้อ
 • "ได้รับทราบกฎ ระเบียบต่างๆ ใหม่ที่เป็นประโยนช์ให้กับตัวเอง และผู้ใต้บังคับบัญชา ในเรื่องความก้าวหน้า "
 • เห็นคุณค่าเหมือนกันโดยเฉพาะความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชานะ
 • เสียดายจังที่กจ.ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ มีสิ่งใหม่มากมายที่กจ.ต้องทำให้สายสนับสนุนค่ะ
 • แต่เรียนรู้ได้นะคะ

ขอรู้ด้วยคน ได้หรือเปล่า...จะทันไหมนี่

เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เผื่อหนูจะโตเป็นชำนาญการในอนาคตอันใกล้นี้บ้าง

 • สวัสดีค่ะคุณสารี
 • ไม่มีคำว่า  ''สาย" สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้
 • "No one too old to learn " หรอกนะ
 • สายดายที่ไม่ได้พบกันที่เจียงใหม่นะสารี แต่อย่างไรต้องขอชื่นชมกับผู้บริหารคณะวิทย์ที่ใจกว้างและพัฒนาบุคลากรของคณะอย่างมาก
 • ไม่พบบ่อยมากนะ ที่หน่วยงานใดมีผู้บริหารเกาะติดสถานการณ์การสัมมนาของบุคลากรตลอดเช่นอาจารย์นงเยาว์
 • เราคงพบชำนาญการที่คณะวิทย์เพิ่มขึ้นเร็ววันนี้นะคะ เอาแรงช่วยจริง ๆ นะ
 • มีข่าวกระซิบว่าคณะวิทย์จะเป็นเจ้าภาพเชิญหลายคนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจ้า
 • คอยติดตามข่าวนะ Coming soon
 • หวัดดีค่ะน้องมันหลา
 • ไม่พบชาวกองแผนเลยงานนี้ บอกได้คำเดียวว่าเสียดายจัง  สุดคุ้มนะงานนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง
 • พี่เชื่อมั่นว่าถ้าน้องไปงานนี้มีสิทธิ์ก้าวเป็นชำนาญการโดยแน่แท้ เพราะเนื้องานหลายอย่างที่น้องสามารถนำมาวิเคราะห์แล้วนำมาขอเป็นชำนาญการได้ (ไม่ใช่ทำวิจัยเพียงอย่างเดียว) นักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ให้เป็นระบบคล้ายงานวิจัย
 • งานนี้พี่ได้พบปะแลกเปลี่ยนกับวิทยากรซึ่งเป็นนักวิเคราะห์เชี่ยวชาญ 9 ของม.ขอนแก่น เก่งมาก เป็นที่ปรึกษาอธิการหลาย ๆมหาวิทยาลัยนะ
 • การได้พบปะผู้อื่น ทำให้เรามีกำลังใจอยากพัฒนาตัวเองอีกค่ะ 

หวังว่า เราจะได้พบกันในงานของคณะวิทย์ นะ

 • ด้วยความยินดีที่คณะวิทย์ให้เกียรติค่ะ

ยังไม่อ่านเนื้อหานะครับ  แต่เห็นรูปถ่ายนะครับ รีบมาเม้นท์ไว้ก่อนเลย   ไม่ทราบว่าตัดผมใหม่ใช่ไหมครับ สวยจนจำไม่ได้เลย  เด๋วอ่านจบแล้วมาเม้นท์ใหม่ครับ

 • ไม่ทราบว่าตัดผมใหม่ใช่ไหมครับ สวยจนจำไม่ได้เลย 
 • ขอบคุณค่ะน้องมด.........ไปเชียงใหม่มาค่ะ
 • อากาสร้อนมากตั้งใจไปสระผม ช่างถามว่าตัดผมมั้ย พี่คนใจง่ายตัดเลย เพื่อนเลยแซวกันว่าไปตัดผมถึงเชียงใหม่

พี่ อัมพร  ตอนนี้น้องวิเคราะห์อยู่ 2 เรื่องคะ คิดว่าจะเอาไปเสนอขอชำนาญการ

 •  การเป็นวิทยาเขตนานาชาติของวิทยาเขตภูเก็ต
 • การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน

น้องพอจะมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิเคราะห์เชี่ยวชาญ  9  ได้หรือเปล่าคะ
จะได้สอบถามความเป็นไปได้ และแนวทางในการวิเคราะห์ ว่าที่ทำมานั้น ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรบ้าง

แต่ไม่เป็นไร ปรึกษาพี่ อัมพร กับ  พี่ อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา ไปก่อนได้มั้ยคะ ไว้จะไปรบกวนนะคะ

แล้วอย่าเบื่อน้องเสียก่อน หากน้องถามมากมาย

 

 

แวะมาทักทายหนุ่มน้อยหน้ามลอีกรอบค่ะ

ขอบอก ผมทรงใหม่ จ๊าบมาก

 • สุดยอดเลยน้องmandala
 • ได้เลยนะส่งมาให้ดูได้เลยจ๊ะ ยังงัยโทรมาก่อนนะ No. 2212  จ้า  ยินดีทุ่มสุดตัวที่จะช่วยเหลือหลังจากพี่ดูให้แล้วและพี่จะได้แนะนำต่อว่าควรจะหารือใครเพิ่มเติมหรือน่าจะ OK
 • ด้วยความยินดีนะ
 • อรุณสวัสดิ์น้อง รัตติยา เขียวแป้น
 • ก่อนไปเจียงใหม่เป็นสาวจ้า กลับจากเจียงใหม่เป็นหนุ่มไปแล้ว หุ หุ หุ หุ

ตัวหนอนก็เป็นคนนึงที่เข้าร่วมนะค่ะ ประมาณว่าไปร่วมรับฟังเพื่อมาบอกต่อข้าราชการในหน่วยงานนะค่ะ แล้ว ม.อ. ของเราต้องสร้างผลงานอะไรค่ะพี่ อย่างที่ มช. เค้าบอกว่าของเค้าแค่ วิเคราะห์งาน 1 ชิ้น หรือที่ขอนแก่น วิจัยกับคู่มือปฏิบัติงาน ช่วยแนะนำหน่อยค่ะจะได้บอกต่อพี่ๆที่ต้องการทำชำนาญการ ขอบคุณค่ะ

     สักวันนึง นู๋ตาลจะดำเนินรอยตามพี่ๆคนเก่งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพี่อัมพร พี่อาภรณ์ หรือพี่mandala

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

 • สวัสดีค่ะน้อง  ตัวหนอน...อ้วนกลม
 • พี่ขอเล่าประสบการณ์ของพี่เองตอนที่พี่ขอชำนาญการเมื่อ 10 ปีที่แล้วนะ
 • พี่ทำงานวิจัยเชิงปริมาณคนเดียว 1 ชิ้นทำเองไม่หมดไม่ได้จ้างวิธีประมวลผล SPSS แล้วมีงานวิจัยรวมกับท่านอื่น 1 ชิ้น แล้วมีงานวิเคราะห์ที่ทำคนเดียว 1 ชิ้น ประมาณว่าต้องการขอแล้วให้ได้เลย ไม่ต้องการให้กรรมการแจ้งว่าผลงานไม่พอ แต่พี่ก็ได้เป็นอาจารย์สอนกิจการนักศึกษาให้กับสถาบันอื่นและเป็นวิทยากรในการบริการวิชาการด้วย
 • ครั้นเมื่อเสนอเข้าจริงกรรมการแจ้งให้คิดเฉพาะงานวิจัยที่ทำคนเดียวเล่มเดียวก็เพียงพอแล้ว  ผลงานอื่นอีก 2 เล่มไม่ต้องนำมาคิด แต่ชี้ให้เห็นถึงความเป้นชำนาญการ เพราะมีผลงานวิชาการที่ต่อเนื่องค่ะ
 • ทีนี้ของม.อในการขอชำนาญการ เท่าที่ทราบในปัจจุบัน บางคนก็มีงานวิจัย หรืองานวิเคราะห์ หรือคู่มือ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะกี่เล่มกี่อย่างต้องดูที่คุณภาพด้วยค่ะ บางคนอาจมีงานวิจัยแล้วก็บทความ เหล่านี้เป็นต้น
 • อย่างไรเสีย พี่ยินดีให้ข้อมูลและยินดีช่วยเหลือนะ สามารถติดต่อเบอร์ตรงได้ 2212 ค่ะ
 • ด้วยความยินดียิ่งค่ะน้อง นู๋ตาล
 • พี่พยายามเอาใจช่วยทุกคน และยินดีช่วยเหลือทุกคนตามศักยภาพพี่
 • หากอย่างไรสามารถโทรคุยกับพี่ได้นะ
 • ขอให้มีความสุขในปีใหม่ไทยนะคะ

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับค่ะพี่ ตอนนี้ในหน่วยงานตัวหนอนให้ความสนใจมาก ตัวหนอนจะช่วยพี่ๆอย่างไรดีค่ะ คนที่ต้องการเพิ่มระดับจาก 5 เป็น 6 นะค่ะ เริ่มยังไงดีค่ะพี่ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

 • อรุณสวัสดิ์เช้านี้
 • โทรคุยกันดีกว่านะ อาจจะต้องคุยนานหน่อย เพราะดูจากโจทย์แล้วคำถามใหญ่จังค่ะ
 • หมายเลขโทร.พี่ 2212 จ้า
 • พี่และพี่อาภรณ์รอนู๋ตาล อยู่นะจ๊ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.120.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ