นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 58 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การแต่งกายของนักศึกษาหญิง 2727 0
กำหนดกำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 2251 0
รายนามผู้บริจาคม.อ.ช่วยเหลือน้ำท่วม ปี2553 2489 0
กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 2685 0
กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 2249 2
ขอแจ้งกำหนดการถวายพระพรชัยมงคล ฯเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6567 33
ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ที่คงครองแชมป์การได้รับรางวัลตัวชี้วัดที่ 4.1.4 2100 6
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนกลยุทธ์และการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา 2201 1
ขอแก้ไขข้อมูล เรื่องไทยยังไม่ปรับเวลา 2322 2
ขอชื่นชมกับคณะวิศวะที่ได้รับรางวัลมากที่สุดจากการรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 4.1.4 จำนวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ 2519 17
การจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2551 1571 2
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 2103 6
ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลนักศึกษหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในระดับชาติ/นานาชาติปีงบประมาณ 2551 1370 5
กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาบุคลากร 1877 6
ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา:ข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง 1673 5
เก็บภาพมาฝากจากการ เที่ยวภูชี้ฟ้า 5125 14
มาเที่ยวเชียงใหม่จ้า 1640 3
วันนี้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆๆๆๆ 1360 11
เพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา:ข้อมูลการพัฒนานักศึกษาและรางวัลนักศึกษา 1488 10
ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา 1309 6
Blog Tap : ความลับของ อาภรณ์ 1861 12
การพัฒนาหน่วยงาน :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2082 7
เก็บภาพมาฝากจากการ Tour Australian 1687 7
เล่าเรื่องจาก Melbourne Austraian (ต่อ) 2155 10
MERRY X MAS FROM MELBOURNE AUSTRAIAN 2065 19
สาส์นจาก Dalai Lama 1448 2
การเข้าโครงการ IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 10 1740 7
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 1689 0
ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ. 2288 15
ควรเปลี่ยนสังคมไทย จากสังคมที่ใช้ความรู้ไปสู่สังคมผลิตความรู้ 1486 4
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 4890 4
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2551(ต่อ) 1932 18
SWOT ตัวบ่งชี้ 6.10 ประสิทธผลของการปฏิบัติงานคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา 2450 3
รายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 6.10 ประสิทธิผลการปฏิบัติตามคุณธรรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา 1489 3
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2551 1809 4
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ. 1958 3
การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น มอ. 1877 0
ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 80 พรรษา 1637 8
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 14-16)และข้อเสนอแนะในภาพรวม 1545 2
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 10-13) 1479 3
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 5-9) 2350 4
การแต่งกายของนักศึกษาที่ ผิดเพศ ทำไงดีหนอ? 3872 10
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 1-4) 1780 13
เล่าเรืองการตรวจ 5 ส. กองกิจฯ 1443 1
ขอเชิญชวนใช้โปรแกรมในการปฏิบัตงาน 1510 6
การทำ 5 ส กองกิจการนักศึกษา 2122 6
กิจกรรม 5 ส.กับชาวกองกิจฯ 1535 1
โครงการพัฒนางานกองกิจ(เพิ่มเติม) 1906 5
ใช้งานblogกับงานกิจการนักศึกษา ได้รับรางวัล 1486 3
บุคลากรดีเด่นของกองกิจการนักศึกษา 1655 4
โครงการพัฒนางานกองกิจ 2095 1
การพัฒนาบุคลากรกองกิจฯ 1569 5
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกองกิจฯ 1442 0
ประกันคุณภาพ 1574 0
ประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา 2043 10
การวให้ข้อมูล 2070 3
การรวบรวบรวมข้อมูลนักศึกษา 2324 11
การดูงานของงานหอพักนักศึกษา 2787 13