นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 58 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การแต่งกายของนักศึกษาหญิง 2538 0
กำหนดกำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 2017 0
รายนามผู้บริจาคม.อ.ช่วยเหลือน้ำท่วม ปี2553 2242 0
กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 2458 0
กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 2030 2
ขอแจ้งกำหนดการถวายพระพรชัยมงคล ฯเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6136 33
ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ที่คงครองแชมป์การได้รับรางวัลตัวชี้วัดที่ 4.1.4 1928 6
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนกลยุทธ์และการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา 1986 1
ขอแก้ไขข้อมูล เรื่องไทยยังไม่ปรับเวลา 2112 2
ขอชื่นชมกับคณะวิศวะที่ได้รับรางวัลมากที่สุดจากการรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 4.1.4 จำนวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ 2333 17
การจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2551 1413 2
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 1967 6
ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลนักศึกษหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในระดับชาติ/นานาชาติปีงบประมาณ 2551 1266 5
กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาบุคลากร 1784 6
ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา:ข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง 1601 5
เก็บภาพมาฝากจากการ เที่ยวภูชี้ฟ้า 5013 14
มาเที่ยวเชียงใหม่จ้า 1561 3
วันนี้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆๆๆๆ 1278 11
เพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา:ข้อมูลการพัฒนานักศึกษาและรางวัลนักศึกษา 1412 10
ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา 1233 6
Blog Tap : ความลับของ อาภรณ์ 1737 12
การพัฒนาหน่วยงาน :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1991 7
เก็บภาพมาฝากจากการ Tour Australian 1586 7
เล่าเรื่องจาก Melbourne Austraian (ต่อ) 2060 10
MERRY X MAS FROM MELBOURNE AUSTRAIAN 1982 19
สาส์นจาก Dalai Lama 1363 2
การเข้าโครงการ IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 10 1659 7
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 1597 0
ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ. 2162 15
ควรเปลี่ยนสังคมไทย จากสังคมที่ใช้ความรู้ไปสู่สังคมผลิตความรู้ 1378 4
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 4795 4
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2551(ต่อ) 1820 18
SWOT ตัวบ่งชี้ 6.10 ประสิทธผลของการปฏิบัติงานคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา 2315 3
รายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 6.10 ประสิทธิผลการปฏิบัติตามคุณธรรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา 1370 3
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2551 1689 4
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ. 1817 3
การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น มอ. 1764 0
ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 80 พรรษา 1564 8
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 14-16)และข้อเสนอแนะในภาพรวม 1420 2
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 10-13) 1365 3
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 5-9) 2222 4
การแต่งกายของนักศึกษาที่ ผิดเพศ ทำไงดีหนอ? 3748 10
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 1-4) 1670 13
เล่าเรืองการตรวจ 5 ส. กองกิจฯ 1344 1
ขอเชิญชวนใช้โปรแกรมในการปฏิบัตงาน 1409 6
การทำ 5 ส กองกิจการนักศึกษา 2022 6
กิจกรรม 5 ส.กับชาวกองกิจฯ 1413 1
โครงการพัฒนางานกองกิจ(เพิ่มเติม) 1776 5
ใช้งานblogกับงานกิจการนักศึกษา ได้รับรางวัล 1370 3
บุคลากรดีเด่นของกองกิจการนักศึกษา 1512 4
โครงการพัฒนางานกองกิจ 1972 1
การพัฒนาบุคลากรกองกิจฯ 1448 5
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกองกิจฯ 1314 0
ประกันคุณภาพ 1428 0
ประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา 1862 10
การวให้ข้อมูล 1891 3
การรวบรวบรวมข้อมูลนักศึกษา 2121 11
การดูงานของงานหอพักนักศึกษา 2603 13