นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2068
ความเห็น: 1

โครงการพัฒนางานกองกิจ

ผลงานกองกิจฯ

  ****สืบเนื่องจากที่กองการเจ้าหน้าที่ได้เชิญชวนให้หน่วยงานส่งโครงการพัฒนางานปี 2551 โดยกำหนดให้แต่ละงานสามารถส่งโครงการได้ งานละ 2 โครงการนั้น

       กองกิจการนักศึกษาได้ส่งโครงการพัฒนางานปี 2551 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

         1.การศึกษาวิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์ เรื่อง การบ่มเพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

         2.การบริหารจัดการความรู้ เรื่อง โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

         3.การพัฒนาระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (E-learning) เรื่อง เทคนิดการเขียนเอกสารสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

        ทั้งนี้ เรื่องที่1-2 เสนอโดยงานกิจกรรมนักศึกษา เรื่องที่ 3 เสนอโดย งานแนะแนวและจัดหางาน และหน่วยสารสนเทศ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 13:40 แก้ไข: 16 พฤศจิกายน 2550 15:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • งานเราจะส่งประกวดเรื่องอะไรดีน๊า?
  • ช่วยคิดหน่อย ติ๊กต๊อก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.85.57.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ