นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

สารบัญหน้า 1 : 35 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานสัมมนายางฯ กับตลาดโก้งโค้ง 1251 3
เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวและการลงนาม MOU โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง (16 ก.พ.58) โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี 1386 0
ทิศทางยางบ้านเรา: ควรเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1134 3
โครงการนำร่องเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา 1290 3
Lab Staff Attachment in ASEAN 2014 1262 1
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๗) วัวชนรถ รถชนวัว ใครผิด ?? 2296 4
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๖) ขี้วัว มีค่า 2452 1
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๕) วิธีการป้องกันวัวกินต้นไม้บ้านเรา 3761 3
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๔) วันจัดเสวนา 2836 3
ไม่เข็ด... 1484 2
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๓) วัวปวดอึ 5322 8
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๒) ชีวิตส่วนตัวของวัว 1807 3
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๑) ขี้วัว....มันมาตอนไหน 2847 6
เส้นทางเด็ก ม.ปลาย ไปโอลิมปิกวิชาการฯ ระดับชาติ (1) 2311 5
โครงการของรัฐฯ และ ภาพบรรยากาศ มหกรรมแสดงสินค้ายางพาราครั้งที่ 3 1587 5
"FSR-SAT วทท. เพื่อชุมชน" บริการวิชาการสู่สังคม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11881 0
การสัมมนา การพบปะระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 1391 4
ข้อคิดจากงานสัมมนายางพาราฯ: ขายยางให้เหมือนขายวัว ?? 1322 3
ข้อคิดจาก ประกันคุณภาพ SAR55(3): บุคคลคือเป้าหมายหลักในการประกันคุณภาพ 1205 0
ข้อคิดจาก ประกันคุณภาพ SAR55(2): เราต้องการอะไรจากคณะ 1008 1
ข้อคิดจาก ประกันคุณภาพ SAR55 (1): เป้าหมายในชีวิต 1019 2
ใจสั่งมา 1445 7
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับขั้นตอนก่อนทำสัญญาโครงการบริการวิชาการ 1044 2
ใบท่อม or ขี้วัว or อาเซียน or ใบปริญญา: อะไรคือปัญหาและความต้องการของชุมชนรอบ ม.อ.ปัตตานี ?? 1632 3
รู้เรา แล้วค่อยไปรู้เขา...โครงการ KM บริการวิชาการ คณะวทท. 2555 3297 2
แนวทางการเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานบริการวิชาการ สำหรับประชาคมอาเซียน 1927 2
งานบริการวิชาการ เรื่องเล็กๆ ที่เป็นเรื่องใหญ่ของสังคม 1545 0
"โครงการซ้อมเชือด ก่อนจะโดนเชือด" 1495 2
โครงการอบรมการใช้เครื่องมือ (อีกเครื่อง) HPLC ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี 3333 2
โครงการเลี้ยงปลาดุกหน้าแล้ง 5187 3
โครงการอบรมการใช้เครื่องมือ AAS ศูนย์เครื่องมือกลาง มอ.ปัตตานี 1973 0
โอลิมปิกวิชาการ...เด็กไทยไปบอลโลก...?? 1882 1
ต้นปีงบกำลังจะมา...โครงการแรกปี 55 กำลังจะแตกหน่อ: โครงการอบรมการใช้เครื่องมือ-ตอนสาม สุดท้าย 1988 4
ต้นปีงบกำลังจะมา...โครงการแรกปี 55 กำลังจะแตกหน่อ: เบิกฤกษ์อบรมเครื่องมือ-ตอนสอง 3626 0
ต้นปีงบกำลังจะมา...โครงการแรกปี 55 กำลังจะแตกหน่อ: มรสุมเดือนกันยายน-ตอนแรก 4482 2