นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1662
ความเห็น: 2

เมื่อมรดกกลายเป็นหนี้สิน -- ความลักลั่นของการจัดการยุทธศาสตร์ระดับคณะ

ความไม่ชัดเจนของโครงสร้างการจัดการดังกล่าว อาจเกิดขึ้นได้ในสภาวะของการที่รูปแบบ (Form) ไม่สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหา (Function)

ปัจจุบันนี้ พวกเราที่ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา คงรับรู้ได้ว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในทศวรรษที่ผ่านมา [การไม่สามารถรับนักศึกษาได้ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ การแข่งขันจากมหาวิทยาลัยเกิดใหม่และมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ ความคาดหวังจากสังคมและชุมชน]

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้ดูเหมือนว่าพวกเรา จำเป็น ต้องปรับตัว >>> ปรับเพื่อให้สามารถอยู่รอดและรับใช้สังคมต่อไปได้อย่างสง่างาม

 

จากสภาวะดังกล่าว มหาวิทยาลัย อาจต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการรับมือ

และ ไม่ว่าจะเป็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือ ยุทธวิธี ที่ถึงแม้อาจจะถูกมองว่าต่างกัน แต่ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม Strategy จำเป็นต้องถูกจัดการอย่างเหมาะสม จึงจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงใจ

---------------------------------------------------------------

 

ครับเราต่างก็รับรู้และเข้าใจว่า ถ้าบริบทของการทำงานเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบที่เคยถูกกำหนดขึ้นเพื่อสนองตอบต่อเนื้อหาในบริบทนั้นๆ ก็ควรจะถูกปรับรื้อให้สอดคล้องกับเนื้อหา (ที่แปรเปลี่ยนไป) แต่เมื่อมองการบริหารงานมหาวิทยาลัย จะพบว่า โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่เคยถูกใช้บริหารงานมหาวิทยาลัยในยุคเก่า และตกทอดมาเป็นมรดกของเราในปัจจุบัน เป็นรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับใช้อดีต ซึ่งถ้าปัจจุบันเรากำลังบริหารงานในบริบทที่เปลี่ยนไป  ดังนั้น สิ่งที่น่าสงสัย คือ โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการอันเป็นมรดกจากอดีต จะสามารถรับใช้ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมหรือไม่

 

ตัวอย่างใกล้ตัวเรา ที่อาจจะเห็นได้ชัดเจน >>> ในขณะที่ด้านหนึ่ง เราได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาคณะ แต่อีกด้วยหนึ่ง  เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารในระดับคณะ จะพบว่า โครงสร้างเดิมที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับการจัดการยุทธศาสตร์ได้อย่างลงตัว คณะกรรมการประจำคณะซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่เทียบได้กับ Board บริหารของบริษัท ซึ่งควรทำหน้าที่ดังกล่าว กลับไม่สามารถทำหน้าที่นั้นได้อย่างเต็มที่

ใครก็ตามที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการประจำคณะ คงจะตระหนักถึงสภาวะของงานล้นมือ หลายครั้งที่การประชุมสามัญเดือนละครั้ง ไม่เพียงพอต่อจำนวนวาระการประชุมที่ต้องพิจารณา ถึงแม้ว่าคณบดีจะมีความสามารถในการดำเนินการประชุมเพียงใด ก็ตาม แต่ด้วยเงื่อนไขที่บีบบังคับ ทำให้ยากที่จะสามารถจัดการงานทั้งหมดได้อย่างทีประสิทธิภาพในเวลาที่กำหนด  อีกประเด็นที่เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ในขณะที่ผมดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะฯ ผมพบว่า วาระการประชุมแต่ละเดือน มักจะเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับอดีตและปัจจุบันซะเป็นส่วนใหญ่ นานๆ ครั้งที่เนื้อหาของวาระการประชุมจะเป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกับอนาคตของคณะ

 

ดังนั้น การจัดการยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใดกันแน่ >>>  ความไม่ชัดเจนของโครงสร้างการจัดการดังกล่าว อาจเกิดขึ้นได้ในสภาวะของการที่รูปแบบ (Form) ไม่สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหา (Function) ซึ่งในขณะที่เรากำลังจัดการเนื้อหาในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เรากลับไม่เคยเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดการเลย ยังคงยึดโยงอยู่บนฐานการจัดการในรูปแบบเดิมๆ

 

ความลักลั่นแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอครับ

 

อย่างที่ตั้งข้อสังเกตถ้า Form (ever) follows Function ดังนั้นเมื่อ Function ได้เปลี่ยนไปแล้ว Form ก็ควรถูกปรับรื้อ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่สอดรับกับเนื้อหาที่แปรเปลี่ยนไปด้วย

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

น่าคิดจริงๆครับ กับความเห็นนี้

ผมมีประสบการณ์ที่อัดอั้นเหมือนกัน ที่พบว่าผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ ต้องมาจากสายก.เท่านั้น ทำให้รู้สึกว่าองค์กรจะต้องถูกบริหารโดยคนนอกองค์กรโดยตลอด และการสานต่อภารกิจก็อาจไม่ต่อเนื่องได้

ผมเพิ่งกลับจากไปชุมนุมสหกรณ์ที่กระบี่มา เขาก็บอกว่าสหกรณ์ในประเทศไทยมันไม่ไปไหนเพราะโครงสร้างไม่สามารถตาม function ของธุรกิจยุคใหม่ได้ทัน เพราะหากจะอยู่รอดต้องทำการตลาดเป็น ประชาสัมพันธ์เป็น แปรรูปเป็น บริหารจัดการเป็น ไม่เพียงแค่ช่วยกันรวบรวมและขายไปเท่านั้น

ความคิดเห็นของสายฝนนะคะ ผู้บริหารน่าจะมาจากผู้ที่เคยปฏิบัติในระดับล่างมาก่อน เพราะว่าผู้ปฏิบัติที่เคยปฏิบัติในระดับล่างมาก่อนนั้น สามารถรู้ถึงกระบวนการการทำงานทุกขั้นตอนของการทำงาน และรู้ถึงปัญหาอีกมากมายทั้งจุดใหญ่ ๆ และจุดเล็ก ๆ ผู้ปฏิบัติงานคนใดที่มีปัญหาขณะปฏิบัติงานมากเท่าไหรก็ยิ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตการทำงานมากเท่านั้น  คิดว่าผู้บริหารน่าจะเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการปฏิบัติงานทุกระบบ ทุกขั้นตอน ในหน่วยงานนั้นๆ คะ...อิอิ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ