นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 23 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ภาษาอังกฤษไม่ถึงไหน ภาษาไทยไม่แข็งแรง (1) 3262 20
a picture a day, a distance away (14) 2267 10
a picture a day, a distance away (13) 2045 13
a picture a day, a distance away (12) 1876 9
a picture a day, a distance away (11) 2551 12
a picture a day, a distance away (10) 1696 6
a picture a day, a distance away (9) 1549 4
a picture a day, a distance away (8) 1639 4
a picture a day, a distance away (7) 1509 4
a picture a day, a distance away (6) 1974 11
ติดตามทุก blogs ใน Share.PSU ด้วย GoogleReader (2) : Internet Explorer 2466 11
a picture a day, a distance away (5) 1440 1
โปรดแต่งงานกับผมเถอะครับ เพื่อสิ่งแวดล้อม 1788 2
a picture a day, a distance away (4) 1674 1
a picture a day, a distance away (3) 1383 2
ติดตามทุก blogs ใน Share.PSU ด้วย GoogleReader 2764 5
a picture a day, a distance away (2) 1999 6
a picture a day, a distance away (1) 1871 5
The Story of Stuff : บริโภคนิยมและปัญหาสิ่งแวดล้อม 3424 4
R-r-r-r-r-r-r-rrrrrrrr : R addicted (เสพ) ติด R (1) 2014 3
เขียน Share.PSU ด้วย Kompozer 2575 4
ลาแล้ว EndNote, Reference Manager 5519 14
ลองมั่วๆ ไปก่อน 1576 3