นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 23 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ภาษาอังกฤษไม่ถึงไหน ภาษาไทยไม่แข็งแรง (1) 3158 20
a picture a day, a distance away (14) 2180 10
a picture a day, a distance away (13) 1923 13
a picture a day, a distance away (12) 1800 9
a picture a day, a distance away (11) 2432 12
a picture a day, a distance away (10) 1623 6
a picture a day, a distance away (9) 1459 4
a picture a day, a distance away (8) 1531 4
a picture a day, a distance away (7) 1415 4
a picture a day, a distance away (6) 1871 11
ติดตามทุก blogs ใน Share.PSU ด้วย GoogleReader (2) : Internet Explorer 2334 11
a picture a day, a distance away (5) 1357 1
โปรดแต่งงานกับผมเถอะครับ เพื่อสิ่งแวดล้อม 1711 2
a picture a day, a distance away (4) 1573 1
a picture a day, a distance away (3) 1267 2
ติดตามทุก blogs ใน Share.PSU ด้วย GoogleReader 2625 5
a picture a day, a distance away (2) 1896 6
a picture a day, a distance away (1) 1768 5
The Story of Stuff : บริโภคนิยมและปัญหาสิ่งแวดล้อม 3300 4
R-r-r-r-r-r-r-rrrrrrrr : R addicted (เสพ) ติด R (1) 1885 3
เขียน Share.PSU ด้วย Kompozer 2437 4
ลาแล้ว EndNote, Reference Manager 5290 14
ลองมั่วๆ ไปก่อน 1484 3