นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Ico64
นาย โสธร เดชนครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1531
ความเห็น: 0

ความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรเกษียณอายุราชการ ทรัพยากรธรรมชาติ 60(2)

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ช่วยเหลืองานของคณะฯอย่างเต็มความสามารถ มีความอดทนร่วมกับความขยัน ปัญหาต่างๆก็สามารถผ่านไปได้

        วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดทีมสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 “นางเกี้ยว  แก้วมณี” หรือ พี่เกี้ยว, ป้าเกี้ยว ที่ชาวคณะฯ ใช้เรียกกัน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน

  • เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร

            นางเกี้ยว แก้วมณี หรือ พี่เกี้ยว เริ่มต้นการทำงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเป็นแม่บ้านบริษัท PSC 2 ปี และบริษัททักษิณคลีนนิ่ง 4 ปี หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2548 ได้สมัครเข้าทำงานตำแหน่ง “แม่บ้าน” แทนป้าจำเนียรที่เกษียณอายุราชการ และได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 12 ปี 9 เดือน

  • การปฏิบัติงาน

            “พี่เกี้ยว” มีความภาคภูมิใจในตำแหน่งที่ได้รับ และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจ รวมถึงช่วยเหลืองานของคณะฯอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งมีหลายครั้งที่ต้องใช้ความอดทนในการให้บริการ เนื่องจากเกิดปัญหาระหว่างการทำงาน แต่ด้วยความอดทนร่วมกับความขยัน ทำให้ปัญหาต่างๆก็สามารถแก้ไขผ่านไปได้ นอกจากงานประจำแล้วการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน “พี่เกี้ยว” ให้ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเพื่อนร่วมงานมีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้งานส่วนกลางของคณะฯสำเร็จลุล่วงได้ดี

  • อยากฝากอะไรถึงผู้อื่น และน้องๆ รุ่นใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงาน

            สุดท้ายนี้ พี่เกี้ยวได้ขอฝากให้น้องๆทุกคน ขยันทำงาน ด้วยความอดทน ขยันหมั่นเพียร เพื่อให้งานของตนเองและของคณะฯสำเร็จลุล่วงมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณคณะทรัพยากรธรรมชาติ  หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ฯ  เพื่อนร่วมงาน และบุคลากรคณะฯทุกท่าน ที่ให้โอกาสเข้ามาทำงาน ทำให้ตนเองมีงานที่มั่นคง มีรายได้ใช้จ่ายในครอบครัว ทำให้ครอบครัวมีความสุข

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 กันยายน 2560 14:29 แก้ไข: 20 กันยายน 2560 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.62.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ