นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Ico64
นาย โสธร เดชนครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1343
ความเห็น: 1

บันทึกความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรเกษียณอายุราชการ ทรัพยากรธรรมชาติ 58 (3)

ตั้งใจทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ นึกถึงผู้ใช้บริการเป็นหลัก มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

       วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 140 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดทีมผู้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย คุณอุทิศ อินทศร, คุณอรัญญา ธรานุเวชน์, คุณปัทมาพร อินสุวรรณ, คุณธีรนิตย์ ฉั่วสุวรรณแก้ว และบันทึกการสัมภาษณ์โดย
นายโสธร เดชนครินทร์

ภาพที่ 1 แสดงทีมผู้สัมภาษณ์

        การสัมภาษณ์ “พี่วิโรจน์” ซึ่งปฏิบัติงานพนักงานขับรถ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการดำเนินตามโครงการ “สกัดความรู้ของบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมางณ 2558” โดยเป็นการบันทึกความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการดำเนินชีวิต/ปฏิบัติงาน เพื่อเก็บรักษาความรู้และเรื่องราวในอดีต นำไปถ่ายทอดแก่บุคลากรรุ่นต่อไป

ภาพที่ 2 บุคลากรเกษียณอายุราชการ (คุณวิโรจน์ แก้วสีดำ)

  • เข้ามาทำงานคณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร

          “พี่วิโรจน์”ได้เล่าว่า เข้ามาร่วมงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติโดยการแนะนำของพี่สมปอง กาชะวงค์ ซึ่งกว่า“พี่วิโรจน์”จะเข้ามาทำงานได้นั้นต้องออกแรงสอบด้วยกันถึง 3 รอบ และเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ในปี 2525 และได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำเมื่อปี 2526 โดยรับเงินเดือน 1,470 บาท/เดือน ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์กระบะ 1737 และได้ปฏิบัติงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาจนถึงปัจจุบัน

  • หลักในการปฏิบัติงาน

          “พี่วิโรจน์”ได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

                   - พี่วิโรจน์ชอบการขับรถ ชอบการท่องเที่ยว จึงรู้สึกสนุกกับการทำงาน

                   - ทำงานด้วยความไม่เครียด เพราะตั้งใจทำงาน และทำอย่างเต็มประสิทธิภาพ

                   - มีการวางแผนในการทำงาน นึกถึงผู้ใช้บริการเป็นหลัก เช่น จอดรถด้านไหนผู้ใช้บริการเดินน้อย สัมผัสแดดน้อย เป็นต้น

                   - มีความตรงต่อเวลา

                   - ปฏิบัติหน้าให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

                   - ต้องมีการตรวจสภาพรถก่อนการปฏิบัติงาน และศึกษาเส้นทางก่อนล่วงหน้า

  • หลักการบริหารเวลา 

          ในการปฏิบัติงานทุกครั้งต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนออกเดินทางประมาณ 1 วัน โดยจะทำการศึกษาเส้นทาง ตรวจเช็คสภาพรถ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเดินทาง ส่วนครอบครัว“พี่วิโรจน์”ได้ให้ลูกเรียนโรงเรียนใกล้บ้านจึงไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  • ความประทับใจในองค์กร

          - ประทับในการปฏิบัติงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติแล้วมีความสุข คณะฯ ให้ทุกอย่างซึ่งพี่วิโรจน์เปรียบคณะฯเสมือนบ้านหลังหนึ่ง

          - ประทับใจพี่ตุ๊กที่เป็นคนกันเอง เวลาทำงานก็ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนเวลาสนุกก็สนุกอย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้ไม่เครียดในการปฏิบัติงาน

          - ประทับใจพี่สมปอง กาชะวงค์ ที่สอนงาน และแนะนำเรื่องทุกอย่างในการทำงาน

  • อยากฝากอะไรถึงคนอื่น และน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน

     ปัจจุบันนี้คณะฯดีอยู่แล้ว และควรมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อความยั่งยืนของคณะฯต่อไป

  • อยากฝากอะไรถึงคนอื่น และน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน

          - ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องรู้หน้าที่ของตนเอง ต้องไม่มีเงื่อนไขในการทำงาน

          - ในการออกพื้นที่ของนักศึกษา นักศึกษาควรรักษาเรื่องเวลา เนื่องจากในการเดินทางมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน หากไม่รักษาเวลาจะส่งผลกระทบต่องาน/การเดินทางได้

          - ในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกัน

          - ปัจจุบันการจราจรหนาแน่นมากขึ้น ดังนั้น การขับรถต้องมีความระมัดระวังให้มากขึ้น

ภาพที่ 3 ผู้เกษียณอายุราชการ + ทีมผู้สัมภาษณ์

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 กันยายน 2558 16:20 แก้ไข: 15 กันยายน 2558 16:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.208.73.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ