นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Ico64
นาย โสธร เดชนครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1131
ความเห็น: 0

บันทึกความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรเกษียณอายุราชการ ทรัพยากรธรรมชาติ 58 (2)

"ปฏิบัติงานแบบพี่น้อง มีความเป็นกันเอง ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน"

        วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 140         คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดทีมผู้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย คุณอุทิศ อินทศร, คุณอรัญญา ธรานุเวชน์, คุณสิขเรศ แสงขำ, คุณธีรนิตย์ ฉั่วสุวรรณแก้ว และบันทึกการสัมภาษณ์โดยนายโสธร เดชนครินทร์

ภาพที่ 1 แสดงทีมผู้สัมภาษณ์

         การสัมภาษณ์ “พี่ชรินทร์” ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการดำเนินตามโครงการ “สกัดความรู้ของบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมางณ 2558” โดยเป็นการบันทึกความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการดำเนินชีวิต/ปฏิบัติงาน เพื่อเก็บรักษาความรู้และเรื่องราวในอดีต นำไปถ่ายทอดแก่บุคลากรรุ่นต่อไป

ภาพที่ 2 แสดงบุคลากรเกษียณอายุราชการ (พี่ชรินทร์)

  • เข้ามาทำงานคณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร

          “พี่ชรินทร์”ได้เล่าว่า เริ่มต้นการทำงานที่สำนักงานอธิการบดีเมื่อปี พ.ศ. 2518 ปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกมือช่าง และช่างซ่อมประปาด้วย รับเงินเดือน 450 บาท/เดือน ต่อมาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ  ซึ่ง“พี่ชรินทร์”มีประสบการณ์ด้านขับ(ซ่อม)รถยนต์มาก่อน จึงสามารถสอบผ่านและได้มาร่วมงานกับคณะฯ ในปี พ.ศ. 2521 โดยได้รับเงินเดือน 1,055 บาท/เดือน และได้ปฏิบัติงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาจนถึงปัจจุบัน

  • ลักษณะการปฏิบัติงาน

          เนื่องจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะฯที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีพื้นที่การเรียน การสอน การวิจัยในหลายพื้นที่ ทำให้พนักงานขับบรถยนต์นอกจากจะขับรถยนต์แล้วยังต้องช่วยงานอื่นๆของคณะฯด้วย เพื่อให้งานในส่วนรวมสามารถดำเนินงานได้ ซึ่งต้องใช้ความอดทนและความพยายามในการทำงานเป็นอย่างมาก

          “พี่ชรินทร์”ได้เล่าให้ฟังว่า ในอดีตบริเวณวงเวียนมะลิของคณะฯ จะมีศาลพระภูมิตั้งอยู่ ซึ่งคณะฯจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าว แต่ไม่มีใครกล้ารื้อศาลพระภูมิเพราะกลัว สุดท้ายอาจารย์สุจิน จินายนได้ขอพื้นที่คืนด้วยการขับรถแทรกเตอร์ปรับพื้นที่ศาลพระภูมิ จึงสามารถสร้างคณะฯได้จนสำเร็จ

          ปัจจุบันคณะฯได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว มีรถยนต์ให้บริการหลายประเภท มีพนักงานขับรถยนต์คอยดูแลเป็นอย่างดี จึงทำให้การทำงานในปัจจุบันมีความคล่องตัวมากขึ้น

 

  • หลักการทำงาน

          “พี่ชรินทร์”ได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

                   - สนุกกับการทำงาน ทำเพื่ออนาคต และครอบครัว

                   - ทำงานด้วยความไม่เครียด

                   - ทำงานแบบมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ภาพที่ 3 แสดงการสัมภาษณ์

  • หลักการบริหารเวลา 

          “พี่ชรินทร์”มีลูก 2 คน ดังนั้นในการปฏิบัติงานต้องแบ่งเวลาให้ดีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงาน เพราะ“พี่ชรินทร์”ต้องเดินทางออกต่างพื้นที่เป็นประจำ ซึ่งในการบริหารเวลา“พี่ชรินทร์”ให้ลูกทั้ง 2 คนไปโรงเรียนด้วยรถประจำ และมีการฝึกให้นั่งรถโดยสาร ส่วนการปฏิบัติงานของ“พี่ชรินทร์”จะมารอก่อนเวลาทุกครั้ง และขับรถด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร จึงทำให้การทำงานสำเร็จได้ด้วยดี ไม่เกิดอุบัติเหตุ

  • เมื่อเกิดความขัดแย้งในการทำงานมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร

          ในการปฏิงานต้องมีเหตุผลสามารถพูดคุยตกลงกันได้ แต่ถ้าตกลงไม่ได้ก็ต้องหาคนกลางมาช่วยแก้ปัญหา ตามลำดับการบังคับบัญชา

  • ความประทับใจในองค์กร

          คณะทรัพยากรธรรมชาติมีการปฏิบัติงานแบบพี่น้อง มีความเป็นกันเอง ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ถือตัวว่าตัวเองจะอยู่ในระดับใด ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศการทำงานมีแต่ความสุข

  • อยากฝากอะไรถึงคนอื่น และน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน

          - เนื่องจากปัจจุบันมีบุคลากรรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างรุ่น ส่งผลให้ความผูกพันธ์ยังไม่เหนียวแน่นเหมือนบุคลากรรุ่นเก่า ดังนั้น คณะฯ ต้องสร้างความผูกพันธ์ให้มากขึ้น

          - การอยู่ร่วมกันของพนักงานขับรถ ต้องช่วยกันดูแลพื้นที่โรงจอดรถยนต์ให้มากขึ้น เช่น การกวาดขยะในคูน้ำ การกวาดขยะพื้นที่รอบโรงจอดรถยนต์ เป็นต้น

          - การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีการใช้จ่ายที่พอเพียง และต้องใช้จ่ายไม่เกินกำลัง รู้จักอดออม ซึ่งพี่ชรินทร์มีใช้เทคนิคด้วยการพาข้าวห่อมารับประทานที่คณะฯเป็นประจำ จึงทำให้ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงิน และมีความสุขกับการทำงาน

          - ในการออกพื้นที่ของนักศึกษา นักศึกษาควรรักษาเรื่องเวลา เนื่องจากในการเดินทางมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน หากไม่รักษาเวลาจะส่งผลกระทบต่องาน/การเดินทางได้

          - ในการปฏิบัติงานทุกคนต้องมีความเสียสละ และมีจิตอาสา ซึ่งจะทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 4 แสดงทีมบุคลากรสัมภาษณ์ (หน่วยอาคารฯ)

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 สิงหาคม 2558 13:42 แก้ไข: 06 สิงหาคม 2558 13:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.208.73.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ