นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Ico64
นาย โสธร เดชนครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1708
ความเห็น: 4

สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ “นายจำรัส พันธ์มะโน”

รู้จักรถ รู้จักเส้นทาง รู้จักตัวเอง รู้จักผู้เดินทาง เดินทางร้อยครั้ง ปลอดภัยร้อยครั้ง

สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ

“นายจำรัส พันธ์มะโน”

ภาพที่ 1 นายจำรัส พันธ์มะโน

        วันจันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 140 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำทีมสัมภาษณ์โดย คุณอุทิศ อินทศร, คุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์, คุณสุวภัทร วชิรอนันต์ และบันทึกการสัมภาษณ์โดย กระผมนายโสธร เดชนครินทร์

ภาพที่ 2 ทีมผู้สัมภาษณ์และนายจำรัส พันธ์มะโน

       การสัมภาษณ์ “พี่จำรัส/พี่รัส” ซึ่งปฏิบัติงานพนักงานขับรถ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการดำเนินตามโครงการ “การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557” โดยเป็นการบันทึกความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเก็บรักษาความรู้หรือเรื่องราวสำคัญๆ ในอดีต นำไปถ่ายทอดแก่บุคลากรรุ่นต่อไป

ภาพที่ 3 การสัมภาษณ์

 • เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร

          พี่จำรัสเล่าว่า ในอดีตได้ทำงานขับรถบัสสายหาดใหญ่ – สะเดามาก่อน และได้รู้จักกับ คุณประดิษฐ์ ฉั่วสุวรรณแก้ว เมื่อคณะฯประกาศรับตำแหน่งพนักงานขับรถ คุณประดิษฐ์ ฉั่วสุวรรณแก้วก็ได้แนะนำให้มาสอบ ด้วยความที่เคยขับรถบัสมาก่อน ก็สามารถสอบผ่านได้อย่างสบายๆ และได้เข้ามาร่วมงานกับคณะฯ

         พี่จำรัสเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2526 ด้วยอัตราเงินเดือน 1,470 บาท ซึ่งเป็นเงินที่น้อยมากในขณะนั้น เมื่อเทียบกับตอนขับรถบัสสายหาดใหญ่ – สะเดา ทำให้พี่จำรัสตัดสินใจกลับไปทำงานขับรถบัสสายหาดใหญ่-สะเดาตามเดิม แต่ด้วยความสามารถทำให้เลขาคณะฯ (นางสาวนริสา สุขรังสรรค์)  ในสมัยนั้นได้เรียกตัวพี่จำรัสกลับมาทำงาน พร้อมอธิบายเกี่ยวกับข้อดีของการทำงานในระบบราชการในด้านสวัสดิการต่างๆ ทำให้พี่จำรัสเข้าใจ และกลับมาทำงานมาจนกระทั่งปัจจุบัน รวมระยะเวลาทำงานประมาณ 31 ปี

 • การปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง

 1. ให้บริการตามมาตรฐานของพนักงานขับรถ ตามระเบียบของคณะฯ
 2. ล้างหรือทำความสะอาดรถ ทั้งภายนอกและภายใน ให้สะอาด
 3. ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 4. ช่วยเหลืองานในหน่วยงาน และคณะฯ
 • แนวทางการทำงาน

          1. ก่อนการเดินทางทุกครั้งต้องมีการศึกษาเส้นทาง วางแผนการเดินทางในเส้นทางที่สะดวกและสั้นที่สุด เพื่อประหยัดงบประมาณ และสามารถบริหารเวลาได้

          2. ในการเดินทางควรมาถึงก่อนเวลานัดหมาย 15 – 30 นาที และเมื่อกลับจากการเดินทาง ควรทำความสะอาดรถยนต์/รถบัสให้พร้อมสำหรับการเดินทางในครั้งต่อไป

          3. มีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่ใช้ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

          4. มีการดูแลบำรุงรักษารถยนต์/รถบัสที่รับผิดชอบ โดยต้องมีการตรวจสอบเลขไมล์เพื่อจะได้ดูแลการบำรุงรักษารถยนต์/รถบัสอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์เป็นต้น

 • การพัฒนางาน/ตนเอง

          - ในการทำงานพี่จำรัสจะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ และสนุกกับการทำงานซึ่งทำให้เกิดการพัฒนางาน/ตนเอง อยู่ตลอดเวลา และดูข้อผิดพลาดที่ผ่านมาของตนเองแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขทันที จะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาทำอย่างไร

          - ทำงานด้วยความอดทน ใจเย็น และใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ส่งผลให้การทำงานตลอดระยะเวลา 31 ปี ไม่เกิดความขัดแย้งกับผู้ร่วมงาน

 • แนวคิดในการพัฒนาองค์กร

          - เนื่องจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมีทำงานเป็นทีมและมีความสามัคคีในการทำงานที่ชัดเจนอยู่แล้ว ดังนั้นในการทำงานจะทำอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรพัฒนามากยิ่งขึ้น

 • ประทับใจอะไรในองค์กร

          - สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้มอบหมายภาระงานให้พี่จำรัสดูแลรถบัสแอร์   40 ที่นั่ง ซึ่งเป็นรถที่มีราคาแพงที่สุดของคณะฯ และเป็นรถบัสแอร์ที่พี่จำรัสมีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบโครงรถ จนกระทั่งเป็นรถบัสแอร์ 40 ที่นั่ง ซึ่งสามารถช่วยงานการเรียนการสอน และงานวิจัยของคณะฯ มาจนถึงปัจจุบัน

 • สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

          - ในการทำงานทุกครั้งต้องมีการวางแผนการเดินทาง, ตรวจสอบสภาพรถยนต์/รถบัสให้พร้อมใช้งาน, มาก่อนเวลานัดหมาย, บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย, ใจเย็น, พักผ่อนให้เพียงพอ เนื่องจากในการเดินทางต้องรับผิดชอบดูแลชีวิตของผู้โดยสาร (คณาจารย์, นักศึกษา, บุคลากร) จำนวนมาก

          ซึ่งการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา จะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และการเดินทางมีความปลอดภัย

 • อยากฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องๆ รุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน

          1. ฝากถึงน้องๆ พนักงานขับรถทุกคน

1.1 ควรศึกษาเส้นให้เรียบร้อยก่อนการเดินทางในเส้นทางที่สะดวกและประหยัดงบประมาณ เพราะจะช่วยลดเวลาในการเดินทางสามารถบริหารเวลาได้ และช่วยประหยัดน้ำมันให้คณะฯ

1.2 ควรตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนการเดินทาง และควรมาก่อนเวลานัดหมายประมาณ 15-30 นาที บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย พักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และผู้โดยสารมีความปลอดภัย

1.3 น้องๆ ต้องมีความอดทนในการทำงาน มีใจรัก เนื่องจากการดูแลรถเป็นงานที่หนัก โดยเฉพาะรถบัส ทั้งด้านการบำรุงรักษา การทำความสะอาด และความรับผิดชอบในการดูแลชีวิตผู้โดยสาร

ภาพที่ 4 กดไลค์พี่จำรัส

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 June 2014 16:46 Modified: 19 June 2014 14:49 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 9 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

พี่จำรัส พาไปไหนไม่ต้องกลัวหลง และรู้แหล่งที่กินอร่อย ๆ เยอะแยะ ข้อนี้ดีมากค่ะ

ประทับใจพี่จำรัส มีอัธยาศัยดี คอยแนะนำ ชี้แนะไปตลอดการเดินทางค่ะ และปลอดภัยหายห่วงค่ะ

Ico48
Monly (Recent Activities)
26 June 2014 10:03
#98826

มากดไลน์ให้พี่จำรัสด้วยค่ะ

เสียดาย พขร.ฝีมือดีค่ะ เป็นคนมีน้ำใจและอัธยาศัยดีมากๆ ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.208.73.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ