นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Ico64
นาย โสธร เดชนครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 2 · Followed: 1

อ่าน: 1614
ความเห็น: 8

คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

"กินพออยู่ได้ ใช้จ่ายให้พอดี มีไม่ต้องมาก ไม่ถึงกับอดอยากอย่าไปขอ"

    วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 ผมและคณะทำงาน ได้ดำเนินการสกัดความรู้ของ นายเอียด จันทร์ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

รูปที่ 1 แสดงคณะทำงานในการสัมภาษณ์

    ยามเอียดได้รับการบรรจุเข้ามาเป็นลูกจ้างประจำเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการติดต่อประสานงานด้านต่างๆ กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกรูปที่ 2 แสดงยามเอียดให้สัมภาษณ์

    ในการสัมภาษณ์สามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

 • การบริหารเวลาในการทำงาน
      - ทุกวันนี้ยามเอียดตักบาตรในช่วงเช้า กรีดยางพาราในช่วงสาย และหลังจากนั้นจึงเดินทางมาปฏิบัติงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ  การบริหารเวลาของยามเอียดถือได้ว่ารับผิดชอบในงานประจำ และรับผิดชอบงานของครอบครัวได้เป็นอย่างดี

 

 • มีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกลางที่คณะฯ หรือไม่
      - ด้วยยามเอียดเป็นคนร่าเริง อัธยาศัยดี และมองบุคลากรในคณะฯ เหมือนญาติพี่น้อง ส่งผลให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกลางที่คณะฯ มีความราบรื่นเป็นอย่างดี

 

 • การพัฒนางาน/ตนเอง
      - ในการทำงาน ยามเอียดจะปฏิบัติงานที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ และสนุกกับการทำงานซึ่งทำให้เกิดการพัฒนางาน/ตนเอง อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ผ่านมาของตนเอง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 • แนวคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม
      - ยามเอียดเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เมื่อทางคณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทำบุญคณะฯ, กิจกรรมวันสงกรานต์, กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ยามเอียดจะเป็นผู้นำในทางสงฆ์มาโดยตลอด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย


  รูปที่ 3 แสดงยามเอียดให้สัมภาษณ์

 • แนวคิดในการพัฒนาองค์กร
      - เนื่องจากคณะทรัพยากรธรรมชาติทำงานเป็นทีม และมีความสามัคคีในการทำงานอยู่แล้ว ดังนั้นในการทำงานจะทำอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรพัฒนามากยิ่งขึ้น

 

 • ประทับใจอะไรในองค์กร
      - ยามเอียดได้ความรู้จากหลายภาควิชา เช่น ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้รับความรู้เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ การทำคลอดสัตว์ การทำหมันสัตว์, ภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันยามเอียดได้นำความรู้ต่างๆ เหล่านี้มาสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว
      - ผู้บังคับบัญชาคอยอบรม ชี้แนะแนวทางในการทำงาน ส่งผลให้การทำงานออกมาดีและเป็นที่ยอมรับ
      - คณะฯ สร้างงานที่มั่นคง และสร้างอาชีพให้กับครอบครัว

 

 • หลักการครองตน
      - เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เอาเปรียบเขา ยอมขาดทุนมาอยู่ที่เรา ใครขอช่วยอะไรหากสามารถทำได้จะทำให้ทันที

 • หลักการครองงาน
      - ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด (งานจะเป็นครูสอนเรา หากเราเก่งกว่าครูเราจะไม่รู้อะไรใหม่เลย)

 

 • สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องๆ รุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน
      - ฝากถึงคณะฯ อยากให้มีการจัดอบรมวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังจากเกษียณไปแล้ว
      - ฝากถึงน้องๆ ให้ปฏิบัติงานด้วยความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ดีที่สุด อีดทั้งรู้จักเก็บออมเงินเพื่อใช้ในอนาคตด้วย

 

      ** จากการสัมภาษณ์ทำให้ผมได้แนวคิดต่างๆ ในการทำงานและการดำรงชีวิต ซึ่งผมคิดว่า การสัมภาษณ์ในครั้งนี้คงมีประโยชน์กับชาวแชร์ทุกท่านครับ **

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 June 2013 23:04 Modified: 25 June 2013 08:58 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 14 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ขอแสดงความนับถือ"ยามเอียด"เป็นอย่างยิ่งค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีมากของบุคคลที่เห็นคุณค่าสิ่งที่ตัวเองทำ 

ยามเอียดเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทุ่มเทให้กับการทำงาน หากวันไหนที่ยามเอียดเข้าเวร เราจะรู้สึกอุ่นใจ เพราะจะเดินมาคอยเช็คเขย่าประตุ หน้าต่างว่าปิดเรียบร้อยแล้วยัง พร้อมกับทักทายว่ายังไม่กลับบ้านเหรอ หรือบางครั้งเจอกันบริเวณที่จอดรถก็จะคอยจนเราสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วจึงจะไป นี่เป็นตัวอย่างของการทำหน้าที่การดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและบุคคล

Ico48
anni (Recent Activities)
21 June 2013 08:35
#89298

เจอยามเอียดที่ไรเหมือนเจอญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง

 • ยามเอียดเป็นคนร่าเริง อัธยาศัยดี และมองบุคลากรในคณะฯ เหมือนญาติพี่น้อง..ขอยืนยันในข้อนี้ค่ะ  รู้สึกอุ่นใจเช่นกันค่ะ ถ้าวันไหนน้าเอียดอยู่เวร จะคอยสอดส่องดูแล และถามเสมอว่ายังไม่กลับหรือ
 • "กินพออยู่ได้ ใช้จ่ายให้พอดี มีไม่ต้องมาก ไม่ถึงกับอดอยากอย่าไปขอ" ชอบค่ะ
 •  เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เอาเปรียบเขา ยอมขาดทุนมาอยู่ที่เรา ใครขอช่วยอะไรหากสามารถทำได้จะทำให้ทันที   ประทับใจค่ะ

สบาย ๆ ในงานปีใหม่ 2556 ที่คณะฯจัดขึ้นเมื่อ 25 ธ.ค. 56

ขออภัยค่ะในงานปีใหม่ 2556 ที่คณะฯจัดขึ้นเมื่อ 25 ธ.ค. 55 ค่ะ

ลุงเอียดจะทักทาย ยิ้มให้ ถามไถ่เหมือนลูกหลานค่ะ ทุกงานเมื่อมีพิธีสงฆ์ลุงเอียดก็คอยดูแลเสมอ และหากลุงเอียดเกษียณอายุราชการแล้วอย่าลืมมาเยื่ยมเยือนคณะฯ บ้างนะค่ะ

Ico48
Baby (Recent Activities)
21 June 2013 16:33
#89359

เวลาเจอน้าเอียด น้าเอียดจะทักทายว่า "พันพรื่อมั่งลูกสะใภ้ บายดีมั๊ย" เราก็ยิ้ม อิ อิ อย่างน้อยก็มีคนอยากได้เราเป็นลูกใภ้หล่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.36.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ