นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หนุ่มหน้ามน
Ico64
นาย สรวิศ ขาวเรือง
เจ้าหน้าที่โครงการ
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 10796
ความเห็น: 4

การคิดในเชิงบวก...ต่อการบริการที่ดีแก่ลูกค้า

“ คุณรู้สึกว่า....อยากจะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของตนบ้างหรือไม่ ”
        หากถามว่าการฝึกให้ตนเองมีใจรักการให้บริการแก่ผู้อื่นนั้น ถ้าจะว่ายากก็ยากครับ แต่ถ้าจะว่าง่ายก็ง่ายครับ ขึ้นอยู่ทัศนคติการมอง และการรับรู้แต่ละคนมากกว่า ก่อนที่ผมจะนำคุณ ๆ ไปสู่การปรับพฤติกรรมสู่การให้บริการที่ดีนั้น ขอให้เริ่มต้นจากการถามตนเองก่อนว่า

คุณรู้สึกว่า....อยากจะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของตนบ้างหรือไม่

คุณมีใจปรารถนามากน้อยแค่ไหนที่จะรับรู้เทคนิคและวิธีการในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณรู้สึกว่า การให้บริการที่ดีจะทำให้คุณมีผลงานที่ดีตามไปด้วยหรือไม่

คุณคิดว่าตนเองมีพฤติกรรมการให้บริการที่ดีแล้วหรือยัง

             หากผลจากการตรวจสอบตนเอง ทำให้คุณค้นพบว่า ตนเองยังกระหายและมีใจปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของตนอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความเป็นเลิศในหน้าที่การงานแล้วล่ะก็ จงเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผมขออธิบายการมองตัวตนของคุณจากภาพแสดงต่อไปนี้

พบว่าผลลัพธ์ ( Output) ที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านดีและไม่ดีนั้น จุดเริ่มต้นของผลลัพธ์นั้นจะอยู่ที่ตัวคุณเอง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยนำเข้า ( Input) และกระบวนการ ( Process) อันประกอบได้ด้วยมิติทั้ง 5 ด้านได้แก่

ด้านจิตใจคุณเป็นผู้ที่มอบหัวใจของความชอบ ความรัก และความปรารถนาที่จะให้บริการผู้อื่นหรือไม่ จิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตสำนึกของการบริการ ย่อมเป็นรากฐานที่ดีที่จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของตน

ด้านทัศนคติ -- เป็นการรับรู้ มุมมอง และความรู้สึกนึกคิดของตัวคุณเองที่มีต่อการให้บริการแก่บุคคลต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้างตัวคุณ พบว่าพื้นฐานของการมีทัศนคติที่ดีย่อมเกิดขึ้นจากการมีสภาพจิตใจหรือจิตสำนึกที่ดีด้วย

ด้านสีหน้า/แววตา -- การแสดงออกด้วยสีหน้าและแววตานั้นสามารถบ่งบอกได้ถึงความต้องการหรือความอยากที่จะให้บริการแก่ผู้อื่น ทั้งนี้สีหน้าที่แสดงออกมานั้นจะรวมไปถึงการยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมที่จะให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และความร่วมมือต่างๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ

ด้านคำพูด -- คำพูดถือเป็นดาบสองคมก็ว่าได้ พูดดีก็ดีไป พูดไม่ดีอาจทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองได้ พบว่ามีหลายครั้งที่คำพูดสามารถสร้างมิตร และก็ยังมีอีกหลายครั้งที่คำพูดสามารถสร้างศัตรูตัวฉกาจได้เช่นกัน ดังนั้นหากคุณจะพูดอะไรกับใคร ขอให้คิดให้ลึก ๆ ว่าสิ่งที่จะพูดออกไปนั้นเหมาะสม สมควร มากน้อยแค่ไหน

ด้านพฤติกรรม -- พฤติกรรมเป็นการแสดงออกจากการะทำ ความกระตือรือร้นและความพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อลูกค้าของตน การแสดงกริยาตอบกลับแก่ลูกค้านั้นจะรวมไปถึงการอาสา การอุทิศตนและเวลาที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทั้งที่ร้องขอมาและไม่ได้ร้องขอมา

และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวตนของตนเองว่า คุณมีจิตสำนึกของการให้บริการทั้ง 5 ด้านตามที่ได้กล่าวถึงแล้วมากน้อยแค่ไหนบ้าง ขอให้คุณตอบแบบสำรวจตนเองจากมิติ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

ตรงกับตัวฉัน น้อยที่สุด มากที่สุด

ข้อความ

1

2

3

4

5

ด้านจิตใจ

1. ฉันไม่ชอบที่จะเผชิญหน้ากับลูกค้าเจ้าปัญหา

 

 

 

 

 

2. ฉันไม่สนใจว่าลูกค้าจะพอใจในการให้บริการของฉันหรือไม่

 

 

 

 

 

3. ฉันเบื่อมากที่จะต้องเอาใจหรือพยายามทำให้ผู้อื่นพอใจ

 

 

 

 

 

ด้านทัศนคติ

4. ฉันไม่คิดว่าการให้บริการลูกค้าเป็นสิ่งที่จำเป็น

 

 

 

 

 

5. ฉันคิดว่าผลงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ฉันสร้างให้เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

 

 

 

 

 

6. ฉันคิดว่าการตอบสนองความต้องการของผู้อื่นเป็นเรื่องเสียเวลา

 

 

 

 

 

ด้านสีหน้า/แววตา

7. ฉันไม่ชอบที่จะยิ้มให้คนอื่นก่อน จนกว่าที่คนอื่นจะยิ้มให้ฉัน

 

 

 

 

 

8. ฉันมักจะแสดงสีหน้าไม่พอใจ หากต้องตอบคำถามจากลูกค้าซ้ำไปซ้ำมา

 

 

 

 

 

9. ฉันไม่ค่อยจะสบตา เมื่อเวลาพูดคุยหรือตอบข้อซักถามจากผู้อื่น

 

 

 

 

 

ด้านคำพูด

10. ฉันไม่ค่อยกล่าวคำขอบคุณเวลาได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น

 

 

 

 

 

11. เวลามีลูกค้าเข้ามาขอความช่วยเหลือจากฉัน ฉันมักจะปฏิเสธให้ความช่วยเหลือลูกค้า หากเป็นคนที่ไม่รู้จักหรือไม่สนิทด้วย

 

 

 

 

 

12. ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการตอบคำถามจากลูกค้า เวลาลูกค้าถามคำถามเดิม ๆ

 

 

 

 

 

ด้านพฤติกรรม

13. ฉันไม่ค่อยจะเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนที่จะให้บริการผู้อื่น

 

 

 

 

 

14. ฉันมักจะหาวิธีการตัดบทเมื่อต้องรับฟังปัญหาของลูกค้าเป็นเวลานาน

 

 

 

 

 

15. ฉันไม่ค่อยจะอาสาช่วยเหลือผู้อื่น เวลาที่พวกเขามีเรื่องเดือดร้อน

 

 

 

 

 

              เมื่อคุณตอบคำถามครบทุกข้อแล้ว ขอให้รวมคะแนนทั้งหมด หากคะแนนที่ได้อยู่ในช่วง 60 ขึ้นไป แสดงว่าคุณควรจะต้องปรับปรุงและพัฒนาจิตสำนึกของการให้บริการอย่างเร่งด่วน แต่หากคะแนนอยู่ในช่วง 45-59 แสดงว่าคุณยังมีจิตสำนึกของการให้บริการอยู่บ้าง และหากคะแนนอยู่ในช่วงน้อยกว่า 45 แสดงว่าคุณมีจิตสำนึกของการให้บริการที่ดี

              สรุปว่า ก่อนที่จะคุณจะปรับปรุงจิตสำนึกของการให้บริการของตนนั้น ขอให้เริ่มต้นจากการมองตนเองก่อน ว่า คุณมีหัวใจของความอยากที่จะให้บริการแก่ผู้อื่นหรือไม่ และจุดหรือด้านใดบ้างที่คุณจำเป็นจะต้องพัฒนาเพื่อเติมเต็มให้คุณมีจิตสำนึกของการให้บริการครบถ้วนสมบูรณ์แบบในทุก ๆ เรื่อง........ลองทดสอบดูนะครับ....

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 เมษายน 2552 17:40 แก้ไข: 03 เมษายน 2552 17:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
จริงใจ [IP: 192.168.200.10]
14 กันยายน 2552 15:03
#48309

เนื้อหาดีมั่กๆ ค่ะ.. กระชับแต่มีสาระที่โดนใจพอดีเลย (จะนำไปใช้ในงานที่ทำ ค่ะ)   ถ้ามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการบริการหรือ CRM ก้อช่วยแนะนำด้วยน๊าค้า

Ico48
jingjo [IP: 125.27.240.85]
24 สิงหาคม 2553 07:48
#59738
ดีมากๆค่ะเพราะจะได้นำมามาปรัปปรุงและพัฒนาตัวเอง
Ico48
นักบริการฝึกหัด [IP: 58.9.224.16]
06 มีนาคม 2554 15:33
#64062
เป็นประโยชน์ ต่อดิฉันมาก ทำให้มีความมั่นใจในตนเองยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการนำไปพัฒนาตนเอง...
Ico48
นายสมหวัง แจ้งไข่ [IP: 27.55.12.84]
24 พฤษภาคม 2555 21:25
#77412

ดีมากครับมีสาระดีโดนใจมากเลยครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.70.175
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ