นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 87 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 : วันจบค่าย [C] 1457 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 : วันที่ 4 เล่นเพื่อเรียนรู้ [C] 1480 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4: วันที่ 3 [C] 1490 0
ค่ายผู้นำ #1 วันที่ 4 [C] 970 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 : วันที่ 2 [C] 971 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 : วันแรก [C] 1080 0
ค่ายผู้นำ #1 วันแรก [C] 1145 0
ค่ายผู้นำตัวน้อย ครั้งที่ 1 [C] 1405 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 "เล่นเพื่อเรียนรู้" [C] 1398 0
ค่ายที่ไม่มีใครจำชื่อได้ [C] 2105 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันสุดท้าย [C] 1233 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันที่สี่ [C] 1264 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันที่สาม [C] 1214 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันที่สอง [C] 1505 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันแรก [C] 1698 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปีที่ 3 [C] 1402 0
พลังของหนุ่มสาว [C] 1800 0
ปลาไข่ สอนเด็ก 1643 3
สำรวจค่าย 1478 1
ฉันดุไม๊? 1558 3
ความแตกต่างของเด็กๆ 2 1160 2
ความแตกต่างของเด็กๆ 1 988 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 : วันสุดท้าย [C] 1268 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 วันที่สี่ 2092 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 วันที่สาม 1454 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 : วันที่สอง 1401 3
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 : วันแรก 1240 1
สอนเด็ก รวมญาติ 1186 0
ความสำเร็จของเอียด 1221 6
ลงพื้นที่จริง 977 0
กว่าจะเป็นค่าย 1109 1
การสำรวจค่าย 1039 0
ทำดินประดิษฐ์ด้วยตนเอง 1279 0
15 ปี ในสอนเด็ก 921 0
ชีวิตที่ไร้ตัวตน 1059 2
ขาดแคลน 1057 2
อิ่มเอม - อดอยาก 1295 0
ขอร้อง 1588 5
จุดประกาย 56 1368 0
ค่ายแรก 56 1514 3
เด็กทรัพย์ 2024 0
ค่ายสุดท้าย 1522 4
วงล้อมของ"สอนเด็ก" 1911 0
ละครหุ่นเงา "ปลาย่าง" 1746 2
สานฝัน ปันรัก 1761 3
ละคร สื่อการสอนเพื่อการเปลี่ยนแปลง 1742 1
เด็กติดเกมส์ 2114 3
ผอ. ค่าย 2037 2
สัมผัสได้...แม้ไม่ได้ยิน 2230 3
เยาวชนจิตอาสา 1951 1
เท้าติดดิน 1941 5
ในวันที่ท้อแท้ 1997 7
ใครผิด 1887 4
เรื่องเล็กๆ 1871 3
วิถีแห่งพุทธ 1783 1
ผู้ประสบภัย 1692 8
ช่วยด้วยย! 1828 2
จุดเปลี่ยน 2072 17
แด่....นักกิจกรรม 1923 8
เหตุฉุกเฉิน 2119 5
ใกล้ตา ไกลตีน 1969 3
ส่งยิ้มสู่น้อง 1804 6
มหัศจรรย์แห่งกาลเวลา 2070 8
ครูสะตอ 2375 6
ตำนานกล้าไม้ 2133 6
อุดมการณ์ 1987 7
พี่เดียร์...ชายผู้มอบหัวใจให้งาน 2639 11
การเปลี่ยนแปลง 1852 9
ค้นหา...ตัวตน! 2214 4
รางวัลของคนทำค่าย 2252 20
ผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ม.อ. ปัตตานี 3554 5
การจากลา 1961 14
ความสุข 2067 8
เด็กพิเศษ 2240 4
จิตสำนึก...ที่หายไป 2491 9
ของขวัญปีใหม่ 2177 6
ปู๊น....ปู๊น....ทัวร์ 2258 10
ขอหนังสือ.....เพื่อห้องสมุดโรงเรียน 2461 6
จิตสำนึกที่ดีของ ด.ช.เก่ง 2739 18
ค่ายนี้....ไม่สร้างผู้นำ 2415 10
แด่....บัณฑิตใหม่ 2603 17
เด็กด้อยโอกาส......เด็กเสียโอกาส 3378 13
ครูคนแรก? 2178 3
กล้าไม้ที่ไม่รู้พันธุ์ ? 2607 6
ต้นกล้าในวันวาน 2574 15
ค้นหาคุณค่าแห่งตน 2259 6
ใครคือผู้ให้.... 2009 7