นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1522
comment: 0

พรบ.ระหว่างหญิงและชาย ฉบับใหม่


มาตรา1
พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน ระหว่างหญิงและชาย"

มาตรา 2
กฎ ข้อบังคับใดๆ ในพระราชบัญญัตินี้ ท่านว่าให้มีผลย้อนหลังและเดินหน้า
บังคับได้ถึงทุกกรณี ไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต
ไม่ว่าจะในหรือนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า

มาตรา 3
ในพระราชบัญญัตินี้
"ท่าน" หมายถึง ผู้หญิง
"ท่านว่า" ก็หมายถึง ผู้หญิงว่าอ้ะดิ
"หญิง" หมายถึง ผู้ที่พึงได้รับความเคารพสักการะจากผู้ชายอย่างถึงที่สุด
ชายผู้ใดจะละเมิดมิได้
"ชาย" หมายถึง ผู้ที่ต้องเคารพสักการะคนข้างบน
"สัญญา" หมายถึงข้อตกลงที่ผู้ชายและผู้หญิงตกลงกัน ซึ่งผู้หญิงเปลี่ยน
แปลงข้อตกลงใดๆ ก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อย่างเดียวกับบัตรเครดิต
"สัญญิง" หมายถึง คำที่เอาไว้นำหน้าคำว่าสัญญาเล่นโก้ๆ เช่น "สัญญิง สัญญา"
"การคบหา" หมายถึงการที่หญิง "คบ" แล้วคอยให้ชายคอยตาม "หา"
"การแต่งงาน" หมายถึง การหาเรื่องใส่ตัวซะแล้ว
"การหมั้น" หมายถึง การเตรียมหาเรื่องใส่ตัวน่ะสิ
"สินสอด" หมายถึง ค่าโง่
"ชู้" หมายถึง ตำแหน่งผู้ช่วยสามี
"เหตุผล" หมายถึง สิ่งที่ชายต้องเข้าใจ ไม่ว่าจะเข้าใจหรือไม่ และหญิง
อาจจะไม่เข้าใจก็ได้ แม้ว่าจะเข้าใจก็ตาม
"นอกใจ" หมายถึง ความตายของชาย ความอับอายของหญิง
"การฟ้องร้อง" หมายถึง อยาก"ร้อง"ก็ลอง"ฟ้อง" สิคะ

มาตรา 4
ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ชายเป็นฝ่ายผิด ผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกเสมอ

มาตรา 5
ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อสงสัย ให้ย้อนกลับไปดูมาตรา 4

มาตรา 6
ถ้าการคบหาก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้พึงสันนิษฐานว่า ชายต้องจ่าย...
อเมริกันแชร์ ท่านว่าเป็นเรื่องหยาบคายมาก หากเริ่มคบหากัน

มาตรา 7
ในการตัดสินใจเรื่องใดเกี่ยวกับการคบหาก็ดี ให้ถือเสียงข้างมากเป็นหลัก
แต่ให้หญิงมีสิทธิสามารถออกเสียงได้สองครั้ง
การตัดสินใจที่ว่านั้น หญิงจะถอนเสียเมื่อไรก็ได้

มาตรา 8
การ ผิดนัด การสาย การผิดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใดๆ ที่ชายเป็นฝ่ายทำ
ท่านว่าอาจเรียกเบี้ยปรับได้ โดยให้หญิงเป็นผู้กำหนดเบี้ยปรับนั้น
การเรียกเบี้ยปรับไม่ทำให้ความผิดและโทษนั้นสิ้นผลหรือลดน้อยถอยลง
แต่ประการใด และชายยังคงผูกพันปฏิบัติตามสัญญานั้นอยู่ต่อไปด้วย
การผิดนัด การสาย การผิดเงื่อนไขตามวรรคแรก ถ้าเป็นความผิดของ ฝ่ายหญิง
ให้กล่าวคำว่า "ขอโทษ" และให้เลิกแล้วกันไป

มาตรา 9
โทษที่หญิงอาจลงต่อชายได้ หากไม่ปฏิบัติตามสัญญามี ห้าประการคือ
(1) งอน
(2) ไม่พูดด้วย
(3) ไม่ให้เข้าบ้าน
(4) ไม่ยอมรับฟังคำแก้ตัว
(5) ไม่รู้ไม่ชี้

มาตรา 10
โทษที่ชายอาจลงต่อหญิงได้หากไม่ปฏิบัติตามสัญญา
(ถูกยกเลิกไปแล้วทั้งมาตรา โดยไม่ได้แจ้งเหตุผล)

มาตรา 11
มาตรา 10 หายไปไหนหว่า

มาตรา 12
ดูเหตุผลในมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 ให้ดีๆ สิยะ

มาตรา 13
การ ทำร้ายหญิงไม่ว่าจะโดยทางร่างกายหรือทางจิตใจ รวมทั้งการขัดใจใดๆ
ก็ดี เป็นโทษมหันต์ แม้จะล่ารายชื่อคนมาครบห้าหมื่นชื่อ
ก็ไม่อาจเป็นเหตุให้นิรโทษกรรมได้

ยกร่างโดย : ผู้ชาย ภายใต้ความยินยอมและการบังคับของ : ผู้หญิง

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 13 กันยายน 2552 11:42 แก้ไข: 13 กันยายน 2552 11:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 44.192.70.216
Message:  
Load Editor
   
Cancel or